HOMEOPATHIE: EEN BIJGELOOF MET ZEVEN LEVENS

July 13, 2013 at 10:17 am 5 comments

homeopathie

 

Homeopathie beoefenen zal in de toekomst enkel nog kunnen door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en dan enkel als aanvulling op hun zorgberoep. Ze zullen ook over een ‘ernstig’ diploma homeopathie moeten beschikken, wat neerkomt op 600 uren theorie en 200 uur stage.
Dat staat in een Koninklijk Besluit dat de ministerraad d.d. 12 juli 2013 heeft goedgekeurd. De tekst voorziet in overgangsmaatregelen voor wie de praktijk nu uitoefent maar geen arts, tandarts of vroedvrouw is.

Johan Braeckman stelt dat homeopathie tegenover klassieke geneeskunde staat zoals het creationisme tegenover de evolutietheorie. Braeckman is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij is ook een notoir lid van SKEPP, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van de Pseudo-Wetenschap en het Paranormale. (jc)

 

door Johan Braeckman

 

Het kan uiteraard geen kwaad dat het Federaal Kenniscentrum voor de Volksgezondheid erop wijst dat homeopathie niet werkt, ook al is dit reeds meerdere keren door sceptische organisaties, wetenschappelijke commissies en tal van wetenschappelijke studies aangetoond. Het Kenniscentrum stelt terecht dat een totaal gebrek aan werking niet hoeft te betekenen dat homeopathie niet helpt: er is immers het deels bekende, deels mysterieuze placebo-effect. Voor wie erin gelooft, kan homeopathie een effect hebben.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor wijwater uit Lourdes en voor honderden andere zogenaamde ‘alternatieve’ geneeswijzen. Daarom is het al evenzeer correct van het Kenniscentrum om enerzijds te stellen dat men niemand kan verbieden zijn geld aan homeopathie uit te geven, maar anderzijds ook te pleiten tegen terugbetaling met gemeenschapsgeld. Wie dat laatste toch verdedigt, moet a fortiori mijn dagelijks glas wijn terugbetalen. Dat heeft immers naast een placebo-effect ook een bewezen positieve uitwerking op mijn gezondheid.

Het Kenniscentrum is dus niet tegen homeopathie, net zoals het ook niet tegen wijwater of een bedevaart naar Scherpenheuvel is. Maar het raadt wel aan dat een homeopaat tegelijk ook arts moet zijn, dit om te vermijden dat mensen met een reële en ernstige aandoening een verkeerde diagnose krijgen of een wetenschappelijk bewezen therapie of behandeling mislopen.

Laat ons even stilstaan bij dit standpunt. Het komt erop neer dat onzin acceptabel is, maar enkel als die aanbevolen wordt door iemand van wie men net verwacht dat hij zin van onzin onderscheiden kan. Reeds in 1998 brachten alle Belgische medische faculteiten gezamenlijk een rapport uit waarin ze het standpunt verdedigen dat geneeswijzen zoals homeopathie niet werkzaam zijn, en daarom ook niet thuishoren in de opleiding geneeskunde. De termen ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeskunde zijn dan ook zeer misleidend: er is maar één goede vorm van geneeskunde, namelijk diegene die grondig wetenschappelijk is getest en waarvan de werking is bewezen.

Alternatieve geneeskunde staat tegenover wetenschappelijk bewezen geneeskunde zoals pakweg het creationisme (‘alternatieve biologie’) tegenover de evolutietheorie. Waarom, zo kan men zich dan afvragen, zijn er dan artsen die zich wel degelijk ook homeopaat noemen? Hebben zij dan niet dezelfde opleiding gehad als hun collega’s die alternatieve geneeskunde verwerpen? Het antwoord hierop bevat meteen ook de sleutel om te begrijpen waarom homeopathie en honderden andere onbewezen, vaak zelfs volstrekt absurde middeltjes en opvattingen populair zijn en blijven, ondanks tal van studies die, allen samen genomen, onweerlegbaar aantonen dat er hoogstens van een placebo-effect kan sprake zijn.

Subjectief bewijsmateriaal

Het menselijk brein is door evolutie niet ontworpen om onmiddellijk en moeiteloos te begrijpen wat de kracht is van wetenschappelijk onderzoek dat dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd en statistisch verantwoord is uitgevoerd. Die strenge criteria zijn de voorbije decennia op scherp gesteld om te vermijden dat onze subjectieve opvattingen hoger worden ingeschat dan de resultaten van objectieve studies.

Mensen zijn er nu eenmaal van overtuigd dat iets waarvan ze denken het zelf te hebben ervaren, een veel groter waarheidsgehalte heeft dan om het even welke studie, ook al nam ze ruim tien jaar in beslag, is ze gepubliceerd in een wetenschappelijk toptijdschrift en bevestigd door meerdere opvolgingsstudies.

Iedereen die zich ooit kritisch opstelde tegenover het alternatieve geloof kent deze repliek: “Ik nam een alternatief middeltje, en mijn klacht was verdwenen. Hoeveel meer bewijs wil je nog?”

Het is zo goed als onmogelijk om aan zo iemand uit te leggen dat subjectief, anekdotisch bewijsmateriaal niet opweegt tegen wetenschappelijk correct uitgevoerde studies. Hoe verstandiger zo’n believer is, hoe moeilijker de discussie: slimme en hoger opgeleide mensen (zoals artsen) zijn immers beter in staat om opvattingen die ze zich om onverstandige redenen eigen maakten, te verdedigen op voor zichzelf bevredigende wijze.

Kwalen gaan vanzelf over

Toch is het tegelijkertijd niet zo lastig om te begrijpen dat het merendeel van de kwalen waaraan we lijden na verloop van tijd ook vanzelf overgaan. Er hoeft geen enkele oorzakelijke relatie te bestaan tussen een alternatief middeltje enerzijds, en een genezingsproces anderzijds. Stel dat ik een verkoudheid heb, ik neem er vandaag een middeltje voor en vijf dagen later ben ik genezen. Komt die genezing door dat middeltje? Of door het feit dat ik twee dagen geen koffie heb gedronken maar wel een Orval? Of door het hemd dat ik morgen zal dragen, of die ene prettige e-mail die ik ontving? Of misschien omdat ik twee keer na elkaar naar Dylans Time out of Mind heb geluisterd?

De ene hypothese is zeker minder waarschijnlijk dan de andere, maar het punt is: we kunnen het antwoord alleen maar te weten komen door grondig wetenschappelijk onderzoek te doen, waaraan voldoende proefpersonen deelnemen. En laat dit nu net het probleem zijn voor de homeopathie: dergelijk onderzoek toont aan dat de werking ervan onbestaande is.

Waarom zijn er dan artsen die erin geloven? Omdat artsen, zoals nagenoeg iedereen, ook vatbaar zijn voor bijgeloof. Zoals de homeopathische consument een verband legt tussen een vermeende oorzaak en een denkbeeldig gevolg, zo ook legt de homeopathische arts een irreëel verband tussen zijn alternatief voorschrijfgedrag en de positieve feedback die hij van het merendeel van zijn patiënten krijgt.

We zijn er allemaal kwetsbaar en ontvankelijk voor, wat meteen de reden is waarom deze opflakkering van het zogenaamde debat omtrent alternatieve geneeskunde niet bepaald de eerste is, en verre van de laatste zal zijn.

 

Dit stuk verscheen op 30 mei 2011 op de website van SKEPP
http://skepp.be/nl/gezondheid/alternatieve-behandelingen/homeopathie

homeopathie 2

Entry filed under: Ekonomie, godsdienst, Politiek Belgie, Samenleving. Tags: , , , .

PRIVACY BESTAAT NIET MEER MANDELA’S TROEBELE ERFENIS

5 Comments Add your own

 • 1. Van Lysebetten M.arcel  |  July 13, 2013 at 11:59 am

  En hoe zit het dan met de traditionele chinese geneeswijzen?
  Hebben alle chinezen zich eeuwen lang laten beduvelen?
  Of zijn kruiden enkel geneeskrachtig als ze in chemische labs worden “gedeconstrueerd” tot moleculen?
  Ik vind het overigens telkens verbazend dat Skepp-tische mensen vervellen tot “missionarissen op stokpaardjes” (of muilezels zo u wil)
  Tot nader bericht is niemand verplicht een “alternatieve genezer” te raadplegen en gaan predikers van vrijheden wel erg ver in hun zelfbezongen altruïsme.

  Reply
  • 2. jefc  |  July 13, 2013 at 12:55 pm

   Laten we bij het onderwerp blijven. Homeopathie is geen Chinees maar een Westers verzinsel. Als u niet van SKEPP houdt, raad ik u de Amerikaanse Skeptic Dictionary van Robert Todd Carroll aan. Maar als u liever naar Lourdes of Fatima om genezing gaat, zal niemand u tegenhouden.
   http://www.skepdic.com/acupuncture.html

   Reply
 • 3. Johan Depoortere  |  July 14, 2013 at 9:11 am

  Terzake confronteerde vrijdag ene mevrouw Vanthuyne, zelfverklaarde homeapathisch geneeskundige, met een echte dokter. Op die manier versterkt Terzake, waarschijnlijk ongewild, het beeld van homeopathie als “alternatief” voor de wetenschappelijke geneeskunde. Die indruk wordt nog versterkt doordat mevrouw Vanthuyne welbespraakt en redelijk klinkend haar vak verdedigt, waarmee ze aantoont dat Johan Braekman het bij het rechte eind heeft als hij stelt dat ook intelligente mensen niet immuun zijn voor onzin en bijgeloof.

  Reply
 • 4. Peter Van de Ven  |  July 14, 2013 at 9:27 am

  De regering Di Rupo is met haar jacht tegen homepathie volledig uit de bocht gegaan: een land waarin homeopathie verboden wordt, is geen democratie.

  De tegenstanders van homeopathie (dwz de voorstanders van de “Profit Based Medicine” die van mensen vergiftigen een beroep heeft gemaakt), noemen homepathie een “geloof”. Wel, als die opmerking terecht is, dan valt het gebruik van homeopathie onder de godsdienstvrijheid.

  Er is niets mis met een homeopaat die zich homeopaat noemt: de informatie is transparant en correct. Het is aan de patiënt om te oordelen of hij er goed is, of niet. Een overheid die zich in die zaken in de plaats stelt van de besslissingsbevoegdheid van de burger, overschrijdt haar macht en doet in dit geval aan gezondheidsfascisme.

  SKEPP is een fundamentalistische organisatie die onverdraagzaamheid als kernwaarde heeft. Wil SKEPP zich verdienstelijk maken, dat het dan begint met kritiek op dé collectieve waanvoorstelling van vandaag: het geloof in het bestaan van een “Vlaams Volk”. Nochtans, ook dat geloof moet niet verboden worden, het is voldoende om te beletten dat het uitgroeit tot een staatsgodsdienst (maar kan dat nog, of is de flamingante hysterie al te ver geïnstitutionaliseerd ?).

  Ironie is dat veel SKEPP-geïnspireerde flamlinganten tegen homeopathie, en voor Vlaams-nationalisme zijn… . SKEPP deugt niet, een beleid geïnspireerd door haar waarden, al evenmin.

  En dus kan deze federale regering “recht de vuilbak in”, wegens herhaalde aantasting van de burgerrechten.

  Reply
  • 5. jefc  |  July 14, 2013 at 9:37 am

   Mag ik er u op wijzen dat ook onder het nieuwe KB homeopathie NIET VERBODEN is?

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: