ERGERNISSEN, GECONDENSEERD

October 10, 2013 at 2:22 pm 8 comments

Pamflet (2)

 

door Jef Coeck

Het pamflet is terug en dat moet van harte worden toegejuicht. Naarmate de krantenartikels, vooral in de zaterdagse bijlagen, langer worden, vallen de boekjes kleiner en dunner uit. Spitser ook, en vaak correcter. Het lijkt of de pamflettist, woekerend met tijd en lengte, zichzelf ertoe verplicht om meteen naar de kern van de zaak te gaan. Een reële vooruitgang. Die indruk steken we althans op uit het jongste pamflet in ons taalgebied, van de bekende journalist, publicist en Salonmedewerker Walter Zinzen, ‘Mens erger je!’ Ja, vaak hebben pamfletten imperatieven in de titel. En uitroeptekens.

Zinzen heeft het genre natuurlijk niet uitgevonden, zelfs niet her-gelanceerd. In Nederland waren onder meer Geert Mak, A.H.J. Dautzenberg en in zekere zin ook Jeroen Brouwers hem voor (als men geen al te streng onderscheid maakt tussen pamflet en polemiek). En worldwide was er natuurlijk de Fransman Stéphane Hessel die ons mobiliseerde met ‘Indignez-vous!’, gevolgd door ‘Engagez-vous!’.
Op die twee boekjes lijkt dat van Zinzen nog het meest. Ze bewijzen pur et simple dat informatie ook een vorm van aktievoeren kan zijn.

Waaraan moeten we ons zoal ergeren? Aan de politiek EN aan de leugens erover. Aan het groeiend democratisch deficit en aan de partijen die daar verantwoordelijk voor zijn. Allemaal, dus. Maar sommigen gaan onbeschaamder tewerk, houden zich niet aan afspraken, liegen erop los luidens de strengste instructies van Machiavelli (‘er blijft altijd wel iets van hangen’) en draaien onbeschaamd hun kont naar de andere kant als hen dat zo uitkomt. U hebt al geraden welke landgenoten in dit soort praktijken de hoofdvogel afschieten: N-VA en haar trawanten.

Dat is een ander kenmerk van het pamflet: het taalgebruik is vaak risqué, op het beledigende af – of erover. Dat valt bij Zinzen nog wel mee. Ik denk niet dat iemand zich genoopt zal voelen om hem een proces aan te doen. Niet dat hij niemand beledigt, integendeel, ongeveer alle politici en partijen krijgen hun deel van de pek en veren. Maar het is zo slim gedaan dat niemand kan beweren dat de schrijver op de man/vrouw schiet. Des te harder op zijn/haar ideeën.

Of het zou moeten zijn dat Zijne Kribbigheid Bart De Wever zich in het nauw gedreven voelt. Een citaat dan maar, over de almacht van de partijvoorzitters: ‘Een democratisch mandaat hebben ze niet, want ze zijn alleen verkozen door hun partijgenoten. Zeker, sommigen cumuleren hun voorzitterschap met een mooi electoraal succes. Bart De Wever bijvoorbeeld. Meer dan 700.000 voorkeurstemmen katapulteerden hem in de Senaat. Fantastisch. Amper waren de stemmen geteld of hij diende zijn ontslag in als senator. Om prompt opnieuw te gaan zetelen, maar dit keer als gemeenschapssenator. Op 1 januari 2013 legde hij ook die functie neer om burgemeester van Antwerpen te worden. Als senator heeft hij niets uitgericht. Hij geeft dat ook toe. Hij wou zijn mandaat buiten de Senaat uitoefenen, zei hij toen hem op zijn inactiviteit gewezen werd. Spreekt daar respect voor de kiezers uit? Twee en een half jaar lang heeft hij zijn senaatswedde opgestreken zonder te doen wat de kiezers van hem gevraagd hadden. Dat getuigt niet alleen van een weinig democratische houding, het is ook fundamenteel oneerlijk. Overigens is De Wever tot op de huidige dag ook lid van het Vlaams Parlement. Andermaal een goed betaald mandaat waar hij weinig of niets voor terug doet.’

In tegenstelling tot veel andere pamfletten, doet Zinzen ook aanbevelingen tot verbetering van de toestand. Niet de splitsing, nee dat kan het alleen nog maar erger maken. Enkele verbeteringen zouden zijn: de Federale kieskring (elke burger kan stemmen voor elke kandidaat die hij wenst), de Federale Republiek (de dure operette van Laken en Belvédère worden afgeschaft). De bestaande parlementen krijgen eindelijk hun volle bevoegdheid inclusief de regeringsvorming. Alle ‘grendels’ en soortgelijke ondemocratische mechanismen worden verwijderd, alle vormen van nationalisme geweerd. De macht van de partijvoorzitters wordt ongedaan gemaakt, zoniet de partijen zelf. We blijven wel gehecht aan een representatieve, geen directe democratie. (Omdat de mens maar een mens is.) Met het middel ‘referendum’ dient zuinig en zorgvuldig te worden omgesprongen, het kan geenszins verkiezingen vervangen. De buitenlandse politiek moet eindelijk eens serieus worden genomen en ontdaan van alle opportunisme. Brussel moet leren leven naar zijn stand, het is geen twee- maar veel-talige stad, waar alle minderheden respect verdienen. De migratiepolitiek moet niet alleen rechtvaardig maar ook logisch worden opgezet: moeten we echt mensen die hier maar tijdelijk zijn, verplichten Nederlands te leren, een taal waarmee ze in de rest van hun leven niets meer kunnen doen?

‘O hypocrisie, uw naam is Vlaanderen. Pardon, Flanders.’

Walter zou Zinzen niet zijn als hij ook niet menige paragraaf aan Congo wijdde. En aan onze defensiepolitiek, of wat daarvoor door moet gaan. Veel lof overigens voor Karel De Gucht, die als enig (?) Belgisch minister totnogtoe het Congolese profitariaat en zijn Belgische medestanders op hun plaats durfde te zetten.

Et voilà. Zo heb ik dus van een toch al klein boekje nog een eigen samenvatting trachten te maken. Dat is gedoemd tot mislukken. Maar Sisyphus indachtig zal ik morgen toch weer mijn steen naar boven rollen. Want optimisme, zegt ook deze schrijver, is een morele verplichting.

 

*Walter Zinzen, Mens erger je!, Pelckmans, 2013
 

Entry filed under: boeken, Media, Politiek Belgie. Tags: , , .

AFRIKA WORDT ZELFS OORLOGSGEWIJS VERGETEN BEKENTENISSEN VAN EEN MAOÏST

8 Comments Add your own

 • 1. Jan van Horebeek  |  October 10, 2013 at 4:33 pm

  Zinzen is een Belgische nationalist. Dat betekent dat hij ofwel het ziekelijk imperialisme van de Franstaligen niet wil inzien ofwel dat hij
  het belang van het koninkrijk belangrijker vindt dan het verdedigen van onze taal en onze cultuur.

  Reply
  • 2. Adrien Verlee  |  October 10, 2013 at 7:19 pm

   Of Zinzen is, wat u beweert weet ik niet. Maar je maakt in ieder geval je eigen tussenkomst minder waard, met niet ingaan op de gegeven onderwerpen.

   Reply
 • 3. Walter Zinzen  |  October 10, 2013 at 10:00 pm

  Aan de heer Van Horebeek : ik ben geen nationalist, geen Belgische, geen Vlaamse, zelfs geen Europese.Wat de heer Van Horebeek schrijft is een belediging die op geen enkel feit is gebaseerd. Hi kent mijn opvattingen totaal niet maar matigt zich wel een oordeel aan. ik ben een republikein maar volgens de heer Van Horebeek verdedig ik het koninkrijk. Dat is het niveau van het debat in Vlaanderen. Dat is dus een van die dingen waaraan ik me erger.

  Reply
 • 4. Henk Coopman  |  October 11, 2013 at 10:36 am

  En ik erger me aan de suggestieve zin: “Dat is het niveau van het debat in Vlaanderen.” Dat is pamflettair.
  Walter Zinzen schreef natuurlijk een pamflet. Maar ofschoon ik die van Hessel las, zal ik dit niet lezen… op basis van het interview met Zinzen in Knack. Daarin beweert de auteur dat Vlaanderen zijn wil zou willen opleggen aan Franstalig België, terwijl de Vlaamse strijd uiteindelijk toch een onafhankelijkheidsstrijd is (zoals mijn meesters Apostel, Kruithof en Vermeersch mij altijd leerden). Binnen België wil Vlaanderen dus hoogstens zijn wil om zijn wil niet op te leggen opleggen.
  (En ja, met “Vlaanderen” bedoel ik een bepaald Vlaanderen, dat niet de meerderheid vormt. Maar die minderheid heeft Zinzen ook op het oog, want de brave Vlaamse meerderheid die (nog) geen autonomie wil, wil zeker ook niet zijn wil opleggen.)
  Na deze “redeneerfout” van Zinzen verwacht ik natuurlijk geen subtiliteiten, genre Wilfried Dewachter, die toch het noodzakelijk verband onderzocht tussen het bestaan van België en de sterke particratie.
  Mag ik ook pamflettair doen? Geldt de kritiek op De Wever ook niet bijv. Janssens of Di Rupo? (Herbeluister de uitzending van “Répliques” over het verzwijgen van waarheden om strategische redenen: http://www.franceculture.fr/emission-repliques-la-gauche-et-les-nouveaux-reactionnaires-2012-05-26 .)
  PS:
  Jef Coeck schrijft dat Zinzen beleefd blijft. Dat doet een echte revolutionair als Hessel trouwens ook. Maar ik blijf toch met het gevoel zitten dat veel belgicisten, ook – of juist vaak – zogenaamde intellectuelen, eventueel wat gewrongen, braaf aanschurken tegen het establishment. Gisteren werd Zinzen op de radio geïnterviewd over Congo. Telkens Belgische medeplichtigheden ter sprake kwamen, leek hij ongemakkelijk te lachen. Dat deed me een beetje denken aan de door Karl Marx beschreven lach van de kapitalist?
  Gelukkig citeerde Zinzen Ludo De Witte!

  Reply
  • 5. Walter Zinzen  |  November 5, 2013 at 3:53 pm

   De heer Coopman zou misschien best toch eens mijn boekje lezen vooraleer zijn vooroordelen te spuien. Als hij me één citaat kan aanduiden waarin ik tegen het “establishment’ aanschurk eet ik terstond mijn hoed op. Wat voor Hineininterpretierung is me dat door te verwijzen naar mijn interview in “Nieuwe Feiten” op de radio? Als ik daar al “ongemakkelijk” lachte was het met het onvoorstelbare gebrek aan kennis van de interviewer.Ik wijd een heel hoofdstuk aan het immense gebrek aan belangstelling voor het buitenland en met name Congo van de Belgische politieke klasse, maar ik verdedig het establishment?
   Nergens beweer ik dat Vlaanderen zijn wil probeert op te leggen aan de rest van het land. Ik citeer alleen de N-VA die beweert dat een demografische meerderheid ook een democratische is. Voor meneer Coopman zijn Vlaanderen en N-VA dus synoniemen. Dat zal de burgemeester van Antwerpen graag horen.
   En de Vlaamse strijd zou een onafhankelijkheidsstrijd zijn? Waren de drie eisen van de Frointbeweging niet : “Nooit meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede”? Is zelfbestuur hetzelfde als onafhankelijkheid ? Ook dat zal op ‘t Schoon Verdiep op applaus worden onthaald.
   Voor zijn beurt spreken , niet gehinderd door enige kennis van zaken : dat tekent inderdaad het niveau van het debat.

   Reply
 • 6. stijn  |  November 5, 2013 at 1:14 pm

  Walter Zinzen beweert dus géén belgicistisch nationalist te zijn. Het moet zijn dat zijn naam dan foutief in de ledenlijst van de Belgicistisch-nationalistische vereniging B-plus is terecht gekomen? http://nl.wikipedia.org/wiki/B_Plus
  Dat selectief geheugen is dan weer iets waar ik me nogal aan erger.

  Reply
  • 7. jefc  |  November 5, 2013 at 2:49 pm

   Uit de door u gemelde bron (Wikipedia) blijkt dat B-Plus een Belgische, geen Belgicistische vereniging is. Of zijn alle Vlaamse verenigingen voor u flamingantische verenigingen?

   Reply
   • 8. stijn  |  November 6, 2013 at 8:32 am

    een vereniging die pleit voor een unitair België (met onder meer één nationale kieskring) is inderdaad een belgicistische vereniging in mijn ogen. Lijkt me nogal de logica zelve te zijn…

    Ziehier meteen mijn antwoord:
    Nog steeds volgens uw eigen bron (Wikipedia) ijvert B Plus niet voor een unitaire maar voor een federale staat. Kent u het verschil niet? Discussieer er dan niet over. (jefc)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: