WAAROM BENEDICTUS NIET KON WACHTEN

maart 8, 2013 at 7:48 am 2 reacties

paus

Door André Truyman

Joseph Ratzinger trad af als paus maar hij blijft wonen in het Vaticaan. Deze ogenschijnlijk moedige daad van abdicatie, leverde hem onder de katholieke christenen nogal wat lof op…

Niemand kent de diepste beweegredenen waarom hij als paus niet wachtte op zijn dood. En die kunnen velerlei zijn. Er is ten eerste zijn gezondheid en de ervaring met de aftakeling van zij voorganger die uitsluitend kon aanblijven doordat hij met de staatssecretaris Angelo Sodano en privé-secretaris Dziwish in feite jaren het bestuur van de wereldkerk hadden overgenomen van de zieke Johannes Paulus II. Hij wist hoe het met de Romeinse curie gesteld was en hij gaf de indruk te weten hoe dat wespennest van ondergeschikte machthebbers in het Vaticaan wellicht kon worden aangepakt.  Voor het gros van al die – door zijn conservatieve voorganger gecreëerde – bange kardinalen werd hij voor en tijdens het conclaaf een soort rots in de branding.

Dit brengt me naar de tweede reden van zijn aftreden. Hij heeft in acht jaar ervaren dat de erfenis van zijn voorganger, de seksualiteitsbeleving van celibataire clerici op alle niveau’s, het crimineel kindermisbruik, corruptie en fraude door middel van de bank van de paus, het niet uitvoeren van de kerkelijke voorschriften (ook in de landen waar het katholicisme statistisch nog aangroeit) én de vaak oppervlakkige pausverering onvoldoende waren om zijn pontificaat te doen slagen. Door de eigen misstappen – die niet zomaar te herleiden zijn tot communicatiefouten – moet het inzicht zijn gegroeid dat hij het zelf  existentieel allemaal niet meer aankon. Door de lekken in de communicatie werd het steeds duidelijker dat er “something rotten” was in heel de kerkelijke top: nog meer seksschanalen, nog meer financiële fraude in het pauselijk bankwezen, nog meer dreigende schisma’s door het opheffen van de ban tegen de geëxcommuniceerde illegaal gewijde bisschoppen, nog meer gelovigen die  kozen voor charismatische bewegingen, maar dan buiten de officiële kerk, en nog meer katholieke gedoopten die openlijk Rome tegenspraken en de paus wezen op de schoonheid van liefde tussen mensen van eenzelfde sekse of liefde tussen mensen die zonder kerkelijke toestemming hertrouwden, zijn onderwaardering voor kerken uit de reformatie die hij officieel reduceerde tot kerkelijke ‘gemeenschappen’. En tenslotte ‘vatileaks’ en het nu aangekondigde rapport van drie kardinalen waar de inhoud nooit officieel zou bekend gemaakt worden.

paus2

Een derde reden dat hij niet kon wachten tot zijn dood is zijn ervaring met het eerdere conclaaf dat hem – zoals gepland – tot paus verkoos. Daar was een progressieve minderheid onder de kardinalen die – tegen zijn wil in – pleitten om eerst een profiel van de nieuwe paus op te stellen vooraleer met de stemmingen te beginnen. Dat zou ook kunnen gebeuren bij het conclaaf dat zijn opvolger moet kiezen. Dat lijkt Joseph Ratzinger klaarblijkelijk te willen voorkomen. Hij lijkt nu alles te hebben gedaan om  (o.m. via zijn laatste benoemingen, waaronder zijn privé-secretaris Georg Ganswein tot aartsbisschop en hoofd van het pauselijk huis, en het vooruitschuiven van kardinaal Gianfranco Ravasi als vastenpredikant voor curie en kardinalen)  invloed uit te oefenen op het preconclaaf. Niets van de progressieve stroming onder de conclavisten van 2005 is nog over. Er ligt nu een ontnuchterend rapport over de pauselijke curie dat Benedictus – naar eigen zeggen – niet eens kan openbaar maken. Het gaat om een drastische hervorming van de curie waaromtrent niets zeker is zolang kardinaal Angelo Sodano decaan is van het kardinaalscollege. Dat is de man die nog op Pasen 2010 in de pausmis het kindermisbruik in de kerk afwimpelde als ‘roddels’en als curiekardinaal persoonlijk financieel gespekt werd door Marcial Maciel (hartsvriend van de voorganger van Benedictus, seminaristenverkrachter, onwettige vader van drie kinderen en miljardair door de bezittingen verworven voor zijn kloosterorde ‘Legioen van Christus’)…

Een vierde reden voor zijn aftreden moet ongetwijfeld de blijvende nasleep zijn van dat crimineel kindermisbruik dat onder zijn leiding, vanaf 1981 als prefect van de congregatie voor de geloofsleer (ooit de inquisitie), is gestimuleerd doordat hij in de lijn van bestaande bepalingen de bisschoppen beval alle kindermisbruik aan zijn heilig officie te rapporteren. Dit met als hoofddoel geen schandaal te verwekken maar met als gevolg dat lokale bisschoppen alsmaar pedofiele priesters in staat stelden om door verplaatst te worden naar andere parochies of scholen nog meer slachtoffers te maken. Internationaal hoogstverantwoordelijke voor deze misdaden is – eerst als kardinaal en vervolgens als paus – Joseph Ratzinger, omdat hij wist wat er op grote schaal in zijn wereldkerk in deze fout zat. Eigenlijk werd onder zijn leiding een geheim legaal systeem in stand gehouden waardoor tienduizenden minderjarigen door pedofiele priesters (die zelf onder een kerkelijke wet vielen die niet in een reële straf voorziet) konden worden misbruikt. Bij de VN-instanties werd dit – zeker uit respect voor een hoogstaande religieuze autoriteit als de paus – nooit als  een misdaad tegen de menselijkheid gecatalogeerd. Maar er gingen in recente jaren stemmen op om dat grondig te gaan onderzoeken. Het is het feit dat vanwege het Vaticaan minderjarigenmisbruik niet in handen van de politie mocht worden gegeven. Ook niet door Ratzinger’s ‘Nieuwe Normen’ van juli 2010. Dat betekent dat deze paus zich daarmee in feite boven de wet plaatste en als – straks opnieuw een gewone staatsburger – vervolgd zou kunnen worden..

paus4

In dit verband kan men zich ook afvragen waarom Joseph Ratzinger in het Vaticaan blijft wonen onder zijn opvolger en bijvoorbeeld niet terugkeert naar zijn geliefd Beieren. Maar er is het feit dat hij als Duits staatsburger nog altijd de verantwoordelijkheid draagt voor het wereldwijd crimineel kindermisbruik. Als het zover komt dat hij zich hiervoor zou moeten verantwoorden, dan ligt het voor de hand dat hij de laatste jaren van zijn leven het best doorbrengt in de soevereine Vaticaanse staat. Ik herinner me nog levendig uit de jaren tachtig dat aartsbisschop Paul Marcinkus door de Italiaanse justitie werd gezocht. Daardoor kon hij het Vaticaan niet meer verlaten tot paus Wojtyla voor zijn bemoeienis in het Banco Ambrosiano schandaal een boete van 240.000.000 $ had betaald aan de Italiaanse staat.

In deze context is het noodzakelijk dat er snel een nieuwe paus aangesteld wordt die geen verantwoordelijkheid heeft gedragen in het crimineel kindermisbruik.  Het Vaticaan is aantoonbaar toerekeningsvatbaar in deze wereldwijde overtredingen.

Zou dat ook niet hebben meegespeeld voor Benedictus XVI om – als erudiet auteur en nog beschikkend over klaarblijkelijk zeer vitale hersenen – zo bruusk nu af te treden ?..

André Truyman is ex-journalist (KRO en IKON) en ex-priester. Hij schreef  SCHIJN VAN HEILIGHEID (uitg. ACCO) over het Vaticaan onder Benedictus XVI.

paus 3

 

 

Entry filed under: godsdienst, Samenleving. Tags: , , , , .

DE HOLOCAUST ALS SCHOOLMUSEUM TWINTIG VRANKE VROUWEN IN AL ANDALUS

2 reacties Add your own

  • 1. trijn  |  maart 14, 2013 om 10:33 am

    Bijzonder en verhelderend.

    Beantwoorden
  • 2. Ringoir Marie  |  april 27, 2013 om 1:38 pm

    Meer dan stof tot nadenken ….voor katholiek.

    Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 1.433 andere volgers


%d bloggers liken dit: