“Ik noem Geert Wilders niet zomaar een fascist”

November 4, 2010 at 1:02 pm 9 comments

Geert Wilders en zijn beweging zijn het prototype van hedendaags fascisme, zegt de Nederlandse cultuurfilosoof Rob Riemen.

door Piet Piryns en Hubert Van Humbeeck

‘Het is waar dat fascist een gemakkelijk scheldwoord is geworden, maar het is niet door de woorden te veranderen dat de feiten veranderen.’

In een geruchtmakend interview legde cultuurfilosoof Rob Riemen vorig jaar de Nederlandse politicus Geert Wilders over de knie: ‘Het is flauwekul dat je Wilders geen fascist zou mogen noemen zolang hij ons niet de schetsen toont van de concentratiekampen die hij voor moslims op het oog heeft.’ De commotie die daarop volgde, had niet alleen met de boodschap maar ook met de persoonlijkheid van de boodschapper te maken.

Riemen geniet internationale faam. Hij is oprichter en directeur van het prestigieuze Nexus Instituut in Tilburg en organiseert lezingen en symposia waarop de fine fleur van de internationale intelligentsia present tekent.

Op 11 november bijvoorbeeld debatteert onder meer Mario Vargas Llosa over ‘The Return of the Ghosts’. Zelf publiceert Riemen deze week zijn nieuwe boek ‘De eeuwige terugkeer van het fascisme’.

‘Ik gebruik dat begrip niet zomaar,’ zegt hij. ‘Ik schets in mijn boek een hele cultuurgeschiedenis om tot de conclusie te komen dat Wilders en zijn beweging het prototype zijn van hedendaags fascisme. Het is waar dat fascist een gemakkelijk scheldwoord is geworden, maar het is niet door de woorden te veranderen dat de feiten veranderen.’

“Immigratie is niet ons grootste probleem”

‘Fascisme is niet verdwenen met de Tweede Wereldoorlog,’ zegt Rob Riemen. ‘Het zal, als een bacil, altijd in het lichaam van de massademocratie aanwezig zijn. Omdat er geen gedachte achter zit. Het hedendaagse fascisme is in de Verenigde Staten diepreligieus en antizwart, in West-Europa seculier en anti-islam en in Oost-Europa katholiek of orthodox en antisemitisch. De gemeenschappelijke noemer zijn de gebruikte technieken. Het geloof in de charismatische leider. Het schelden om te schelden en het haten om te haten.’

Het ergste, zegt Riemen, is dat de hedendaagse fascisten er in geslaagd zijn om hun obsessies tot de onze te maken. ‘Immigratie is niet ons grootste probleem. Het marktfundamentalisme, waar we vanaf het begin van de jaren tachtig met te maken hebben gekregen, is een veel groter probleem dan de aanwezigheid van mensen uit islamitische landen. De islam heeft, zoals elke godsdienst, vele gezichten en het fundamentalisme is daar een van. Er is een verschil tussen fundamentalisme en fascisme. Zijn we vergeten wat het christendom allemaal op zijn kerfstok heeft?’

Rob Riemen wil zich geen cultuurpessimist noemen. ‘Dan was ik wel in de politiek gegaan of bankier geworden. We zitten in een vicieuze cirkel die alleen kan worden doorbroken door een nieuw soort renaissance. En misschien helpt het om de waarheid te zeggen. De waarheid is dat Wilders niet is wie hij pretendeert te zijn: de leider zonder wie Nederland niet verder kan. Hij heeft nooit iets opgelost en hij zal ook nooit iets oplossen. Voor je het weet, versplintert Europa opnieuw tot een soort tribale samenleving waarin iedereen elkaar de kop inslaat.’

Het hele verhaal is te lezen in Knack van deze week:
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/europa/ik-noem-geert-wilders-niet-zomaar-een-fascist/article-1194859295222.htm?utm_source=Newsletter-03-11-2010&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-Site-Knack-NL-nl

Zie ook Rob Hartmans in:
https://salonvansisyphus.wordpress.com/2010/10/08/ze-willen-altijd-meer-meneer/

Rob Riemen – De eeuwige terugkeer van het fascisme – Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2010, 9,95 euro

Entry filed under: boeken, links, Nederland, Politiek Belgie. Tags: , , , .

TUSSENTIJDS: MILIEUVERLOEDERING WORDT BELOOND INFERNO

9 Comments Add your own

 • 1. Everaerts Jan-Pieter  |  November 4, 2010 at 2:35 pm

  “Voor je het weet, versplintert Europa opnieuw tot een soort tribale samenleving waarin iedereen elkaar de kop inslaat.”

  Is dat dan altijd zo met tribale samenlevingen ? Zijn er geen tribale samenlevingen die vreedzaam naast elkaar leven ? Bij de Indianen bv. die in het Amazonebekken de blanke broeders die hen zoveel geluk brachten, nog kunnen ontvluchten.

  Voor die Indianen is de blanke immigratie in ieder geval wel hun grootste probleem. En als we dat kunnen erkennen, kunnen we de komst van steeds meer moslims, evangelische Afrikanen en orthodoxe Oost-Europeanen, naar vrijzinnig West-Europa wel degelijk als een bedreiging voor de autochtone bevolking hier zien. (Mede door de overbevolking van het kleine België) Zo lang links dat niet inziet, zal het aan rechts blijven verliezen, alle mooie analyses inzake fascisme ten spijt. En zolang is ook het zuiden de pineut, want minder ontwikkelingssamenwerking, meer uit het zuiden weggetrokken “brains” enz.

  Reply
 • 2. Tom Ronse  |  November 4, 2010 at 8:00 pm

  Is de verovering van het Amerikaanse continent door plunderende Europese legers en kolonisators hetzelfde als de meer recente influx in Europa van ontwortelden uit de rest van de wereld? Nee toch. Uw stelling dat de immigratie van deze laatsten voor de ‘autochtone’ Europeanen, net als de immigratie van blanken voor indianen in het Amazone-bekken, ‘het grootste probleem’ is, gaat ervan uit dat die ‘autochtone’ Europeanen gemeenschappelijke (tribale?) belangen hebben tegen die van de ‘indringers’. Dat bijvoorbeeld Vlaamse arbeiders en werklozen meer gemeen hebben met Vlaamse kapitaalbezitters dan met ‘allochtone’ arbeiders en werklozen. Dat is natuurlijk een zienswijze die zeer nuttig is voor die kapitaalbezitters. De werkende (en werkloze) bevolking verdelen op basis van etnische, raciale, religieuze en linguistische verschillen, beschermt de machtstructuren die overigens zelf verantwoordelijk zijn voor de globale ontwrichting die de migratie veroorzaakt. Divide et impera, remember?

  Reply
  • 3. jo cuyx  |  November 5, 2010 at 9:26 am

   In theorie kunt u wel gelijk hebben maar het is niet omdat sociale groepen dingen zoals werkloosheid en arbeidersstatuut gemeen hebben dat zij zich tot elkaar aangetrokken zouden (moeten) voelen. En wel integendeel, het is vaak de autochtone ‘onderklasse’ die het meest afgeeft op de allochtonen. Ons stamcafé zat vroeger vol arbeiders. Zowat alles hadden zij te danken aan de socialistische partij: betaald verlof, ziekteverzekering, werkloosheidsvergoeding etc. Maar het was net die partij waarop ze luidop schamperden en het was de liberale partij (toen nog donkerblauw) waarop ze stemden. Logisch? Absoluut niet, maar wel de werkelijkheid. Of hun die voor henzelf funeste zienswijze was bijgebracht door de ‘kapitaalbezitters’ is maar de vraag. Als er in de politieke discussies iets onderschat wordt is het wel de sociologische reflex van mensen. Die heeft lak aan ideologieën en politieke strategieën, maar volgt een veel grilliger en vaak onvoorspelbaar patroon.

   Reply
 • 4. JJ.Rousseau  |  November 4, 2010 at 8:00 pm

  Het hedendaags fascisme in de USA is antizwart en diepreligieus, in West -Europa seculier en anti islam, in Oost-Europa orthodox en antisemitisch.
  Het zou me interesseren te horen welk soort fascisme er in Saudi- Arabia, in Jemen, in Marocco, Malaysia,Pakistan enz heerst.
  Het is altijd hetzelfde met die linkse “denkers” genre Rob Riemen:
  alle schuld ligt bij ons, bij Europa en het Westen en de rest van de wereld het zijn allemaal slachtoffers die we moeten koesteren en op onze knieën alle dagen vergiffenis moeten vragen.
  Blijkbaar zijn die linkse denkers niet in staat evenwichtig te oordelen.

  Reply
  • 5. jefc  |  November 4, 2010 at 9:27 pm

   U beschuldigt Riemen van enkele kwalen die u zelf niet vreemd zijn: veralgemening. En slachtoffersyndroom.
   Veralgemening. ‘Die linkse denkers’ is blijkbaar een volksstam? Een ras? Een ongetemde mensensoort? In elk geval iets wat losstaat van ‘de rest van de wereld’?
   Die rest, onder wie JJ Rousseau (De Nobele Wilde) is kennelijk de soort die ‘op zijn knieën om vergiffenis vraagt’? Pardon? Na Willy Brandt in Auschwitz heb ik niemand nog op zijn knieën om vergiffenis weten vragen.

   In elk geval is uw denken bepaald door het ‘WIJ-ZIJ’-syndroom. Wij zijn de slachtoffers, Zij de daders. Waarvan? Geen idee. Dat is pas profilering. U lijkt wel de Jef Vermassen van de politieke analyse.

   Een goede vraag is waarom we zo weinig horen over bv. Saoedi-Arabië en Pakistan. Het eerste land is ‘onze’ bondgenoot geworden tijdens de oliecrisis van de jaren 70 – en later. Sjeik Yamani, weet u nog wel? En als over bondgenoten weinig goeds te vertellen valt, dan zwijgen we erover – ook al omdat het land niet zeer toegankelijk is. Pakistan is onze militaire bondgenoot geworden onder Bush. Dat valt dus onder de Westerse belangen, van u en mij. Zeer geheim!

   Reply
 • 6. Everaerts Jan-Pieter  |  November 4, 2010 at 10:30 pm

  Aan Tom:

  Ik ben het eens met dat je de werkende bevolking niet mag verdelen, maar je moet ook de culturele tegenstellingen niet onderschatten.

  En verschillende nationaliteiten of ethniën kunnen ook bij ons echt tegengestelde belangen hebben. Al was het maar door de strijd om de beperkte oppervlakte bewoonbare grond. En door de botsing van de heel andere leefgewoontes.

  En neen het zijn niet altijd de bange blanke mannen die discrimineren. Het zijn ook de immigranten die zich in hun eigen ghetto’s organiseren. De Turken in Schaarbeek bv. met op en in hun gebouwen niet zelden een grote Turkse vlag.

  Ondertussen trekken de blanken weg uit de steden. Met 10.000 per jaar uiit Brussel alleen al. Maar ook op het platteland krijg je nu femomenen zoals dat van leegstaande huizen die aan bv. een Marokkaanse familie toegewezen worden.Of gemeentes die er opeens een asielcentrum bijkrijgen.

  En dan hoor ik van “gewone mensen”: “Wat kunnen we anders doen dan op het Blok of NVA stemmen ?”

  Als links dat soort vragen niet ernstig gaat nemen, dan maakt het zichzelf irrelevant ook voor de mensen uti het zuiden, die met al die rechtse regeringen in Europa ook in hun landen alleen maar slechter af zullen zijn.

  Reply
  • 7. Tom Ronse  |  November 6, 2010 at 4:45 am

   Jan-Pieter,
   U schrijft dat ik ‘de culturele tegenstellingen’ niet mag onderschatten. De vraag is: hoe en wanneer worden culturele verschillen culturele tegenstellingen? Ik hoop dat u, net als ik, culturele verschillen waardeert en een multiculturele samenleving verkiest boven de monocultuur waar in bruine kringen van gedroomd wordt. Natuurlijk kunnen die verschillen tot wrijvingen leiden wanneer de gewoonten van een groep die van een andere verstoren. Net zoals het tot culturele wrijvingen zal leiden als er bvb naast een bejaardentehuis een hard rock cafe wordt geopend. Ik schrijf dat niet om de integratie-problemen te minimaliseren. Integendeel. Ik vind dat die problemen veel meer aandacht verdienen dan ze krijgen. Maar die aandacht moet wel dienen om ze op te lossen in plaats van ze aan te wakkeren voor politiek profijt zoals nu vaak gebeurt. Ook door mensen uit die culturele minderheden, zoals u opmerkt. Zij die met de Turkse vlag zwaaien. De zwaaiers met de Vlaamse vlag zijn hun vijanden en bondgenoten want vooroordelen wakkeren vooroordelen aan. U vindt het alarmerend dat “leegstaande huizen aan bv. een Marokkaanse familie toegewezen worden. Of gemeentes er opeens een asielcentrum bijkrijgen.” Waarom? Is het dan beter dat dat huis leeg blijft staan? Wordt een Vlaamse gemeente werkelijk bedreigd als enkele mensen die voor ellendige omstandigheden zijn gevlucht er een tijdelijk onderkomen krijgen? Of is de komst van die anderstalige, bruine mensen een gelegenheid is om angst en frustratie een doelwit te geven en zo stemmen te ronselen? U schrijft: “verschillende nationaliteiten of ethniën kunnen ook bij ons echt tegengestelde belangen hebben. Al was het maar door de strijd om de beperkte oppervlakte bewoonbare grond”. Weet u hoeveel huizen er leeg staan in Belgie? Hoeveel krotwoningen er zijn die zouden veranderd kunnen worden in goede behuizing? Hoeveel afgedankte fabrieken er zijn en andere ruimte die nergens voor gebruikt wordt omdat er geen winst in zit? Het Malthusiaanse idee dat “de beperkte oppervlakte bewoonbare grond” het probleem zou zijn is een achterhaalde 19de eeuwse mythe. Als er tekort aan woonruimte bestaat dan is die een gevolg van het feit dat de rijkste toplaag zo’n groot deel van de planeet als haar prive-bezit opeist, dat steeds meer mensen te weinig verdienen om een fatsoenlijke huisvesting te kunnen betalen en dat alles om de winst draait en dat er dus slechts gebouwd wordt als dat winst oplevert. Wie niet ziet wat aan de oorzaak van het probleem ligt, kan niet bijdragen tot de oplossing.

   Reply
 • 8. Miche Van Tricht  |  November 6, 2010 at 11:24 am

  Tom,
  Echt blij dat jij al wat ik dacht bij de reactie van JPE verwoordt…

  Reply
 • 9. Everaerts Jan-Pieter  |  November 8, 2010 at 5:02 pm

  Tuurlijk Tom waardeer ik culturele verschillen. Daarom ging ik 20 jaar geleden (vrijwilig) in Schaarbeek wonen.

  Maar de combinatie van de stijgende bevolkingsdruk (oa merkbaar in de verkeersagressies tegen fietsers) én de ghettomentaliteit van mijn in grote aantallen er wonende Turkse en Afrikaanse buren, hebben me toch wel de keerzijde leren kennen. Ik was finaal een buitenlander in eigen land geworden.

  Nu woon ik in Limbourg en het samenleven met Franstaligen Ardennenbewoners is toch van een heel andere echt verrijkende aard.

  Miaar ik ben het met jou eens dat de politiek én heel de samenleving meer inspaningen zouden doen om zowel “Walen” als “Vlamingen”, autochtonen zowel als allochtonen te leren samenleven.

  Alleen, als individuele mens, lukt je dat niet altijd.

  En als de politiek dan nog eens een hoop vreemde mensen naast je deur dropt – zonder ook weer enige fatsoenlijke begeleiding van de beide kanten – dan begrijp ik de reactie van de buurtbewoners.

  Want iedereen leest dagelijks in de pers wat er gebeurt in de steden waar allochtone jongeren zonder defitige scholing op straat opgroeien.

  Overigens vragen asielzoekers hier geen tijdelijk onderkomen hé. Ze willen wel hier blijven.

  Dat er veel huizen leeg staan daar heb je overschot van gelijk in. Alleen, als je die ook nog eens allemaal laat bewonen gaat het hier op tal van andere vlakken – van verkeer met alle files tot de scholen en creches waar men moeilijk binnen raakt – nog drukker worden.

  En zwijg aub over Malthus. Dat is dé dooddoener.

  Denk er eens aan hoe alle rijken naar groene wijken vluchten. Waarom moeten armere mensen dan als sardientjes opeengestapeld leven ? Waarom mag niet elk kind in het groen kunnen spelen ?

  Weet ook dat we nu al met 7 miljard bijeenhokken op de slechts 13 % van de aarde die voor de mens bewoonbaar is. Zelfs als je alle rijken zou onteigenen, blijft het nog zeer druk in grote delen van de wereld.

  Om van de vernietiging van de habitat van de meeste wilde dieren nog te zwijgen. En dus van het biodiversiteitsverlies voor de toekosmtige generaties.

  Wie de overbevolkingsproblematiek niet onder ogen kan of wil zien, kan inderdaad niet bijdragen tot de oplossingen voor het toekomstige leven, menselijk, dierlijk en plantaardig.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: