GLIMLACHNARCISME OM BERUSTING DOOR TE SPOELEN

August 17, 2011 at 1:04 pm 7 comments

Dalrymple, de goeroe van Bart De Wever

door Willy Coomans

Naar aanleiding van de plunderingen in Londen en andere Engelse steden schreef Theodore Dalrymple een pamflet waarin hij stelt dat de rellen te voorzien waren (van een eyeopener gesproken) en hij Amy Winehouse met “haar domme smaak, haar walgelijke persoonlijke gedrag en haar absurde zelfmedelijden” symbool maakt van de plunderaars.

Wat Dalrymple niet kan/wil vatten (en daarin was Céline die ook in vierde wereldmiddens vertoefde een pak empathischer) is dat mensen opgevoed met weinig normbesef (behalve het wraakelement ter compensatie van onderaan de sociale ladder te staan) en een peergroup die dat nihilisme bevestigt waardoor men volledig onttrokken wordt aan de emanciperende en stimulerende impact van onderwijs en media (riooljournalistiek laten we even ter zijde) zonder verplichte begeleiding niet anders kunnen dan uitgroeien tot wat reeds sedert 30 jaar in elke grootstad bestaat: een zichzelf reproducerend “leger” van je m’en fou’tisten die van dag tot dag leven en hun kicks vinden in primaire gedragingen. Relschoppen en plunderen zijn voor hen verslavende extases.

Waar liep het mis? In de combinatie van de afwezige thuisopvoeding, de gettocultuur als normgeving en de marketingtechnieken die als enige externe normen inpompen. De rijken, de babyboomers, de bon vivants, de beroepspolitici en al wie zich tot het culturele, politieke en economische establishment wil rekenen, zou het liefst een muur rond deze wijken en mensen plaatsen en hen -op zijn Gaza’s- laten sudderen. Want het alternatief kost (overheids)geld en zal zelden tot directe voordelen leiden voor het establishment. Plunderingen zijn zeldzame momenten waarop de goegemeente even met de ogen knippert. En dan nog, want het zijn niet de rijke wijken die getroffen worden.

Cameron zou er goed aan doen deze mensen op te sporen, niet om hen in de gevangenis te smijten maar om hen aan het werk te zetten met het opruimen van alle brol; hen face to face confronteren met degenen die de dupe waren van hun plunderingen en hen verplichten de winkels en huizen mee om te bouwen, in ruil voor een loon en dit alles onder toezicht van de technische dienst van de diverse gemeenten, incluis een afvaardiging van scholen, pedagogen en psychologen. Daarnaast moeten er meetings en cursussen komen met/voor ouders die voor de keuze moeten worden gesteld: of opvoeden, of je kids afgenomen zien worden.

Daarover heeft Dalrymple het niet. Hij wentelt zich in een andere vorm van nihilisme, n.l. de onmaakbaarheid van een samenleving. Zijn achterliggende toon is er een van (zijn) superioriteit als mens, gebaseerd op klassieke, oude waarden. Zijn verwerping van Amy Winehouse muziek (zij nestelde zich in zelfmedelijden, en dat is meteen een reden om de muziek slecht te vinden, want superieure mensen doen zichzelf pijn en geraken al lijdende ergens in het leven i.p.v. zich narcistisch in een genotcultuur te wentelen) is ronduit potsierlijk. Overigens, Schubert en Mahler wentelden zich ook in zelfmedelijden. En ze maakten –net als Winehouse- muziek die aan de rand van de toen aanvaarde cultuurnormen stond. Dumpen maar?

Dalrymple doet mij denken aan een oude knorrige gentlemen die aan symboolrioting doet op het eigen binnenhof maar zich verder tot de uitverkorenen rekent. Het defaitistische mort à credit dat de vierde wereldburgers kenmerkt is voor Dalrymphe het loon dat ze verdienen omdat ze zich zwak, zonder zelfkastijding opstellen. Het knallen van de zweep, de striemen op de ontblote rug, de kletsen op de bil, het kaalscheren en het brandmerken zijn zowat de enige oplossingen die conservatief Engeland vandaag kan verzinnen. Soms lijken Dalrymples teksten me een oefening in egopamperisme voor mannen op leeftijd die de energie ontberen het goede in elke mens te voeden.

Dergelijk gedrag is evenzeer voer voor psychologen, dus zo untouchable moeten de superieure moralisten zich niet wanen. Het volstaat dat ze zich even spiegelen aan hun schaduw.

http://yilli.wordpress.com/2011/08/11/glimlachnarcisme-om-de-berusting-door-te-spoelen/#respond

Entry filed under: boeken, Europa, Media, Samenleving. Tags: , , , , .

“NO FUTURE” US CONGRESS MORST MET DR CONGO

7 Comments Add your own

 • 1. jefc  |  August 17, 2011 at 1:09 pm

  Een mooie schimpscheut aan Dalrymple, ik kan ‘m delen. Minder glimlachnarcisme dan grijnslachanarchisme, maar soit.
  Hoe komt u aan die 30 jaar? De beatniks waren al geweest. En ‘Catcher in the Rye’ is van 1951. En de Atheense jeugd was zo verdorven dat Socrates er vergif op innam. Ik zeg maar wat.
  Waar liep het mis? Op vele punten, denk ik. Onder meer toen ‘hulpverleners’ als Dalrymple werden ingezet. Zij hebben het helpen verknallen en wassen nu hun handen in onschuld.
  Symboolrioting. Een mooi woord. Het waren niet eens de rijke wijken die getroffen werden, inderdaad. Niet onlogisch. Moeten we dan toch teruggrijpen naar Marx? Het proletariaat komt eerst in opstand tegen de middenklassen. Dan pas, samen met de middenklasse, tegen de machthebbers en plutocraten.

  Reply
  • 2. walter ceuppens  |  August 17, 2011 at 4:15 pm

   Geachte jefc

   Misschien kan U enige boeken van Dalrymple lezen.In tegenstelling tot vele salonsocialisten kent hij de vierde wereld,en de migranten-en de gevangenispolulatie.Professionele ervaring,ja?Hij heeft meer respect voor deze mensen dan U , en dan U zich kan voorstellen,want hij beschouwt hen niet als slachtoffers, maar als individuen met een eigen, vrije wil.

   Reply
   • 3. jefc  |  August 17, 2011 at 6:09 pm

    Op grond waarvan durft u te beweren ‘hij heeft meer respect voor deze mensen dan U en dan U zich kan voorstellen’? Kent U mij zo goed? En mijn opvattingen over de Vierde Wereld?
    Apropos, ik ken Dalrymple van voor hij beroemd was.

 • 4. tom  |  August 18, 2011 at 5:38 am

  Coomans verwijt Dalrymple dat hij zich superieur voelt maar me dunkt dat de pot de ketel verwijt. Hij reduceert het hele probleem tot een gebrek aan goede opvoeding en wil het te lijf gaan met pedagogen en andere ‘deskundigen’ die, in tegenstelling tot het “zichzelf reproducerend “leger” van je m’en fou’tisten die van dag tot dag leven en hun kicks vinden in primaire gedragingen”, “de emanciperende en stimulerende impact van onderwijs en media” hebben ondergaan. Hij vertelt hetzelfde verhaal als de massamedia: het is een strijd tussen de beschaving en het (onopgevoede) gepeupel. Qua repressie gaat hij nog een stapje verder dan Cameron die bij mijn weten nog niet heeft voorgesteld om ouders hun kinderen te ontnemen (wat hij met die kinderen wil doen zegt Coomans er niet bij; allemaal op pensionaat steken wellicht).
  ‘Goede opvoeding’ is niet de kern van het probleem. Dat blijkt al uit het feit dat vele van de arrestanten wel degelijk geschoold waren, sommigen hadden zelfs een universitair diploma. Hun aantal zal fel groeien wanneer de krisis dieper wordt en steeds meer hoog-geschoolden permanent werkloos worden. You ain’t seen nothing yet.
  Is het een probleem van ‘normbesef’? Moeten we die ‘nihilisten’ de normen bijbrengen van onze beschaving, onze politici, onze staat? Die zijn voor onnoemelijk veel meer leed verantwoordelijk dan de relmakers. Hun ‘normbesef’ is niet de oplossing, het is het probleem. Dat er geplunderd werd om de goederen met winst te verkopen,toont juist dat sommige relmakers de normen van ‘onze’ beschaving wel degelijk geassimileerd hadden.
  ‘Onze’ beschaving investeert niet in de levens van die opstandige kids omdat er geen plaats voor hen is, de globale economie heeft hen niet nodig. Haar normen hebben niet het welzijn van allen als uitgangspunt maar de competiviteit. Wat Cameron, Labour en Coomans gemeen hebben is dat ze in wezen niets te bieden hebben: no future. De rendabiliteit van het Brits kapitaal (en in andere landen idem ditto) vereist meer bezuinigingen, meer werkloosheid. Dat zal reacties blijven uitlokken. Hopelijk zullen die getuigen van meer bewustzijn en doelgerichtheid dan wat we onlangs in Engeland zagen.

  Reply
 • 5. Yilli  |  August 18, 2011 at 8:27 am

  @Tom: 1. Tussen de plunderaars bevonden zich jongeren met en zonder diploma. Met en zonder een inkomen. Met en zonder rijke ouders. Hoe het verhoudingsgewijs zat: wellicht was een (overgrote) meerderheid wel degelijk kansarm. Maar deze opmerking doet er niet toe want mijn reactie ging over de veroordeling van Dalrymple van vierde wereldmensen. Zij hebben wel degelijk de plunderingen mee in gang gestoken en een grote groep van degene die volgden waren ook woonachtig in de achtergestelde wijken. Het gedrag van de “rijke en geschoolde plunderaars” is dan weer voer voor een boeiend psychologische bijdrage, n.l. de behoefte om gratis te pakken wat men kan pakken, ook al kan men het betalen (heel wat gefortuneerden pingelen tot de laatste cent af op een marktje of reppen zich om gratis monsters te krijgen; het is zowaar een ” ikke ook-syndroom”); de kick van het vernielen en de aangename stress van het kat-en muisspel met politieagenten.
  2. De normen van onze beschaving zijn niet enkel het pak-de-poencynisme van neo-liberals die stellen dat “there is no such thing as a society”. Als Cameron het normbesef wil aanpakken, moet hij zeker beginnen bij sommige bankiers en zakenlui. Maar dat neemt niet weg dat er bij vele van de plunderaars een respectloos nihilisme (er bestaat ook een constructief nihilisme) aanwezig is. Zij voelen zich (zoals u terecht opmerkt) waardeloos want de economie heeft hen -ongeschoolden of mensen met een volhardingsprobleem- niet nodig. En zij zien de marketingcommunicatie zonder dat ze hun consumptiegenot kunnen bevredigen. Maar als ik het heb over “de waarden van onze samenleving” dan denk ik ook (en eerst) aan heel wat warme waarden, aan uitwisseling, samenwerking, respect vanuit inzicht en eerbied, aan exploratievrijheid, enz… Er zijn in onze samenleving meer mensen die het concurrentiemodel verwerpen dan dat er zijn die het aanhangen. Maar de overgrote meerderheid steekt hulpeloos de handen in de lucht en zucht: we kunnen het niet veranderen.
  3. Dat er gestolen goederen verhandeld werden wil nog niet zeggen dat deze jongeren de normen van deze samenleving (zie vorig punt, een hele resem aan attitudes en waarden, voorbij het economisme) overnemen. Handel bestaat zolang er mensen bestaan. Als je een telefoonwinkel plundert en 10 gsm’s in je zak stopt, zal je allicht een en ander doorverkopen. Dat het kolonialisme handel en plundering combineert; dat elektriciteitsmaatschappijen woekerwinsten vragen, enz… ik ben de eerste om het aan te klagen, maar de tekst ging over Dalrymple. Inmiddels -maar het kan niet genoeg gezegd en geschreven worden- verschijnen er teksten (bv. van Paul Verhaeghe) die de lijn doortrekken naar het niets ontziende egoïsme van de bedrijfswereld. Op dat vlak zijn de plunderaars dus normatief ingeburgerd, maar nogmaals: onze cultuur omvat gelukkig veel meer waarden en gedragingen. Het geloof in de vrije markt zal allicht net als het geloof in God en Vaderland langzaam wegdeemsteren wanneer de globale mondiale grondstoffenproblematiek een wereldwijde planmatige economische aanpak vereist. Er zijn steeds meer mensen die samenwerking als waarde belangrijker vinden dan concurrentie en het bruto (inter)nationaal welzijn zal wellicht het BNP vervangen.
  4. Ik heb van zeer nabij vierde wereldmensen kunnen volgen. Als ik dus zeg dat ouders voor hun verantwoordelijkheid moeten worden gesteld, dan is dat niet gratuit (en zeker niet vanuit een elitair standpunt). Het is in het belang van de jongeren. En van de samenleving. Het is duidelijk dat normvervaging schering en inslag is bij dergelijke gezinnen. Pak wat je kan pakken. Trek je niks aan van de ander. Als het moet kunnen ze dat verantwoorden, maar eigenlijk hoeft die verantwoording niet. Gebruik geweld (en delf je het onderspit, jammer). Deze ouders leven dag per dag (op zich niet verwerpelijk) en zeer impulsief. Hun kinderen krijgen dus weinig houvast, en zien niks groeien, zien niemand iets uitbouwen. Zij zullen (en daarom moeten zij uit die gezinnen gehaald worden; gezinnen die vaak niks anders zijn dan 1 moeder en diverse vaders van diverse kinderen) in een spiraal terechtkomen en hetzelfde patroon vertonen. En dus zelf kinderen op de wereld zetten die ontstoken blijven van een normerende (kritische en bijsturende) opvoeding. Generatie na generatie zien we hoe OCMW’s deze mensen financieel moeten rechthouden en/of hoe criminaliteit een job vervangt. De seksuele incestueuze relatievormen laat ik nog onbesproken.
  Zeg ik daarmee hetzelfde als Dalrymple? Ik besef zeer goed dat zij -meer dan wie ook- enkel het product zijn van hun omgeving en dus vaak geen andere keuze hebben dan zich te gedragen en denken zoals ze doen. Ze zijn wel verantwoordelijk voor het plunderen (ze treffen een pak kleine handelaars die zelf meoite hebben rond te komen, in de eigen wijken, en daaruit blijkt bijvoorbeeld hun gebrek aan medeleven), maar ze zijn niet verantwoordelijk dat ze tot de vierde wereld behoren als zullen ze op bepaalde momenten aangeboden kansen niet gegrepen hebben. Ik weiger deze mensen te veroordelen als mens; ik weiger klakkeloos een reeks waarden gebaseerd op concurrentie en financieel egoïsme als norm op te leggen. Ik vind Dalrylple degoutant als hij zich elitair opstelt en dien hgroep mensen hopeloos vindt en denigrerend behandeld, zeker omdat hij zijn conservatieve moraal als norm wil opleggen. Maar ik ben niet blind voor de gevaren van defaitistisch nihilistisch gedrag, zeker als het door een groep gedragen wordt. De drive van deze jongeren is niet ideologsich.
  Wil ik deze jongeren in pensionaten steken? Hoe komt u erbij. Pleeggezinnen en voor sommigen kleinschalige opvang en begeleid alleen-wonen zijn de oplossingen. Naast ze gecoacht laten werken of hen vorming geven (maar dus verplicht). Dat vraagt engagement (ook van bedrijfsleiders) en middelen.
  In uw reactie blijkt nergens dat u deze mensen iets te bieden hebt. Zij hebben geen diploma en weinig skills. Zij zitten in de puree en hun gedrag kenmerkt zich door een je m’en fou’tisme. Hoe gaat u dat oplossen? Door te hopen (ik interpreteer uw laatste zin) dat zij meer zullen getuigen van klassebewustzijn? Nee. U stelt uw hoop op anderen (vakbonden, geschoolde werklozen). Maar wat als er een andere economie is die de mens centraal stelt (ik juich die toe) en er meer financiële middelen voor overheden zouden zijn… hoe gaat u dan de vierde wereldmensen aanpakken? Door hen te omkaderen. Te scholen. Met zachte dwang hen in een bepaalde richting te duwen. Toch? Er is op dat punt geen andere mogelijkheid. Alleen lees ik daar niets over in uw reactie. Het lijkt wel of hun problemen verdwijnen als er een ander economisch bestel bestaat. Niets is minder waar.

  Reply
 • 6. jefc  |  August 19, 2011 at 10:49 am

  The Guardian van vandaag vrijdag heeft de resultaten van een eigen onderzoek naar de her- en afkomst van de rioters en de zware straffen die ze totnogtoe opliepen:

  England rioters: young, poor and unemployed

  http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/18/england-rioters-young-poor-unemployed?CMP=EMCGT_190811&
  Revealed: the full picture of sentences handed down to rioters
  Exclusive: Guardian data confirms courts opt for tougher punishments, and shows the demographic of those charged
  http://www.guardian.co.uk/uk/2011/aug/18/full-picture-of-riot-sentences?CMP=EMCGT_190811

  Reply
  • 7. Yilli  |  August 19, 2011 at 11:40 am

   Bijzonder interessante info van The Guardian. Cameron is bezig de mensenrechten aan zijn laars te lappen. En een hele generatie kansarmen op te leiden tot potentiële (wraaknemende) terroristen. De beste manier om iemand (wie weet ook politiek) te laten radicaliseren is hem onrechtvaardig zwaar straffen i.p.v. de dialoog aan te gaan.

   Reply

Leave a Reply to jefc Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,699 other followers


%d bloggers like this: