DE APOTHEKERSWEEGSCHAAL VAN ABICHT

July 31, 2014 at 2:31 pm 15 comments

Gaza

Palestijnen in Gaza verzamelen menselijke resten na de zoveelste Israëlische aanval op een school met vluchtelingen onder VN-toezicht.


De Midden-Oostenspecialist Ludo Abicht is de kampioen van het morele evenwicht (Zie De Morgen van 25 juli). Als we Israël veroordelen, aldus Abicht, dan moeten we even streng zijn voor Hamas. Zoals Israël burgerdoelwitten in Gaza bombardeert, zo treft immers ook Hamas met raketten burgerdoelwitten in Israël. Evenwicht in de verontwaardiging, dat is het wat Abicht preekt, de woede doseren op de apothekersweegschaal.

 

dyn003_original_320_480_pjpeg__e65bca304fe5f70e7bff0912e8c06e211

Ludo Abicht

Maar de weegschaal deugt niet. Nog afgezien van het gruwelijk ongelijke scorebord van doden en gewonden is er geen vergelijking mogelijk tussen aan de ene kant een met kernwapens en hoogtechnologisch wapentuig voorzien regulier leger, geruggesteund en gefinancierd door de enige supermacht ter wereld en aan de andere kant een guerrillalegertje zonder tanks, zonder vliegtuigen en zonder geavanceerde luchtafweer. Ludo Abicht is niet de enige die knoeit met de weegschaal en zand in de ogen strooit met het valse evenwicht. Ook Barack Obama – de president van de “Verandering” en de “Hope” – en vrijwel alle westerse leiders verschuilen zich achter de morele balans om na te laten de Israëlische agressie te veroordelen en stilzwijgend toe te kijken hoe in Gaza de burgerbevolking wordt gedecimeerd.

Moeten we verontwaardigd zijn over de raketten die Hamas richting Israël stuurt? Allicht. Moeten er Israëlische burgerslachtoffers vallen? Natuurlijk niet. Elke dode en elke gewonde in dit conflict is er één teveel. Maar laten we de verhoudingen in acht nemen. Of we dat leuk vinden of niet, Hamas is de wettige vertegenwoordiger van de Palestijnse bevolking in Gaza, via democratische verkiezingen aan de macht gekomen. Hamas is de verzetsbeweging die Israël mee in het leven heeft helpen roepen met de bedoeling de macht van de PLO te breken. Zoals elke verzetsbeweging kiezen Hamas en de andere Palestijnse organisaties hun middelen in de strijd tegen de bezetting en die middelen zijn niet altijd fraai. Maar in het verleden is herhaaldelijk gebleken dat onderhandelen met Hamas en het bereiken van een akkoord mogelijk is. De Israëlische regering wil van geen onderhandelen horen en kiest voor de militaire aanpak, overigens een heilloze weg zowel voor de Palestijnen als voor Israël zelf. Zie onder andere Daniel Barenboim in The Guardian van 24 juli 14.

Vanuit onze veilige en comfortabele Westerse luie of Academische stoel kunnen we de daden van het verzet betreuren of contra-productief of zelfs misdadig vinden. Maar wat doen wíj om een einde te maken aan bezetting en blokkade door onze bondgenoot Israël? Waar blijft óns protest tegen de uithongering van Gaza door Israël in “vredestijd”? Wat hebben we van Elio di Rupo gehoord behalve wat vroom gemummel over het “disproportioneel geweld” en de “legitieme veiligheidsnoden van Israël?” Waar is het protest als Israël keer op keer de bestanden met Hamas en het verzet schendt en Gaza binnendringt om vermeende Hamasleiders zonder vorm van proces te vermoorden? Wie springt in de bres om de “legitieme veiligheidsnoden” van de Palestijnen in Gaza en op de Westbank te verdedigen? Waar blijft de verontwaardiging van de grootste Vlaamse partij?

_76498402_023272199-1ed

Israel was tot 17 keer toe verwittigd dat in deze school vluchtelingen zaten onder bescherming van de VN. “Collateral damage?”

Resolutie 3013 van de Verenigde Naties (1973) stelt: “de strijd voor zelfbestemming van volkeren onder koloniale en vreemde overheersing en onder racistische regimes is legitiem en in overeenstemming met het internationale recht.” Hamas verzet zich tegen een situatie van bezetting en kolonialisme. Wie de verdrukker en onderdrukte onder dezelfde morele noemer plaatst kiest in feite voor de verdrukker. Zou Ludo Abicht het in zijn hoofd hebben gehaald om het ANC van Mandela met dezelfde morele maatstaf te beoordelen als de blanke minderheid die het Apartheidsregime in stand hield? Toch vindt hij dat Hamas op dezelfde manier moet worden beoordeeld als de regering van zionistische ultra’s als Netanyahu en Lieberman.

Israël, niet Hamas zit in het westers, ons kamp. Op Israël hebben we invloed, op Hamas veel minder. Daarom hebben wij het recht en de verdomde plicht om deze bondgenoot onder druk te zetten om een einde te maken aan het geweld. Maar daar houdt het niet bij op. De vrome vredeswensen van predikers als Abicht en de leiders van de Westerse wereld zijn waardeloos zolang we onze steun blijven geven aan een racistische en agressieve ideologie die in naam van de mythe van de “terugkeer” voor één bevolkingsgroep exclusieve rechten op grond en water opeist. “Vredesonderhandelingen” tussen kolonisten en gekoloniseerden zijn tot dusver niet méér gebleken dan een rookgordijn waarachter méér grond wordt gestolen, méér waterbronnen worden afgeleid, méér olijfgaarden en woningen worden gebulldozerd, méér apartheidswegen worden aangelegd en apartheidssteden worden gebouwd, méér veroordelingen van de internationale gemeenschap worden genegeerd.

israelische muur

Dank zij de Apartheidsmuur ging nog meer Palestijns gebied naar Israël

Ook de “tweestatenoplossing” is intussen niet méér dan een luchtkasteel gebleken. Voor een Palestijnse staat op wat rest van het historische Palestina is er domweg niet genoeg grondgebied over. De Oslo-akkoorden beloofden de Palestijnen de teruggave van de Westbank en Gaza: 22% van het land dat ze vóór 1947 bewoonden. Maar die belofte werd nooit nagekomen. Integendeel na Oslo verdubbelde het aantal zionistische kolonisten in de bezette gebieden. In 2000 deed toenmalig premier Ehud Barak een genereus voorstel: de Palestijnen zouden 80% van de Westbank en Gaza terugkrijgen: de bezette gebieden met aftrek van de kolonies die intussen een gordel van apartheidssteden hadden gevormd om Jeruzalem. Maar ook die belofte ging niet door. Door de bouw van de Apartheidsmuur onder Ariel Sharon ging nog een deel van het historische Palestina voor de bewoners ervan verloren. Sharon deed een nieuw “genereus voorstel,” te nemen of te laten. De Palestijnen konden dit keer een “staat” oprichten op “42% van de 80% van de 22% van 100% van hun historische thuisland. “ 1 Intussen zijn we twaalf jaar en vele honderden “nederzettingen” (Apartheidssteden op de Westbank) verder.

De dromers die geloven in een tweestatenoplossing brengen de vrede geen stap dichterbij, maar werken mee aan de verdere zionisering van het land. Het obstakel voor de vrede is niet de onwil van de Palestijnen om Israël te erkennen, noch de halsstarrigheid van de Zionistische hardliners in Israël, maar de ideologie van etnische suprematie die in Israël zoveel is als staatsgodsdienst. Het is een ideologie die vloekt met de humanistische Joodse tradities en met de normen van de beschaafde samenleving. “Een historische vergissing die” zoals een Palestijnse mensenrechtenadvocaat me ooit met grote stelligheid verklaarde, “op de vuilnisbelt van de geschiedenis zal terechtkomen,” net zoals de vergelijkbare ideologie van de blanke minderheid in zuidelijk Afrika.

Marwan Barghouti, a prominent leader of the Palestinian uprising, enters court

Een Midden Oosten waar Joden en Palestijnen in een bi-nationale staat samenleven: het lijkt verre toekomstmuziek, maar het is een idee dat veld wint zowel bij radicale Palestijnen als de gevangen populaire leider Marwan Barghouti als bij Joodse critici van het Zionisme in Israël en de Verenigde Staten (wijlen de historicus Tony Judt was één van hen). Hoe zo een bi-nationale staat eruit moet zien zal in de toekomst blijken2. Eén mogelijkheid is dat Israël de bezette gebieden annexeert waarna Palestijnen kunnen strijden voor gelijke rechten als die van de Joodse inwoners van het land. Het Belgisch model als het ware: met regionale en federale regeringsniveaus. Dat is niet voor morgen: de zionisten zijn als de dood voor de demografische tijdbom waardoor ze binnen eigen land een minderheid zouden worden, net als de blanke minderheid in Zuid-Afrika. Maar het alternatief is nog decennia van uitzichtloos geweld, van bezetting en apartheid. Het wachten is op een Israëlische De Klerk en een Palestijnse Mandela.

Johan Depoortere 24 juli 2014

1Jonathan Cook, “Disappearing Palestine” 2008

Entry filed under: Midden Oosten, oorlog, Uncategorized. Tags: , , , , .

“IK KAN NIET ADEMEN!” OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET AMERIKAANSE RIJK

15 Comments Add your own

 • 1. André Bogaert  |  July 31, 2014 at 2:49 pm

  Ben het er volkomen mee eens! Bedankt Johan!

  Reply
 • 2. ella wagemans  |  July 31, 2014 at 7:46 pm

  dank voor dit schitterende artikel
  het doet deugd het te lezen in deze tijden van horror en de stortvloed van misselijk makende leugens
  ella wagemans

  Reply
 • 3. Frank Roels  |  July 31, 2014 at 8:05 pm

  Inderdaad stelt Abicht bezetter en bezet volk op dezelfde lijn. Beul en slachtoffer zijn allebei schuldig. Men kan daar lange redeneringen over houden, die ze bij de jezuïeten leren. Zonder het slachtoffer zou er immers geen beul en geen misdaad zijn? Echter het belangrijkste is dat deze boodschappen steeds weer de grote media ter beschikking krijgen.
  Over Abicht en zijn evenwichtigheid, zie nog: http://www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2014/07/07/palestina-of-israel-alle-dode-kinderen-tellen

  Reply
 • 4. Frank Roels  |  July 31, 2014 at 8:13 pm

  “moeten we verontwaardigd zijn over de raketten die Hamas richting Israël stuurt? Allicht”. Dit is het enige zinnetje waarmee ik niet akkoord ga. Hamas of een andere organisatie hebben het recht zich te verzetten tegen de blokkade en bezetting, ook met geweld. Worden de raketten op burgers gericht? Daarvoor is geen bewijs, er vallen ook vrijwel geen slachtoffers aan Isr kant. Heel Israël staat vol met militaire doelwitten die soms tussen de bevolking staan, zoals: vliegvelden, havens, energiecentrales, transportwegen, communicatiecentra, de ambtswoningen van de ministers en generaals, andere overheidsgebouwen, wapenfabrieken…De Israëlis mogen van geluk spreken dat ze er met een paar schrammen en een aantal dode soldaten vanaf komen.

  Reply
 • 6. jefc  |  August 1, 2014 at 9:04 am

  In Terzake kwam de Israelische ambassadeur uitleggen dat de ‘collataral damage’ (schooltjes, kinderen, VN-gebouwen, openbare nutsvoorzieningen, ongewapende burgers…) veel groter was dan de schade aan het beoogde doelwit. Tja, oorlog, hè. Zo’n ambassadeur zou door zijn baas onmiddellijk ontslagen moeten worden. Behalve als zijn verklaring wààr is. En dat is ze. Het doel vande IDF en de Israelische regering is niet die tunnels uit de weg te ruimen. Het doel is zoveel mogelijk Palestijnen uit de weg ruimen om op het even welke manier.
  Die beslissing is al genomen na de ‘overwinning’ op de Arabieren van 1967. Toen heeft generaal Mosje Dayan gezegd dat een kolonisatiepolitiek en het bouwen van Israelische steden op Palestijns grondgebied, een efficiënt middel was om ze weg te krijgen – en er is ook nog altijd mijn leger, sprak hij fier. Qua gewichtigheid kun je dit vergelijken met de Wannsee-conferentie in nazi-Duitsland.

  En zo’n tunnel, om het daar ‘s over te hebben, heeft toch twee uiteinden? Israel, dat pretendeert alles te kennen en te weten kan toch moeiteloos vanuit zijn kant de tunnels onder water zetten? Behalve- als veel collateral damage het beoogde doel is. Dan voer je oorlog van tanks tegen tunnels, het lijkt wel een science-fictionverhaal.

  Reply
  • 7. Jef Vanhemel  |  August 3, 2014 at 1:27 pm

   Lik op stuk voor de knoeier met de weegschaal Abicht!

   Reply
 • 8. Frank Roels  |  August 1, 2014 at 11:39 am

  Die tunnels! Ze worden nu dagelijks opgevoerd in kleur en videos. Aan deze beeldvorming zit een verborgen duistere kant: tunnels onder de grond zijn griezelig, kobolden kruipen omhoog om Israëlische kindjes op te eten. Is er al één Isr burger het slachtoffer geweest van zo’n tunnel?
  Na de magistrale uitleg van de ambassadeur gaf ik op Canvas dit commentaar:
  “Het zou natuurlijk vreemd zijn indien de Isr ambassadeur het leger ongelijk zou geven ivm het bombardement op een school van de VN. Maar het is toch leerzaam hem bezig te horen,zijn manier van denken,en wat het leger moet doen. Hij zei: indien onze soldaten beschoten worden, MOETEN ze terugschieten/bombarderen. Moeten? waarom? van wie? de heilige geest? Want ze bombarderen wel een school met kinderen, daarover was het leger gewaarschuwd. Zo lijkt het also deze mensen een andere moraal hebben;die dode kinderen, dat is de schuld van Hamas, niet van ons (die ze gedood hebben). Een ander tema was de psychologische terreur waaronder de Isr bevolking leeft,volgens de ambassadeur. Want ze worden bedreigd door de raketten vanuit Gaza, en door de tunnels. Die tunnels hebben een bijklank alsof de Onderwereld naar boven komt om de joden te doden. Maar hoeveel burgers zijn al omgekomen door de raketten en vanuit die tunnels?Ze voelen zich vervolgd terwijl het risico heel klein is. Hoe heet dit psychologisch proces?”:
  http://www.canvas.be/programmas/terzake/6a636e60-9856-4dbe-9674-f15dd99e9817

  Reply
 • 9. Owwgentstpieters Gent  |  August 4, 2014 at 4:54 pm

  De weegschaal is totaal verkeerd ook omdat de Israelische regering van een oorlog spreekt. Oorlog is echter een gewapend conflict tussen autonome staten met een eigen leger. Dit is een oorlog, maar een strafexpeditie tegen een bevolking die de Israelische staat – als bezettende mogendheid – verplicht is te beschermen.

  Wat in dit conflict trouwens onbegrijpelijk is dat de Arabische landen zich niet laten horen en gewoon toekijken. Concreet: zet de grens naar Egypte open zodat tenmiste de onschuldige kinderen met hun moeders kunnen ontsnappen uit die afschuwelijke openluchtgevangenis. Wat een bitterheid wordt niet gezaaid in de harten van de Palestijnse kinderen?

  En vooral: stop de blokkade, zeker van Gaza maar eveneens van de Westbank. Producten uit de bezette gebieden krijgen het label “Israël”. De economische uitbuiting maakt het de Palestijnen onmogelijk om uit de armoede cirkel te raken. Zoland economische wurggreep en armoede bestaat zal het conflikt niet stoppen.

  En tenslotte zou Ludo Abicht oog moeten hebben voor de onmogelijkheid in de huidige wereld om nog een staat te maken op basis van een ‘volk-criteria’ (verweven met godsdienst zelfs voor gelaïciseerde joden). De grondvesten van de Israelische staat zijn mede kernoorzaak van de onoplosbaarheid van het conflict.

  Een Palestijnse doctorandus maakte me attent op de link naar de morgen:

  http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1976345/2014/07/30/Extreemrechtse-Israeli-s-zingen-Morgen-geen-school-er-zijn-geen-kinderen-meer-in-Gaza.dhtml

  waar je de domheid van dit – de andere uitsluitende – “nationalisme’ aan het werk kan zien. Gelukkig heb ik Joodse vrienden die dit ook sterk veroordelen, maar zij leven niet in Israël. Het vroegere slachtoffer wordt de nieuwe beul. Een bezoek aan de Dossin kazerne (Mechelen) is een aanrader bij deze onaanvaardbare Gaza-gruwel.

  rik verhaaren

  Reply
 • 10. Annick Van Broeck  |  August 5, 2014 at 12:44 pm

  Zo’n 20 jaar geleden was Ludo Abicht mijn filosofiedocent. Ik vond zijn ideeën toen zeer lucide en zelfs tamelijk pro-Palestijns. Na het lezen van zijn recente opinie in De Morgen was ik diep teleurgesteld dat hij vandaag het geweld van Israel in Gaza niet sterker veroordeelt en dat hij inderdaad een vrij slappe morele evenwichtsoefening maakt. Voor wie geïnteresseerd is in de historische waarheid beveel ik deze video met de speech van Miko Peled warm aan. Het is een duidelijke en eerlijke kijk op wat er al decennialang aan de hand is. Het échte probleem is dat Israël Palestina eenzijdig heeft ingelijfd, steeds meer land heeft bezet en sindsdien de oorspronkelijke bewoners terroriseert en minderwaardig – zeg gerust racistisch – behandelt. De enige faire oplossing in dit ‘conflict dat er eigenlijk geen is’ is dat Israël de Palestijnen een redelijk stuk van hun eigen land teruggeeft. En dat ze daar met gelijke rechten en plichten kunnen (samen)leven zonder administratieve en andere pesterijen. Kijk en oordeel, het kan niet duidelijker dan dit: https://www.youtube.com/watch?v=etXAm-OylQQ

  Reply
 • 11. tomasronse  |  August 7, 2014 at 7:02 am

  Frank Roels doet zijn best om Hamas vrij te pleiten maar je kunt er niet naast kijken dat zij haar deel van de verantwoordelijkheid voor de Gaza-gruwel draagt. Ik ben het eens dat de manier waarop het IDF deze strafexpeditie heeft uitgevoerd erop wijst dat niet enkel Hamas maar de hele bevolking van Gaza haar doelwit was. Maar door raketten op steden te schieten en door militaire operaties die door hun locatie in bevolkingscentra de kans op burgerslachtoffers verhoogden, toonde Hamas eenzelfde misprijzen voor de waarde van een mensenleven als het IDF. Al die lijken, voor hen zijn het zaden in de akker van de toekomst waarvan zij de vruchten hopen te oogsten.

  Reply
  • 12. Frank Roels  |  August 7, 2014 at 8:22 pm

   Beste Tomas, heeft u mijn commentaar onder nr 4 gelezen? En mijn vroeger artikel (2012!) in DWM onder nr 5. Wil ik Hamas vrij pleiten? Maar dan moet er eerst een misdrijf zijn geweest. De hele Isr oorlogspropaganda tracht Hamas de schuld te geven van de doden en vernielingen die het Isr leger maakt! Raketten op steden schieten: o.m. ja, maar in die Isr steden zijn er militaire doelwitten, ik heb een hele lijst opgesomd. Overal lopen er Isr militairen, bvb.

   Reply
 • 13. Johan Depoortere  |  August 7, 2014 at 8:21 am

  Cynische overwegingen zijn nooit ver weg bij oorlogvoerende partijen en Hamas is geen vereniging van koorknapen. Maar er is méér nodig dan de Israëlische propagandamolen om me ervan te overtuigen dat Hamas bewust burgers laat vermoorden omdat voor hen “die lijken zaden in de akker (zouden zijn) van de toekomst waarvan zij de vruchten hopen te oogsten.”
  De raketbeschietingen door Hamas komen er niet zo maar: er is een aanleiding voor. De Israëlische regering weet perfect dat onderhandelingen met Hamas mogelijk zijn, dat is in het verleden herhaaldelijk gebleken en dat zal ook nu vroeg of laat onvermijdelijk zijn. Maar dat betekent wederzijdse toegevingen en het ziet er niet naar uit dat de ultra’s als Netanyahu en Lieberman daar in de verste verte toe bereid zijn. Voor hen is het doel zoals ze zelf verklaren de “demilitarisering van Gaza” met andere woorden: de eenzijdige ontwapening van het verzet tegen blokkade en bezetting.

  Reply
 • 14. tomasronse  |  August 9, 2014 at 7:30 am

  Beste Johan en Frank,
  het is gemakkelijk om feiten die niet in je kraam passen af te doen als Israelische propaganda. Natuurlijk is er propaganda, zowel van Israel als Hamas, maar er zijn ook opvallend veel reporters en andere onafhankelijke waarnemers in Gaza. Ik maak wel degelijk onderscheid tuusen beiden. Zo zal ik niet schrijven dat Hamas de burgerbevolking belet om te vluchten, zoals de Israelische propaganda beweert, want dat is niet bevestigd door onafhankelijke bronnen.Maar dat Hamas raketten lanceert vanuit dichtbevolkte wijken, wapens stockeert in scholen en moskeeen, tunnels aanlegt onder huizen van burgers, is wel voldoende gedocumenteerd. Dat verrechtvaardigt niet dat Israel die wijken bombardeert. Maar Israel redeneert zoals jij, Frank : het is verantwoord om burgers uit te moorden, als ze zich in de omgeving van militaire doelwitten bevinden. Dat zeg je immers als je stelt dat Hamas geen verwijt treft als ze raketten afvuurt op Israelische steden (dat die raketten relatief weinig schade aanrichten, doet hier niet terzake, want dat is niet wat Hamas beoogt) omdat daar veel Israelische soldaten en andere militaire doelwitten zijn. Het is het argument van alle legers om burgers als mieren te vertrappelen.
  Verdedigt Hamas niet haar eigen positie maar de belangen van de burgers van Gaza ? Noem me een cynicus maar ik geloof het niet. Hoeveel publieke schuilkelders heeft Hamas gebouwd in haar langdurige voorbereiding op dit conflict ? Nul. Hoe noemde een Hamas-leider vorige donderdag op Al Aqsa TV de bloedige orgie van de laatste maand waarin 2000 burgers omkwamen? « Een overwinning en de voorloper van een nog grotere overwinning ». Hoe kun je van een overwinning spreken tenzij je de lijken inderdaad ziet als ‘zaden op de akker van de toekomst’ ?
  Israel is de hoofdschuldige in dit drama. Israel heeft van Gaza een openlucht-gevangenis gemaakt, vergelijkbaar met het ghetto van Warschau. Israel heeft de militaire confrontatie uitgelokt. Israel heeft duizenden onschuldigen vermoord. Maar Hamas is geen haar beter, alleen militair veel minder sterk. Koorknapen zijn ze inderdaad niet. Net als Netanhyanu, Lieberman, de IDF-machine en –laat ons de spelers achter de schermen niet vergeten- Obama, Kerry en Al Sissi, zijn ze anti-menselijke kriminelen.
  Ik probeer hier niet om de apothekersweegschaal in evenwicht te brengen. Ik kies voor de burgerbevolking, tegen de legers. Door een van de legers te steunen tegen het andere, kies je tegen de burgerbevolking.

  Tom

  Reply
 • 15. Frank Roels  |  August 9, 2014 at 9:20 am

  Tomas, heb ik geschreven dat het verantwoord is dat Hamas burgers uitmoordt?? Neen. Doet Hamas dat? Neen. U blijft redeneren vanuit de Isr en westerse propaganda dat Hamas met opzet burgers doodt. Ten eerste zijn er nauwelijks burgerdoden gevallen (ook niet voor de Iron Dome bestond) tengevolge van die tienduizenden raketten (zegt Isr, ik heb ze niet geteld); maar ten ten weede er is geen bewijs dat de bedieners van die raketten op burgers mikken, en nog minder dat Hamas daartoe instructie heeft gegeven. Het is wel legitiem dat een bezet en belegerd volk zich met geweld verzet. Ik vermoed dat u WOII niet heeft meegemaakt; ik wel. U moet zich eens verdiepen in de geschiedenis van de weerstandsbewegingen tegen de nazi’s. Waar denkt u dat die hun wapens stockeerden? Weet u niet dat ze ook bergplaatsen graafden onder huizen? Weet u niet dat priesters en kloosters vaak hebben deelgenomen aan het Verzet? En natuurlijk hebben de Nazi’s wraakacties ondernomen die heel veel burgers troffen. Of misschien vindt u dat ook die verzetslui geen geweld mochten gebruiken?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: