HALF AMERIKA IS ARM

March 20, 2012 at 8:15 pm Leave a comment

In het “rijkste land ter wereld” is de helft van de bevolking officieel arm. Bijna 50 miljoen Amerikanen zitten onder de armoedegrens, nog eens bijna 100 miljoen houden met moeite het hoofd boven water –samen 48% van de totale bevolking. Zonder het vangnet van “foodstamps” (voedselbonnen) en belastingsvermindering zou de toestand nog erger zijn. Wie denkt dat deze ontstellende cijfers, die in december werdeen gepubliceerd, een alarmbel zouden doen rinkelen bij de politici heeft het mis. Armoede valt buiten het gezichtsveld van de twee grote partijen en geen enkele presidentskandidaat – noch de clowns aan Republikeinse kant, noch president Obama – heeft van armoede een thema gemaakt of het woord zelfs maar uitgesproken.

Vijftig jaar geleden maakte een boek over armoede in de VS nog veel ophef. “The Other America” van de linkse journalist Michael Harrington is tot vandaag een klassieker over het thema. Armoede was een verborgen probleem dat ook in de media nauwelijks aan bod kwam (en komt.) De armen leven in ghetto’s ver van de stadcentra met hun glazen torens en sjieke winkelstraten. Ze hebben een eigen taal, een eigen cultuur, een eigen manier van kleden, stelde Harrington – ze zijn “het andere Amerika.”

Michael Harrington

Harrington’s werk had de verdienste armoede zichtbaar te maken. In de jaren zestig werd uitvoerig over armoede gedebateerd.  President Lyndon Johnson maakte van armoedebestrijding een hoofdthema van zijn presidentschap. Maar Harrington’s theorie van “het andere Amerika” had ook het perverse effect dat armoede meer en meer werd gezien als een gevolg van “de cultuur van de armoede.” Harrington zag armoede niet als het gevolg van persoonlijke tekortkomingen of aangeboren slechte neigingen. Maar Rechts sprong op het idee van de “cultuur van de armoede” als een bok op de haverkist: als je arm bent is dat een gevolg van je “cultuur,” je eigen schuld dus, een perfect voorwendsel voor wat stilaan is uitgegroeid tot een oorlog tegen de armen in plaats van tegen de armoede. Sinds Reagan is het koor van hen die het thema bespelen steeds maar aangezwollen. Bill Clinton droeg een grote steen bij tot het “responsabiliseren” van de armen en de afbraak van sociale programma’s en vandaag is het zowel bij Democraten als Republikeinen bon ton om de armen zelf de verantwoordelijkheid voor hun ellende in de schoenen te schuiven.

Barbara Ehrenreich, de hedendaagse evenknie van Harrington, beschrijft in Tomdispatch in detail hoe de visie van Harrington werd gerecycleerd tot de hoeksteen van de reactionaire ideologie van Reagan en zijn opvolgers. In het arsenaal aan argumenten tegen sociale hulp was de “cultuur van de armoede” het wapen bij uitstek geworden.

Barbara Ehrenreich

“Het individu uit de lagere klassen leeft van moment tot moment, ” schreef Eduard Banfield, een Harvard professor die later adviseur van Reagan zou worden. “Impulsen sturen zijn gedrag. Hij is daarom radicaal onvooruitziend: wat hij niet onmiddellijk kan consumeren beschouwt hij als waardeloos… hij heeft een verzwakt zelfbeeld.” “In de hardnekkigste gevallen” zo gaat Banfield verder “kan het nodig zijn dat de armen zich laten verzorgen in ‘semi-instellingen’ (sic) en een mate van bewaking en supervisie accepteren van een ‘semi-sociale werker-semi-politieman.”

In die visie heeft het geen zin de armen materieel te helpen. Integendeel, geld kan hun morele verdorvenheid alleen maar erger maken. Armen zijn bandeloos, kennen geen discipline, zijn verslaafd aan alcohol en drugs en geneigd tot criminaliteit. In die geest verordende Bill Clinton de “one strike” regel die al wie één keer voor een misdrijf werd veroordeeld het recht op openbare huisvesting ontzegde. Het was ironisch genoeg ook uitgerekend Bill Clinton die in het kader van de bijstandshervorming 250 miljoen dollar over vijf jaar uittrok voor “kuisheidstraining!”

Nu de armen een steeds groter deel van de bevolking gaan uitmaken is het “andere Amerika” van de jaren zestig niet langer een onzichtbare minderheid. De “1 percent” aan de top van de inkomens komt veel meer voor die titel in aanmerking. De roetsjbaan van middle class naar arm zorgt dagelijks voor een nieuwe instroom armen. Maar tot vandaag blijft de theorie van de “cultuur van de armoede” doorwerken. 12 staten denken eraan drugtests in te voeren als voorwaarde voor werklozensteun. Presidentskandidaten Newt Gingrich en Mitt Romney suggereren zelfs drugtests voor al wie in aanmerking komt voor elke vorm van overheidssteun. De armen van vandaag zijn niet langer marginalen uit achtergebleven gebieden als de Apalachians of de achterbuurten van grote steden, maar high tech werknemers en mensen met universitaire diploma’s. Hun armoede is niet het gevolg van “cultuur,” of van persoonlijke gebreken concludeert Ehrenreich. Armoede is gebrek aan geld.

Johan Depoortere

Lees hier het volledige artikel van Barbara Ehrenreich.

Ehrenreich is auteur van onder andere Nicled and Dimed On (not) getting by in America

Het stuk van Ehrenreich slaat op Amerikaanse toestanden maar het is duidelijk dat ook bij ons de ideologie van “de cultuur van de armoede” gebruikt wordt om sociale voorzieningen onderuit te halen. Bij ideologen als Dalrymple en De Wever vind je echo’s van de opvattingen die zo populair zijn bij rechts (inclusief de meerderheid van de Democraten) in de VS.

Entry filed under: Ekonomie, Samenleving, VS. Tags: , , , , .

HEEFT HET PAPIEREN BOEK NOG EEN TOEKOMST? (4) REYNDERS IN CONGO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: