EEN MILJONAIRSTAKS LOST NIETS OP

July 12, 2015 at 5:06 am 4 comments

greed

Tom Ronse

Dit stukje is een reactie op de boekbespreking hieronderLees die dus eerst. Ze gaat over het boek van Peter Mertens (red.), De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen.

 

De “briljante ideeën” van de PVDA en andere linkse sociaal-democraten om de samenleving te veranderen gaan grotendeels over een herverdeling van het nationaal inkomen. Niet alleen zou dat naar een rechtvaardiger samenleving leiden, het zou ook goed zijn voor de economie, door de vraag en dus de groei aan te wakkeren. Dat lijkt logisch. De rijken worden steeds rijker en een groot deel van hun bezit wordt nergens voor gebruikt, terwijl steeds meer mensen moeite hebben om fatsoenlijk te overleven.  Waarom dus niet een deel van hun fortuin gebruiken om iets nuttigs mee te doen en zo tevens ook werkgelegenheid te creëren?

Was het maar zo simpel.

Laat ons uitgaan van het onmiskenbare feit dat we in een kapitalistische wereld leven. Dat houdt in dat er welvaart/rijkdom gecreeerd wordt als dat winst opbrengt en dat dit niet gebeurt als dat niet het geval is. Dus een economie (hetzij een bedrijf of een land) die geen winst oplevert, of minder dan wat investeerders elders kunnen bekomen, gaat kopje onder.  Het kapitaal vlucht ervan weg. Een land kan zich dus niet aan de verplichting ontrekken om kapitaalbezitters een competitieve opbrengst te garanderen.  Een serieuze miljonairstaks zou dus een averechts effect hebben.  Rechts heeft gelijk op dat punt. Sterkere landen kunnen zich een marginale miljonairstaks veroorloven maar dat zou dan ook maar een marginaal effect hebben. Wordt het serieus, dan parkeert het kapitaal zich elders. De oplossing die Thomas Piketty voor dat probleem voorstelt is een globale, internationale miljonairstaks. Maar dat is dan weer utopisch gezien de internationale concurrentie om kapitaal aan te trekken. De trend gaat de andere kant uit: alle landen proberen belastingen en loonkosten te verlagen; de kloof tussen rijk en arm wordt overal groter.

Het voorstel van een miljonairstaks getuigt van verwarring tussen geld en echte rijkdom. Sinds het einde van WW2 is het creeren van nieuw geld het middel bij uitstek om een dalende winstverwachting en dus krisis te bestrijden. Het gevolg was dat het financieel kapitaal veel sneller groeide dan de reële economie, zoals Piketty aantoont.  Als de geldmassa sneller groeit dan de waarde van de goederen en diensten die geproduceerd worden, dan leidt dat tot een ontwaarding van het geld, inflatie die, indien ze niet ingetoomd wordt door hoge rentevoeten, uitmondt in ontwrichtende hyperinflatie. Dat is echter enkel zo als dat geld in circulatie komt, in handen van consumenten.  Dat is wat in de jaren 1970 gebeurde. Maar als dat geld niet circuleert maar rechtstreeks in de koffers van banken en op bankrekeningen van rijken terecht komt, dan wordt het gesteriliseerd. Het doet dan geen goed, zoals links terecht opmerkt, maar ook geen kwaad. Als het plots zou uitgegeven worden zou het fictief karakter ervan aan het licht komen. Nu komt die enkel tot uiting in de groeiende schuldenlast van de reële economie.  De exponentieel groeiende geldcreatie, die sinds de jaren 1980 en vooral sinds 2008 de onderstutting van de waarden van financiele activa rechtstreeks als doel had, is eigenlijk een herverdeling van inkomen ten voordele van de kapitaalbezitters.  We betalen allemaal mee voor de zwellende financiële bubbel.  Wanneer die zal imploderen weet niemand maar het in circulatie brengen van opgepotte fortuinen door inkomensherverdelende maatregelen zou het proces versnellen.

Door massale geldcreatie om de waarde van kapitaal te ondersteunen wordt het probleem naar de toekomst verschoven. En wat kun je daar in feite tegen inbrengen? Aangezien het in onze maatschappij kapitaal is, wat de productiefactoren in gang zet;  aangezien het de drang en noodzaak van kapitaal om te groeien is die werkgelegenheid schept, kan een land niet anders dan het kapitaal zo goed mogelijk te dienen.

Dit is geen pleidooi voor de status quo. Integendeel.  Het is een pleidooi voor realisme, voor erkenning van het feit dat het kapitalisme een logica bezit die zich niet laat hervormen. Dat het kwaad bij de wortels moet worden gevat. Hier en daar wat snoeien helpt niet.

 

Entry filed under: boeken, Ekonomie, Europa, Samenleving. Tags: , , .

DE MILJONAIRSTAKS EN ANDER LEUKS VOOR IEDEREEN TABORA, STAD MET DE DRIE NAMEN

4 Comments Add your own

 • 1. jefc  |  July 12, 2015 at 8:27 am

  Peter Mertens zal met verbazing vernemen dat hij een sociaal-democraat is.
  Wat vooral niets helpt is: niets doen.

  Reply
 • 2. Bart Michiels  |  July 12, 2015 at 3:11 pm

  Eigenlijk zitten we in een loopkoers naar het jaar nul, waar niemand als eerste de eindstreep wilt halen en toch wordt er – heel absurd – hard gerend. Of ben ik te fatalistisch?

  Reply
 • 3. tomasronse  |  July 16, 2015 at 4:30 am

  Jef,
  what’s in a name? Is Dijsselbloem een sociaal-democraat en Mertens een kommunist? Afgaande op hun standpunten lijkt het me correcter om de eerste een neo-liberaal te noemen en de tweede een linkse sociaal-democraat.
  Wat dat niets doen betreft, daar kun je me moeilijk van beschuldigen. Maar dat is stof voor een ander stukje. Het lijkt me echter een pover argument als men ten gronde niets anders kan zeggen ter verdediging van de miljonairstaks dan dat het toch beter is dan niets doen.

  Reply
 • 4. Frank  |  April 9, 2017 at 10:03 am

  De belastingen innen die de bedrijven verschuldigd zijn, ipv rulings en verhuis naar paradijzen; en daarmee alle noden oplossen: https://biblio.ugent.be/publication/8512337 https://biblio.ugent.be/publication/6934799

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,731 other followers


%d bloggers like this: