KOM PROGRESSIEVEN TREKT TEN STRIJDE

juli 23, 2011 at 12:14 pm 26 reacties

door Walter Zinzen


Het orakel van Antwerpen heeft gesproken. Mevrouw Liesbeth Homans, ‘de iron lady van de N-VA’ – en beoogd burgemeester van de Scheldestad? – verkondigt dat de nota-Di Rupo ‘verstoken is van echte kennis over wat Vlaanderen wil’ (DS 16 juli).

En wie weet wél wat Vlaanderen wil? Mevrouw Homans zelf en haar partij natuurlijk. Met 28 procent van de stemmen spreekt de N-VA voor 100 procent van de Vlamingen: het is tekenend voor de arrogantie die zich van deze partij de afgelopen maanden heeft meester gemaakt.

Niet-nationalistische Vlamingen

Maar daarom heeft ze nog geen gelijk. Het is mevrouw Homans en de N-VA wellicht ontgaan, maar er zijn wel degelijk nog Vlamingen die het niet eens zijn met het nationalisme, het conservatisme en het populisme van de partij aan de Brusselse Koningsstraat. Vlamingen die met afschuw luisteren naar Bart De Wever als die de Franstaligen consequent de ‘tegenpartij’ noemt. Vlamingen die dan ook niet vinden dat de huidige politieke crisis er een is van Vlaanderen tegen Wallonië, zoals mevrouw Homans beweert.

Ach, natuurlijk weet de N-VA goed dat zulke Vlamingen bestaan. Maar ze tellen niet mee, ze behoren tot het ‘vijandelijke kamp’. De N-VA heeft er alleen maar misprijzen voor. Zoals ooit de Franse Zonnekoning uitriep dat hij de staat was, zo identificeert de N-VA zich van langsom meer met ‘Vlaanderen’. ‘La Flandre, c’est nous.’

Het is niet eens onbegrijpelijk. Waar alle andere partijen met schrikken en beven de volgende verkiezingen tegemoet zien, schijnt de kiezer de N-VA alles te vergeven.

Rattenvangers van Antwerpen

Niet alleen links ligt, volgens het ondertussen versleten cliché, uitgeteld in de touwen. Ook het middenveld laat zich hoe langer hoe meer bekoren door de rattenvangers van Antwerpen. Zelfs vakbondsleden steunen de partij, die hun sociale verworvenheden wil afbreken. Moedeloosheid dreigt. Strijdlust ontbreekt. Solidariteit verdwijnt. Te beginnen met de wijde wereld om ons heen.

We nemen deel aan twee oorlogen maar in de formateursnota-Di Rupo, toch een concept van regeerakkoord, wordt met geen woord gerept over buitenlands beleid, laat staan ontwikkelingssamenwerking. Europa? Afrika? Midden-Oosten? Navo? Het klimaat? Nooit van gehoord.

De nota-Di Rupo sluit op dit punt naadloos aan bij het eindeloze gehakketak over zoveel belangrijker zaken als BHV. Maar de hardwerkende Vlaming, blijkt uit onderzoek, is ook niet meer bereid zich nog veel om de eigen luie werklozen te bekommeren, zelfs niet als ze dezelfde taal (of althans dialect) spreken. Onder impuls van de N-VA , maar niet van haar alleen, grijpen groeps- en individueel egoïsme om zich heen.

Het wordt dus de hoogste tijd dat er een tegenbeweging op gang komt. Ook politiek. We moeten de volgende federale verkiezingen niet vrezen maar voorbereiden. Zelfs als ze nog dit jaar zouden komen. Daartoe is het nodig de krachten te bundelen. Gent geeft het voorbeeld. SP.A en Groen! moeten ook op gewestelijk niveau de handen in elkaar slaan. Hun gemeenschappelijke lijst moet worden aangevuld met alle lieden van goeden wille.

Er moet een wervend, aantrekkelijk programma komen dat een duidelijk alternatief biedt voor de N-VA en de Kris Peeters-CD&V. Via dit kartel moet zich een ander Vlaanderen melden: open, solidair en progressief in de beste zin van het woord. Het moet mogelijk zijn met vereende krachten 30 procent van de stemmen te behalen. Dan en alleen dan zullen nieuwe verkiezingen kunnen bijdragen tot het doorbreken van de huidige impasse.

Een droom? Een illusie ? Nil volentibus arduum. Niets is moeilijk voor wie het echt wil. De Wever heeft van deze oude wijsheid een leugen gemaakt. Laten anderen ze omzetten in werkelijkheid.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=J73D3CC3

Walter Zinzen afgelopen maart in Kerala, India

 

Entry filed under: links, Media, Politiek Belgie, Samenleving. Tags: , , .

‘KAPITALISME NOG NOOIT ZO EENVOUDIG UITGELEGD’ ‘Krant doet zich tikje te nobel voor’

26 reacties Add your own

 • 1. Peter Van de Ven  |  juli 23, 2011 om 12:32 pm

  Alles wat anti-N-VA is, is welkom, maar Walter Zinzen vergeet een fundamenteel punt: niet alleen niet-alle Vlamingen zijn Vlaams-nationalisten, ook niet alle inwoners van het Vlaams Gewest zijn Vlamingen. Ik, bijvoorbeeld, ben uitdrukkelijk geen Vlaming maar een Nederlandstalige Belg. Of nog liever: een mens. Noem me dan een Belgisch humanist. Maar geen Vlaming.

  Progressief en Vlaamsgezind sluiten elkaar overigens uit, zoals een rond vierkant. Je zal merken: hoe progressiever, hoe minder “Vlaams”. Bert Anciaux is minder Vlaams dan Bart De Wever. Maar beide zijn flamingant. De koud-water-flamingant versus de warm-water-flamingant.

  Ik ben dus Belg, en niet zoals Walter Zinzen, een Vlaams journalist die voor een Vlaamse zender werkte en Vlaamse reportages maakte in Vlaanderen. Ik ben mens en stel het universeel menselijk welzijn centraal (en daarom kies ik dus voor de lekenstaat, zie vroeger).

  De omschrijving “Sp.a en Groen!, en eventueel andere mensen van goede wil” vind ik enorm arrogant. Het voelt wat aan als oude wijn in nieuwe zakken: de vereenzelviging van de partij(of kartel) en/met de progressieve gedachte.

  Ik zou de voorkeur geven aan het oprichten van een nieuwe groene partij, eentje die niet extreem-links is. Zoals CAP21 in Frankrijk.

  Beantwoorden
 • 2. René Van Eynde  |  juli 23, 2011 om 1:05 pm

  Ik leer uit dit “stukje” dat het gemakkelijker is om NVA te bekladden dan om een alternatief te verwoorden.Voor zover ik weet is het alternatief van Sp.a en Groen! al wat de Walen op tafel leggen.Sorry, maar mij is dat te duur.Nu wil cd@v de Walen aan een regering helpen maar zelf niet meedoen! Een federale regering met 31Vlaamse zetels op de 88? Of willen ze gewoon Leterme uitschakelen. Absurd troef.

  Beantwoorden
 • 3. raf verbeke  |  juli 23, 2011 om 1:25 pm

  Ik veronderstel dat Walter Zinzen de electorale kaart van Gent gelezen heeft. Dan weet hij ook dat dit een oproep is voor een paargroen bestuur in mijn stad. Interessant is wel dat hij onverholen oproept het Gents rood-groene kartel uit te breiden op het nationale niveau. Dat zou een interessante discussie opleveren die de politieke en ideologische leegte waarover sprak kan vullen. Temeer omdat de oproep van Walter Zinzen in feite een openlijk oproep is voor waakzaamheid tgr de manoeuvers in de Wetstraat. Moedig van deze oude rat in het vak. Maar toch 2 opmerkingen:

  1. Itt wat Zinzen schrijft is de nota EDR doordrenkt van internationale politiek, met name de politiek van de EU-IMF-regering die het begrotingsbeleid van de lidstaten aan het overnemen is. Maar daar is in alle stilte een akkoord over. Ook met NVA !

  2. Elke rood-groene mobilisatie roept onvermijdelijk het pikzwarte einde van het paarsgroene regime in herinnering op dat zijn zwanengang beleefde met….BHV. Dit e.a communautair speeltje luidde de diepe poujadistische campanje van CD&V tegen ” ongrondwettelijke verkiezingen bij niet splitsen van BHV” in. De mentor van deze campanje met zijn klacht rond BHV bij het Grondwettelik Hof…is vandaag president van de EU ! Zijn zitje in het stille nieuwe Poupehan dat rond de regeringsvorming hangt is gegarandeerd.

  Beantwoorden
 • 4. Kevin De Laet  |  juli 23, 2011 om 8:07 pm

  Beste Peter,
  U hamert er blijkbaar op dat u Belg bent en geen Vlaming. En dat Belg zijn staat om de een of andere reden gelijk aan kosmopoliet en wereldburger zijn terwijl Vlaming zijn iets vies en bekrompen is.
  Welnu, ik als in uw ogen wellicht “extreem linkse” (want linkser dan flauw groen) beschouw mezelf géén Belg maar Vlaming. Of Zuid Nederlander zo u wil: in 1830 was u de rechtse nationalist.
  Niettemin spreek ik als bekrompen Vlaeminck wellicht meer talen dan u en kom ik op een maand met meer volkeren en culturen in contact dan u wellicht in uw hele leven (of zelfs niet eens van gehoord zult hebben in niet weinig gevallen). En dit allemaal vanuit mijn gedrevenheid als “Vlaamsgezinde” die zich verbonden voelt met al de andere volkeren in de wereld die moeten vechten tegen het burgerlijk kosmopolitisch imperialisme van uw genre predikers.

  U bent eigenlijk gewoon een Belgisch nationalist. Een die vasthoudt aan een voorbijgestreefd regime, een staat van voor en door bankiers in het leven geroepen (de société générale) met een achterlijk feodaal systeem dat titeltjes uitreikt als bindmiddel. Hou dus op met die pseudoprogressieve kosmopolitische onzin.

  Beantwoorden
  • 5. Peter Van de Ven  |  juli 24, 2011 om 8:21 am

   Uw zo gezegde cosmopolitische levenswijze past perfect bij de waarden van de flamingant: Vlaanderen op de wereldkaart zetten. Ontwikkelingshulp of business met een Vlaams visitekaartje.

   En neen, je vergist je, want ik heb duidelijk vermeld: ik ben een Belgisch humanist. Een universalist, geen cosmopoliet, geen Europeaan. “Veel volkeren zien” is geen synoniem voor progressiviteit.

   Ik schrijf me in in de emancipatorische beweging van 1830: tegen het reactionaire Europa van von Metternich. Vlaams-nationalisme en Euro-nationalisme zijn twee zijden van één munt. Dwz pro-Belgisch is zowel anti-flamingant als anti-Europees.

   De Vlaamse gedachte en de Europese gedachte zijn immers één en dezelfde: communitarisme, het denken in gemeenschappen ipv in mensen. Interculturalisme ipv multiculturalisme. Dwz ik ben tegen het Europese en het Vlaamse eenheidsdenken, ik ben ben voorstander van vredelievend multiculturalisme, multiculturalisme met de scherpe kantjes eraf (zodat het het individu respecteert), en ik kies tegen de interculturele eenheidsworst van warm-water flaminganten.

   Nu, terug naar Walter Zinzen: hoe gaat hij de 25% Nederlandstalige Belgen (zie peiling HLN) motiveren voor zijn flamingant project ? Die mensen (waaronder ik) zijn politiek verweesd, want alle Nederlandstalige partijen zijn flamingant (warm of koud, maar flamlingant).

   Beantwoorden
   • 6. Kevin De Laet  |  juli 25, 2011 om 12:01 pm

    1830 was helemaal niet emancipatorisch, in 1830 werd cijnskiesrecht ingevoerd en defacto ééntaligheid en het algemeen stemrecht en de taalrechten moesten met bloed, zweet en tranen afgedwongen worden van uw zo geëmanceerde bourgeoisie.
    Steun je de Belgische staat, dan ben je een belgisch nationalist. Al de rest is kleinburgerlijke moralistische prietpraat.
    Een Belgicist die vasthoudt aan een voorbijgestreefd regime, een staat van voor en door bankiers in het leven geroepen (de société générale) met een achterlijk feodaal systeem dat titeltjes uitreikt als bindmiddel.

 • 7. Walter Zinzen  |  juli 24, 2011 om 10:00 am

  Ik mik op 30 %. Dat staat er toch? Mag ik het aan de politici overlaten om een programma te bedenken dat kiezers aantrekt? Een flamingant project? Waar haalt u dat vandaan? In menig stuk heb ik al gepleit voor een federale kieskring, maar dan een echte, geen halfbakken zoals de Pavia-groep voorstelt. Maar die is er nu eenmaal niet. Dus moeten we ons redden met wat het Vlaamse politieke landschap te bieden heeft. Dan kom je uit bij rood en groen – en geel. Maar het ACW blijft geloven in de christen-democratie. Stof voor een andere bijdrage. Maar het is aan het christelijk ‘middenveld’ dat ik dacht bij het gebruik van de term ‘mensen van goeden wille’. Dat is toch een bij uitstek christelijke uitdrukking?

  Beantwoorden
  • 8. Peter Van de Ven  |  juli 24, 2011 om 5:59 pm

   Hoe kom ik erbij om uw project flamingant te noemen ? Waarom staat er bij uw Wiki-pagina “Vlaams journalist | Vlaams publicist | Vlaams nieuwslezer” ?

   Een federale kieskring is een goed idee, maar onvoldoende, want die is ook mogelijk binnen een confederaal landschap. Confederalisme betekent bijna volledige Vlaamse autonomie, de verafgoding van de “Vlaamse identiteit”.

   Ik wil de aandacht vestigen op het feit dat Belgisch-progressief en sociaal-flamingant niet hetzelfde betekenen. Dus wie een progressief front tegen N-VA wil, zal zijn flamingantisme moeten temperen. Immers, bij afwezigheid van Nederlandstalig-Belgische partij, stem ik liever blanco of niet. Beter dat dan sociaal-flamingant te stemmen, want wie stemt voor een “ander Vlaanderen”, stemt voor alles voor Vlaanderen, en stemt dus voor N-VA.

   U vindt op het net een pdf onder de titel “Naar een modern België”. Daar vindt u mijn voorstel voor onze Belgische toekomst. Op mijn blog staat het sinds 2007, dus wel iets sneller dan de politieke gedachte gaat. Was Groen! in 2010 niet de eerste om te stellen dat het niet zonder N-VA kon ?

   Dus, voor wie er een geloofwaardig iets wil van maken is niet alleen een visie voor sociaal-Vlaanderen nodig, maar vooral een voor een modern België.

   Beantwoorden
   • 9. Kevin De Laet  |  juli 25, 2011 om 12:04 pm

    Je kan het ook anders stellen : wie een progressief front tegen N-VA wil, zal zijn Belgicisme moeten temperen.

 • 10. René Van Eynde  |  juli 24, 2011 om 12:22 pm

  Sp.a en Groen! hebben 18 zetels van de 88. Nva nu al 27.Moet er nog zand zijn?Een coalitie tussen Sp.a en Groen! is er duidelijk al en gaat nog een tijdje meegaan.Voor de verguizers van nationalisme: België is ook ontstaan uit een nationalistisch gevoel en zelfs ontstaan met een eenzijdige decretale declaratie van de onafhankelijkheid.Verdient dat geen navolging?Niet alle Nederlandstalige partijen zijn Vlaams, laat staan flamingant..Bijlange niet.

  Beantwoorden
 • 11. Jan-Pieter Everaerts  |  juli 24, 2011 om 2:27 pm

  Dit is een voorstel om een lijk (spa) te laten trouwen met een ook al niet meer zo fris groen blaadje (de partij die haar naam agalev, anders gaan leven, niet durfde behouden en dan maar koos voor het weinigzeggende ‘groen’).

  In de buurlanden (SP in Nederland, Die Linke in Duitsland, meerdere initiatieven in Frankrijk) heeft men al lang begrepen dat de vermolmde “sociaal-democratie” moet vervangen worden door weer echt linkse partijen. Maar hier blijven progressieven krediet geven aan een partij die grote delen van de overheid heeft mee helpen verkwanselen aan de privé en zich compleet verkijkt op de verscheurende impact van de massamigratie, op vooral de armste delen van de delen van de bevolking. en zo het bedje gespreid heeft van de NVA.

  Beantwoorden
 • 12. Ben Cobbaut  |  juli 25, 2011 om 11:48 am

  Bestes,
  ik denk dat Walter het enige realistische alternatief schetst tegen pletwals De Wever en co.
  Wat mij betreft is progressief “vlaanderen” ruimer dan SP.a+Groen!
  Ook het syndicaal-links project van Rood! mag (moet) er bij en zelfs progressieve liberalen en links-liberalen, om een groter progressief front te vormen… Da’s misschien erg idealistisch van mij maar het moet een streefdoel zijn en ik ben dan ook maar een simpel burger als het ware 😉
  @ Peter VDV: ik voel mij uiteraard ook eerder ‘mens in de wereld’, maar het gebied waar we wonen wordt nu eenmaal vlaanderen genoemd niet?

  Beantwoorden
 • 13. Kevin De Laet  |  juli 25, 2011 om 12:08 pm

  “want alle Nederlandstalige partijen zijn flamingant (warm of koud, maar flamlingant).”

  Moesten er werkelijk 25% of meer Vlamingen eigenlijk “noord-Belgen” zijn, dan zou er al lang zo’n partij hebben bestaan die consequent de unitaire staat bepleit. Maar wacht eens, die bestaat al: de BUB. Hoeveel haalden die ook al weer?
  Het klopt ook dat al de grotere partijen in meer of mindere mate voor bevoegdheden op regionaal niveau bepleiten. In de termen van Peter van de Ven: flamingante partijen.
  Waarom zouden ze dat doen? Toch alleen maar omdat dat electoraal loont!
  Sterker nog: de op het VB na meest radicale van die flamingante partijen werd de laatste verkiezingen zelfs DE GROOTSTE.

  Zo het niet gewoon kunnen, beste mr. Van de Ven, dat het Belgische denkkader gewoon op z’n retour is en dat alle zelfverklaarde progressieven die achter het trikolore vaandel blijven lopen gewoon de trein van de progressieve vooruitgang hebben gemist? België is historisch voorbijgestreefd, een 19de eeuws anachronisme in de 21ste eeuw.

  Beantwoorden
 • 14. Kevin De Laet  |  juli 25, 2011 om 12:17 pm

  Overigens, de electoraal gezien meest succesvolle linkse partij in Europa op het moment is Bildu in Spanje, bij mijn weten ook de enige linkse partij die boven de dertig procent uitkomt bij regionale verkiezingen.
  Bildu is een uitgesproken Baskischgezinde partij.

  Beantwoorden
 • 15. Peter Van de Ven  |  juli 25, 2011 om 1:51 pm

  Het gebied waar we wonen wordt Vlaanderen genoemd ? Alleen als je dat wil als Vlaming die in een Vlaamse woning woont en er een Vlaamse levensstijl op nahoudt. Ik ben Mechelaar (ooit een provincie, geen stad), Belg (zowel een legale als een geografische referentie), met een identiteit als mens. De referentie “Vlaanderen” is post-1830 kunstmatig gegroeid, oorspronkelijk betrof die alleen de provincies: Vlaanderen, Antwerpen, (Mechelen), Luik, enz. Dus je “nu eenmaal” is wel erg naast de kwestie.

  Wie zegt: “Het regent vandaag in Vlaanderen”, hanteert een flamingant taalgebruik.

  Beantwoorden
  • 16. Kevin De Laet  |  juli 27, 2011 om 3:29 pm

   Wie zegt ‘het regent in België’ hanteert een Belgisch nationalistisch taalgebruik…

   Beantwoorden
   • 17. jefc  |  juli 27, 2011 om 3:50 pm

    Kunnen we nu eens ophouden met die onzin? De regen is een natuurfenomeen. Wie daar zijn politieke theorieën uit betrekt, heeft verzorging nodig. En ik bedoel hiermee geen kwaad woord aan het adres van de Groenen.

 • 18. Ben Cobbaut  |  juli 26, 2011 om 1:01 pm

  Cool, ik leer nog elke dag bij Peter 😉

  Beantwoorden
 • 19. Jan van Horebeek  |  juli 26, 2011 om 2:16 pm

  Het heeft geen zin met mensen als Zinzen in discussie te gaan. De man beleeft zijn linkse politieke betrokkenheid dogmatisch a.g. met oogkleppen aan.
  Staat hij daar nog met een communistische vlag in de hand. Hoe veel moorden moet dat regime nog meer op zijn geweten hebben om hem er van af te keren ? Deert hem niet. Zijn politieke catechismus bepaalt zijn denkvermogen. Droevig.

  Beantwoorden
  • 20. jefc  |  juli 26, 2011 om 2:38 pm

   U lijkt de h. Zinzen goed te kennen? Ik constateer dat hij met de andere hand zwaait naar het Heilig Hart van Christus. Dat spreekt u wellicht meer aan, vermits u voor een politiek betoog het woord ‘catechismus’ gebruikt. Overigens dacht ik dat India niet zelden ‘de grootste democratie ter wereld’ wordt genoemd, terecht of niet, dat laat ik in het midden. In elk geval koopt het Indische kapitalisme volop onze bedrijven op, al of niet bij wijze van redding…

   Beantwoorden
 • 21. Peter Van de Ven  |  juli 27, 2011 om 6:58 pm

  Ik zou nog mijn bovenstaande opmerking over flamingant taalgebruik willen toelichten, vooral omdat ze op de VRT bijzonder van toepassing is.

  Ik stel vast dat flaminganten gemakkelijk herkenbaar zijn aan het feit dat ze te pas en ten onpas het nodig vinden de referentie “in Vlaanderen” toe te voegen (ipv gewoon niets, of “hier”, “in onze streek”, enz) Toppunt daarvan is “bij ons, in Vlaanderen”, of het weerbericht-mantra “in Vlaanderen en in de Ardennen”.

  Armand Pien gebruikte vroeger de geografische streken, in het breed dan: Laag-België, Midden-België, enz. Wie z’n kennis daarover wil testen kan dat op: http://www.begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/losse_animaties/oefening_geografischestreken_belgie.html

  Men moet wel heel naïef zijn om niet te zien dat dit flamingant taalgebruik bedoeld is als propaganda en als indoctrinatie. Bij momenten gaat die op VRT en VTM heel erg ver, tot over de karikatuur.

  Nu vraag ik me af: zijn al die “in Vlaanderen”-toevoegers zich daar ook van bewust, hier “bij ons, in Vlaanderen” ?

  Voor het overige is het politiek taalgebruik op VRT (vooral) een ware schande, een democratie onwaardig. Daarom kijk ik voortaan het nieuws op rtbf en rtl, die wel behoorlijk werk afleveren.

  Beantwoorden
  • 22. jefc  |  juli 28, 2011 om 9:19 am

   Dit begrijp ik. Ik kan het er zelfs grotendeels mee eens zijn.

   Beantwoorden
   • 23. Peter Van de Ven  |  juli 28, 2011 om 10:27 am

    Een vriendelijk woordje kan wonderen doen. Zo was ik erg blij met deze blogpost: http://www.rayondevie.com/2011/07/la-belgique-revue-et-corrigee-par-un.html

    De combinatie van de wil tot communiceren enerzijds, met de analyse van wat fout gaat anderzijds (inclusief beeld-analyse en taalgebruik), kan niet anders dan tot positieve resultaten leiden. In termen van menselijk welzijn dan, niet in termen van het realiseren van (communautaire) obsessies.

 • 24. yilli  |  juli 29, 2011 om 9:43 am

  Een strategie om de NVA te ontmantelen begint bij het doorprikken van mythes. Bv. de mythe van het kapitalisme als enig mogelijke weldoende systeem (http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=74&jumival=708) waardoor het dictaat van EU, IMF (zoals we die vandaag kennen) en de winst- en aandelerslogica plaats kan maken voor een systeem gebaseerd op bruto nationaal welzijn. Vervolgens moet men het denken in (culturele) tegenstellingen doorprikken en het accent leggen op datgene wat mensen bindt (1) en duidelijk maken dat naties producten zijn van zij die er belang bij hebben en dat de geschiedenis van Vlaanderen zoals ze door de Vlaamse beweging wordt verteld, bol staat van onjuistheden en bewuste vervalsingen. Dat discours wordt niet door SPA, noch door ACW gevoerd. Jammer. Misschien moet men humor gebruiken (2) en wijzen op de paradox van NVA, n.l. in een economisch bestel zoals zij dat wensen, zal Vlaanderen gewoon sneller verdwijnen dan dat het de kans krijgt zich te profileren. Deels omdat Engels de voertaal zal zijn (in het zog van een onderwijsbeleid gebaseerd op competenties, Bologna-nota’s en wat zich in Nederland vandaag afspeelt, n.l. Engels gedeeltelijk als voertaal in laatste twee jaren secundair onderwijs en dra als enige voertaal in hoger onderwijs), deels omdat de Vlaamse interne markt onvoldoende groot zal blijken om eventuele pandoeringen op het vlak van export op te vangen (want vandaag houdt Vlaanderen nog stand omdat Duitsland vele onderbetaalde werkkrachten telt en een bijproduct is geworden van de Chinese honger. Als die honger stilvalt (bv. door interne strubbelingen) stuikt de Vlaamse export (naar Duitsland) in mekaar. En als Indië de rol van China overneemt, en bv. met Wallonië/Frankrijk in zee zou gaan, kan op 3 decennia tijd de rijkdom plots omkeren.
  Dat er in dat hele verhaal geen plaats meer is voor België, het zij zo. Humanisme trekt zich niets aan van naties noch regio’s.

  (1) An old Cherokee Indian told his grandson, “My son, there is a battle between two wolves inside us all. One is Evil. It is anger, jealousy, greed, resentment, inferiority, lies, & ego. The other is Good. It is joy, peace, love, hope, humility, kindness, empathy, & truth.” The boy thought about it, and asked, “Grandfather, which wolf wins?” The old man quietly replied, “The one you feed.”

  (2) http://yilli.wordpress.com/2010/10/10/de-geschiedenis-van-de-toekomst-van-vlaanderen/

  Beantwoorden
  • 25. Peter Van de Ven  |  juli 29, 2011 om 10:33 am

   Ah, een natie-loze wereld ? Die bestaat niet, tenzij in één of ander retro-anarchisme. Een “Verenigd Europa” is ook een natie, maar groter.

   Humanisme gaat o.m. over mensenrechten, en rechten hebben het legaal kader van een natie nodig. De soevereiniteit van de natie spiegelt zich in de zelfbeschikking van het individu. Niemand leeft in een vacuüm, en zonder voorgeschiedenis.

   Er is zo veel plaats voor België, als we er aan geven. Er is ook plaats voor Vlaanderen, maar als Belgische regio, niet als natie. België staat principieel voor diversiteit, Vlaanderen voor “conformisme in de Vlaamse identiteit”.

   Beantwoorden
 • 26. tom  |  juli 30, 2011 om 4:59 am

  Het lijkt me eerder u te zijn, meneer Van de Ven, die zich aan retro-denken bezondigt. Mensenrechten hebben de natie als kader nodig? Het tegendeel is waar. Dat legale kader steunt op een vermeende belangengemeenschap van diegenen die toevallig in dat gebied geboren zijn (wat in praktijk betekent, een belangengemeenschap van uitbuiters en uitgebuitenen) en de uitsluiting van diegenen die dat geluk niet hadden. Alle problemen die de mensheid bedreigen (milieuvernietiging, overproductie, ongelijkheid, onderdrukking, enz) zijn globaal en kunnen slechts globaal een oplossing vinden, waarvoor de nationale structuren een obstakel zijn. Elke vorm van nationalisme, ongeacht of het Vlaams, Belgisch of Europees is (of Palestijns of Isrealisch), is reactionair. Niets is eeuwig, ook de natie niet. Het lijkt utopisch om te denken dat het nationale kader zal verdwijnen maar de echte utopie is denken de wereld met zijn huidige anachronistische structuren kan vermijden om weg te zinken in een neerwaartse spiraal van krisis en katastrofes. Try to think outside the box, Peter. (TR)

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 1.461 andere volgers


%d bloggers liken dit: