JULIEN LAHAUT HAD GELIJK. LEVE DE REPUBLIEK.

July 20, 2013 at 11:14 am 5 comments

wissel A

 

door Bart Eeckhout

 

Het feest zal ingetogen blijven, zo wordt ons beloofd. Toch wacht ons met de kroning en eedaflegging van Filip als koning van België een bijzonder schouwspel. Het bijzondere zit dan niet in de kwaliteit van het afgestoken vuurwerk, maar in het feit dat deze gebeurtenis als een hoogtepunt gevierd zal worden in het hart van de democratie, het Paleis der Natie. Eensgezind in haar hoofse buiging zal de verkozen vertegenwoordiging van het volk haar onverkozen staatshoofd begroeten. Zo legitimeert de democratie zelf een in wezen ondemocratische instelling. En dat zie je inderdaad niet elke dag.

Eigenlijk is het simpel. Er valt, onder democraten, geen enkel principieel argument te verzinnen ter verdediging van de monarchie. Het zou in deze eenentwintigste eeuw niet langer aanvaardbaar mogen zijn dat de leiding van een land – het weze door de grondwet beperkt in haar voorrechten – door erfopvolging bepaald wordt. Behalve dat hij de zoon is van zijn vader heeft Filip van geen enkele verdienste blijk moeten geven die hem specifiek geschikt maakt als staatshoofd. In een democratie is er namelijk maar één kwaliteit die daarbij van tel is: een verkiezing door de volkswil.

Het gekke is nu dat je daarop in ons land ook nooit op tegengesproken wordt – tenzij misschien in die verwaarloosbaar kleine adellijke kliek met nostalgie naar het echte ancien régime. Maar, klinkt het dan even snel, dit is nu eenmaal België. In dit land met zijn ingewikkelde staatshuishouding is een monarch, die boven de partijen en gemeenschappen staat, noodzakelijk als een institutioneel rustpunt. Het is het beeld van de koning als noodzakelijke brug tussen de twee grote gemeenschappen. België als schaakbord: laat je de koning vallen, dan is het spel voorbij.

Communautair koningschap
In België is de monarchie dus niet alleen constitutioneel maar ook communautair verankerd. Maar waarom zou een verkozen of een door een verkozen meerderheid aangeduide president die rol als ‘soeverein’ boven het gewoel niet kunnen opnemen? Omdat dit ‘nu eenmaal’ België is? De keuze voor de monarchie uit angst dat het land anders uiteenvalt, is een uiterst problematisch argument. Want hoe kunnen wij een democratie zijn als wij geen republiek durven te zijn?

Natuurlijk is België niet het enige land dat nog door een koningshuis geregeerd wordt. In de meeste westerse democratieën is de monarchie stilaan evenwel gereduceerd tot een onschadelijk en grondwettelijk relatief machteloos relict, dat in stand gehouden wordt als een soort populaire maar tandeloze bezienswaardigheid. In Groot-Brittannië speelt de Queen bijvoorbeeld geen enkele rol in de regeringsvorming, in Nederland is inmiddels ook Willem-Alexander zijn politieke rol kwijt, en in Zweden ondertekent Karl Gustav geen wetten meer.

Door de vorst expliciet in te schakelen als behoeder van de samenhang van het land, is een dergelijk ceremonieel koningschap in België bijna onmogelijk. We moeten daarbij voorbijgaan aan de anekdotiek van het particuliere politieke palmares van Albert II. Het valt niet te ontkennen dat de aftredende koning in tijden van crisis van een grote rust, flexibilteit en wijsheid blijk gegeven heeft. In de institutionele crisis van de voorbije vijf jaar was koning Albert vaak een van de meest stabiele, betrouwbare en rationeel denkende spelers op het politieke schaakbord. Dat zegt helaas meer over het rapport van de democratisch verkozen volksvertegenwoordiging dan over het belang van een ondemocratisch aangestelde monarch.

Wie het paleis ziet als garant voor het voortbestaan van het land, kan enkel hopen dat Filip de rustige vastheid van zijn vader mee erft. Los van de figuur van de kroonprins zit daar het grote risico van een ‘communautair koningschap’. Ook Albert II heeft moeten toestaan dat, juist door zijn noodgedwongen actieve rol, zijn functie meegesleurd is in het politieke drijfzand. De rel over de historisch weinig verstandige uitspraak over “de jaren dertig” illustreert dat de brug tussen de gemeenschappen gevaarlijk smal is geworden. Voor vijanden van de staat België is de koning, die zich per definitie niet kan verdedigen, een aantrekkelijk doelwit geworden. Liever dan zich achter ‘hun’ koning te verschuilen, zouden de voorstanders van het voortbestaan van dit land dan ook beter zelf hun verdediging opnemen.

Die onaansprakelijkheid van het staatshoofd moet voor democraten het grootste bezwaar stellen. Een president kun je ter verantwoording roepen, ofwel door rechtstreekse verkiezing, ofwel door een afzettingsprocedure bij probleemgevallen (zoals in Duitsland vorig jaar gebeurde). Een koning kun je enkel laten opvolgen door een familielid of door een revolutie.

Influisteraars
Geen koning ook zonder paleis. Achter de rug van de vorst gaat een groep schuil van even onverkozen en even onaansprakelijke influisteraars en belangenbehartigers. Zelfs al leidt de regering de beslissingen van dat paleis in brede zin nauwkeurig in goede, democratische banen, dan nog blijft onduidelijk welke private of ideologische belangen vanuit Laken gediend worden. Wie kan ons garanderen dat er geen enkele royale invloed heeft gespeeld bij de uitverkoop van onze strategische energiebelangen aan het Franse Suez? Wie kan ons verzekeren dat er bij de noodverkoop van Fortis aan BNP Paribas geen koninklijke helpende hand in het geding was? Natuurlijk stelt dat risico op discrete inmenging zich bij een president evenzeer, maar die kun je tenminste rekenschap vragen.

Dat alles maakt het bijzonder wrang om voor het behoud van de democratie en de sociale welvaartsstaat die België vandaag is, hoop te moeten stellen in het symbolische leiderschap van een overblijfsel uit het ancien régime. Het klopt niet dat we de democratische strijd ter vrijwaring van onze rechten voeren achter de rug van een onverkozen monarch. Daarom had Julien Lahaut gelijk. Leve de republiek. (BE)

Dit stuk verscheen in De Morgen op 6 juli ll.
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1664542/2013/07/06/Julien-Lahaut-had-gelijk-Leve-de-republiek.dhtml

Julien Lahaut (1884-1950) was parlementslid en een leider van de Kommunistische Partij van België (PC), ten tijde van de vorige troonswissel, toen Leopold III gedwongen het koningschap doorgaf aan Boudewijn. Tijdens die plechtigheid, in 1950, riep iemand luidop ‘Vive la République’. Vermoedelijk was dat Julien Lahaut, gesteund door enkele van zijn partijleden. Een week na dit incident werd Lahaut voor zijn woning in de buurt van Luik neergeschoten door een commando van drie of vier personen. Na veel onderzoek wordt aangenomen dat het een katholiek verzetscommando betrof, dat deel uitmaakte van het Westers stay-behind netwerk Gladio. De opdrachtgevers zouden te zoeken zijn aan de top van de toenmalige christelijke zuil. Verder onderzoek is voorlopig gestrand in formele aspecten als de financiering ervan. (jc)

Brelgique/Brelgië

Brelgique/Brelgië

TENTOONSTELLING ROND DE TROONSWISSEL

‘ GEEN KONING’

 

Naar aanleiding van de troonswissel op 21 juli loopt

er in de ‘GALERIE BEAUSITE’

Albert Promenade 39, 8400 Oostende

een tentoonstelling tegen de privileges van de monarchie.

De titel ‘Geen Koning’ komt uit de drieluik

‘Geen God, Geen Koning, Geen Meesters’ van Piet Wittevrongel.

 

             (zie www.republicofeurope.eu)

 

 

Zie video van de regionale WTV http://www.focus-wtv.tv/?focus=11649

Bekijk ook de website van de Republikeinse Kring http://www.crk.be/?-Republikeinse-Kring

UIT HET FAMILIEALBUM

 

"En het was nog wel een stuk van 50 cents"

“En het was nog wel een stuk van 50 cents”

 

Voor zijn huwelijk stond Filip sterk onder invloed van Fabiola. Hij nam zelfs een tijdlang haar betonnen kapsel over.
wissel D

 

EINDELIJK GEKROOND

EINDELIJK GEKROOND

Entry filed under: Ekonomie, Europa, Geschiedenis, Media, Nederland, Samenleving. Tags: , , , , , , , .

MANDELA’S TROEBELE ERFENIS VAKANTIETIP: LIDICE (Tsjechië)

5 Comments Add your own

 • 1. chris debruyne  |  July 20, 2013 at 11:31 am

  “Natuurlijk is België niet het enige land dat nog door een koningshuis geregeerd wordt”? Ik dacht dat we daarvoor een regering hebben, die de door een verkozen parlement gestemde wetten moet uitvoeren.

  Reply
  • 2. jefc  |  July 20, 2013 at 3:55 pm

   “De koning heerst maar regeert niet.” Zie teksten van de Republikeinse Kring.

   Reply
   • 3. chris debruyne  |  July 20, 2013 at 6:21 pm

    De regering regeert, de markten heersen. Het enige wat de koning moet doen, is ‘de territoriale integriteit van het land bewaren’. In de huidige tijden is dat niet meer tegen externe vijanden. In dat opzicht zou hij in 2014 de vingertjes van de eed van trouw afleggende ministers beter in de gaten moeten houden.

 • 4. jefc  |  July 21, 2013 at 7:00 am

  “De koning heerst maar regeert niet”. Dit is één van de meest aangevoerde tegenargumenten ten gunste van de status-quo wanneer bezwaren van principiële aard tegen de Belgische monarchie geopperd worden. Het houdt in dat het staatshoofd geen macht zou hebben en er zich toe zou beperken in alle onschuld en heiligheid de staat te belichamen en aan het volk een droomwereld van prinsjes en prinsesjes te verstrekken, die het, onnozel als het is, broodnodig heeft. Deze paternalistische voorstelling strookt mijns inziens niet met de realiteit.
  http://www.crk.be/?De-monarchie-een-noodzakelijk

  Reply
 • 5. VIVE LA RÉPUBLIQUE! | HERSTEL DE REPUBLIEK  |  July 21, 2013 at 12:41 pm

  […] Bij de vorige Belgische troonswisseling was er heel wat anders aan de hand. Dat was in de tijd dat er nog communisten bestonden. We lezen op het blog Salon van Sysiphus: […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,581 other followers


%d bloggers like this: