VIJANDELIJKE HONDEN

December 8, 2009 at 2:19 pm 1 comment

VREEMDE BOUWSELS IN HET GROOTSTE PARK VAN BRUSSEL, ZONDER PROTEST VAN DE OMWONENDEN

door Walter Zinzen

Soms is het jammer dat we niet over een teletijdmachine beschikken. Dan zouden we kunnen zien hoe over pakweg 100 jaar wordt gereageerd op de bouw van boeddhistische tempels door Chinese migranten, die zich massaal in onze gewesten gevestigd zullen hebben. Het verzet tegen de tempels zal geïnspireerd zijn door de aan onze streken vreemde architectuur ervan. ‘Kerktorens en minaretten’, zo zal de redenering luiden, ‘horen tot onze cultuur, maar die bizarre tempels met hun rare halfnaakte bedienaren, die willen we hier niet.’ Zo zal het zijn als de tekenen niet bedriegen. De aanwezigheid van moslims en hun moskeeën zal de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld zijn geworden. Want zo is het ook met het christendom gegaan. Daarvoor hebben we geen teletijdmachine nodig. Het volstaat een geschiedenisboek open te slaan.

Het christendom is, net als de islam, uit het Midden-Oosten tot ons gekomen. Toen de stichter ervan in Palestina rondwandelde, vereerden onze voorouders de Germaanse goden en sneden druïden maretakken in de onmetelijke wouden. Ierse missionarissen (vreemdelingen!) brachten ons de Ene en Ware Boodschap. Ze bekeerden eerst de keizers en koningen, die vervolgens de nieuwe godsdienst aan hun onderdanen oplegden. De druïden werden vervangen door religieuzen, die de klederdracht uit het Midden-Oosten overnamen: hoofddoeken voor de nonnen, lange tot aan de grond reikende rokken voor de priesters. Pas de laatste decennia is hun kledij wat meer afgestemd op onze volksaard. Naarmate de tijd verstreek vervaagde de herinnering aan onze eigen goden. Ze leven nog alleen voort in de namen van enkele weekdagen. Zo vatte de idee post dat het christendom iets van hier is, zeker toen we onze kerken met torens begonnen te bouwen, die in niets meer leken op de tempel in Jeruzalem. Toen kwam een grote edelmoedigheid over ons: de hele wereld moest delen in ons geluk, de arme heidenen moesten op de weg naar de hemel worden gezet. Vlaanderen zond zijn zonen en dochters uit. In het donkere Afrika pootten zij neogotische kerken neer. ‘s Middags klepte de klok het Angelus, net zoals dat in de Vlaamse heimat de gewoonte was. Op 11 juli speelden bebaarde scheutisten de Vlaamse Leeuw op het kerkorgel en dat allemaal om zoveel mogelijk zwarte zieltjes te redden. En niet één Afrikaan die riep dat er een verbod op kerktorens met hun hinderlijk klokkenlawaai moest komen.

Waarom zou hij ook? Uit de geschiedenislesjes, hem door de vrome leerkrachten uit het Beschaafde Westen bijgebracht, wist de Afrikaan dat hel en verdoemenis het lot waren van ieder die niet rechtzinnig in de leer was. Ongelovigen, ketters en afvalligen werden op de brandstapel gezet. Toen een augustijner monnik de bijbel wilde omzetten in de volkstaal en daarmee de oekazen van de Paus overtrad, ontketende hij ongewild de godsdienstoorlogen, die vele duizenden doden maakten. Joden die, in tegenstelling tot de christenen, dachten dat de Messias nog moest komen, werden vervolgd en gediscrimineerd. Zij waren immers verantwoordelijk voor de dood van onze eigen Verlosser en werden daarom in kerkelijke teksten ‘perfide’ genoemd. Gelukkig konden wij, Vlamingen, ons verheugen in de heerschappij van de zeer katholieke koning van Spanje, zodat onze protestantse voorvaderen haastig terugkeerden naar de Ware Schaapstal — of uitweken naar Nederland. Ha, de Spanjaarden! Wat zouden wij zonder de Spanjaarden zijn! Terwijl de Hertog van Alva hier orde en recht deed heersen en onwillige edelen als Egmont en Hoorn de kop afsneed — zij het dat hij nog geen videocamera’s had — brachten zijn landgenoten het Woord Gods naar wat we nu kennen als Latijns Amerika. De tempels van de Indianenvolkeren werden vernield en op de puinhopen verschenen roomse kerken, zo uit Spanje overgeplant. De boeken, die heidense wetenschappers hadden geschreven, werden verbrand, de paleizen van de heersers met de grond gelijk gemaakt, hun goud met tonnen naar Spanje verscheept. En op dit alles, zo geloofden de Spaanse geweldenaars heilig, rustte de zegen van de Allerhoogste. Want hoe kun je anders verklaren dat 168 Spanjaarden het 80.000 man sterke leger van Incakeizer Atahuallpa in de pan hakten? Een Spaanse priester, Vicente de Valverde geheten, was naar de keizer gestapt met in zijn ene hand een kruisbeeld, in de andere een Bijbel. De keizer weigerde evenwel het heilige boek in te kijken en smeet het op de grond. Daarop richtte de priester zich tot de Spaanse soldaten met de woorden: ‘Kom tevoorschijn, christenen! Val aan deze vijandelijke honden die de goddelijke zaken verwerpen. Trek tegen hen ten strijde want ik geef u de absolutie!’ Toen de avond viel lagen 6 à 7000 ongewapende Indianen dood neer. Bij een nog veel groter aantal waren armen afgehakt of andere wonden toegebracht. (Het verhaal is ontleend aan ‘Zwaarden, Paarden & Ziektekiemen’ van Jared Diamond.)

Het is lang geleden, zeker. En de feiten zijn, ik geef het toe, een beetje subjectief geselecteerd. Maar wie zijn inspiratie zoekt in zo’n beladen verleden, zou misschien beter zijn tong eerst twee keer ronddraaien voor hij anderen verwijt dat ze minaretten op hun moskee willen.

Dit artikel verscheen in De Standaard van 5 december
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=9O2J23K0&word=Walter+Zinzen

Mia Doornaert, voormalig journalist en thans cabinetard, reageerde in De Standaard van 7 december. Zij houdt niet van geschiedenis en kijkt meteen in het hart van de Zwitsers.
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=UG2J7ASF&kanaalid=143

Naschrift JC:


Wat Zwitserland betreft, wil ik graag herinneren aan de quote over dat land in de film ‘The Third Man’ (1949) van Carol Reed.
Orson Welles zegt: “In Switzerland they had brotherly love – they had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock.”

Entry filed under: Europa, godsdienst, Latijns Amerika, Media, Samenleving, Uncategorized. Tags: , , , , , , .

ZONDER WATER EN BROOD Nationalisme is een na-ijverige God

1 Comment Add your own

  • 1. Kate-online  |  December 12, 2009 at 3:19 am

    Bedankt voor de interessante informatie

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,653 other followers


%d bloggers like this: