DE ONGEHOORDE BURGER

november 27, 2015 at 10:39 am 7 reacties

Oud-Griekse democratie in werking

Oud-Griekse democratie in werking

 

door Gie van den Berghe
GEMEENTEPOLITIEK, DE WERELD IN HET KLEIN

Op het eerste gezicht zijn er heel wat belangrijker en dringender problemen dan die op gemeentelijk vlak. Bij nader toezien valt evenwel op hoe het beleid van sommige gemeenten, de wijze waarop met burgers en gesignaleerde problemen wordt omgesprongen, een afspiegeling lijkt van het beleid op hoger niveau, nationaal en internationaal: veel onkunde, meer gesjoemel en behoorlijk wat corruptie. Het politiek hopeloos verdeelde België, met 541 compromisdagen nog steeds recordhouder voor het vormen van een nieuwe regering, is met zijn aanpak van terreurdreiging voor en na de aanslagen in Parijs nog maar eens de risee van de hele wereld (zie bijvoorbeeld: Andrew Higgins – Terrorism response puts Belgium in harsh light, The New York Times, November 24, 2015 http://www.nytimes.com/2015/11/25/world/europe/its-capital-frozen-belgium-surveys-past-failures-and-squabbles.html).

De Belgische ziekte

Negen jaar geleden, toen ik twee jaar in Evergem woonde, signaleerde ik aan de bevoegde gemeentediensten en uiteindelijk ook aan de burgemeester, enkele bijzonder gevaarlijke verkeerssituaties voor zwakke weggebruikers (op één van die plekken werd al een jongeman doodgereden). Daar voegde ik voorstellen aan toe om een en ander te verhelpen met een minimum aan middelen, inzet en kosten. De verkeersambtenaar veegde alles zonder argument van de baan. Toen ik beleefd aandrong werden mijn klachten geridiculiseerd, ook door de toenmalige burgemeester. Dit eerste lesje locale schijndemocratie werkte ontmoedigend. Er zijn, dacht ik toen, inderdaad belangrijker dingen.

Begin dit jaar werd ik op een van die gevaarlijke plekken als 70-jarige fietser gepest en fysiek bedreigd door de bestuurder van een tractor die gras maaide langs het fiets- en wandelpad. Ik onthield de nummerplaat en diende klacht in bij het hoofd van de politie, de burgemeester. Die stak onmiddellijk zijn NVA-paraplu op: er moést iemand anders verantwoordelijk zijn, dat zou nu eens worden uitgezocht zie!. De verantwoordelijke dienst (agentschap wegen en verkeer Oost-Vlaanderen) moest ik zelf aanschrijven, maar die reageerde meer dan twee maand niet. Pas toen ik de Vlaamse Ombudsdienst inschakelde kon er een antwoordje af. Hun aannemer had een onderaannemer onder de arm genomen en die ontkende alles. De Vlaamse Ombudsdienst meldde dat een onderaannemer buiten zijn gezag viel.
Dit voorval maakte me opnieuw bewust van de gevaarlijke verkeerssituaties en ik signaleerde die nogmaals. De verkeers- en mobiliteitsambtenaar reageerde eerst niet, om vervolgens alles opnieuw te kleineren en te ridiculiseren. Een ombudsdienst heeft Evergem niet maar burgers kunnen wel een klacht indienen tegen de gemeente, en dergelijke klacht zou ernstig onderzocht worden. Mijn klacht werd ‘beantwoord’ en weggewuifd door de ambtenaar die ik aanklaagde en niemand, ook de burgemeester niet, had er moeite mee dat die voor eigen rechter speelde.
Een lid van de Groene oppositie in Evergem vertelde me tijdens een onderhoud dat dit alles schering en inslag is. Maar uiteindelijk deed die man in de gemeenteraad niets meer dan een onveilige verkeersituatie in zijn eigen buurt aankaarten. Allemaal zeer menselijk – kritiek uiten op gemeenteambtenaren waarmee je als verkozene mogelijk ooit moet samenwerken is niet aangewezen. Of hoe democratie stukje bij beetje verwordt tot demoncratie.

Enkele maanden geleden meldde ik aan de milieudienst van Evergem een ernstige en goed waarneembare luchtvervuiling die werd voorafgegaan door een loeiende sirene (Evergem ligt naast het industriegebied kanaal Gent-Terneuzen en is een van de meest door fijn stof vervuilde Vlaamse gemeenten). Ik kreeg te horen dat als ik de bron van de vervuiling niet kende mijn klacht zonder meer zou worden geklasseerd. Neen, iemand ter plaatse sturen om een staal te nemen om de vervuiling te analyseren – dat kon niet. Ik kon wel de politie een PV laten opmaken maar die zou, als ik de bron van de vervuiling niet kende, geklasseerd worden.

Een probleem melden, dat is het probleem

Na behoorlijk wat mailwisselingen, ook met de burgemeester, en nadat ik aankondigde geen bijkomende gemeentebelastingen meer te betalen en dat ik me tot de media zou wenden, vond de burgemeester dat ik eens tot bij hem moest komen. Hij zou een en ander regelen want ‘veiligheid voor alles’. Of ik alles nog eens gedetailleerd op papier wou zetten met nummers van wegen en zo meer. Deed ik, maar vier maand later is nog steeds niets gebeurd. Tekort aan middelen? Geenszins: Evergem is een welvarende gemeente en toen met het nieuwe schooljaar in aantocht een plaatselijk schooltje vond dat de putten gemaakt door aan- en afrijdende overbezorgde ouders alweer te diep geworden waren, werden die in geen tijd door de gemeentediensten gevuld en kwam er als extraatje vlakbij de school ook nog eens honderd meter vers asfalt bij terwijl de rest van de weg er compleet verwaarloosd bij bleef liggen. Om het asfalt aan te brengen versperden twee vrachtwagens een tijdlang het fietspad en deden dat op twee plaatsen inzakken (nog steeds niet hersteld). Beleidslui graven putten om andere te dichten.
Ondertussen had ik bij de Vlaamse Ombudsdienst klacht ingediend wegens onheuse behandeling door mijn gemeente. Na enig aandringen kreeg ik te horen dat de Ombudsdienst niet bevoegd was. Tussen de regeltjes van hun zeer bureaucratisch antwoord werd pijnlijk duidelijk dat burgers geen kant op kunnen. Behalve die van de stembusgang, niet voor niets nog steeds geen recht maar een plicht.
Als burger achtte ik dit alles mijn verantwoordelijkheid. Maar als je ziet dat alle inzet en vasthoudendheid niets uithaalt, dan mag het niet verbazen dat veel mensen alles op zijn beloop laten. Toen een maand geleden in mijn wijk de straatverlichting een weeklang dag en nacht bleef branden en ik dat aan de gemeente signaleerde, bleek ik, toen de verlichting drie dagen later werd uitgeschakeld, de enige geweest te zijn die nog de moeite had genomen om het euvel te signaleren. Of hoe politici en bureaucraten de yolo-cultuur (You only live once) in de hand werken.

Dit stuk werd geweigerd door De Standaard, De Morgen en KnacK

Gie van den Berghe

Dem Evergem

Entry filed under: Politiek Belgie, Samenleving. Tags: , , , .

HET IS OORLOG EN HOE WAS HET W’E’E R IN SYRIË?

7 reacties Add your own

 • 1. Frank Roels  |  november 28, 2015 om 4:15 pm

  Misschien zou er wel snelle reactie en ingrijpen geweest zijn indien de klacht gericht werd tegen een persoon van vreemde origine?

  Beantwoorden
 • 2. Paul De Neve  |  november 29, 2015 om 8:26 pm

  Vanuit Groen-Evergem kunnen we alleen maar bevestigen dat burgerparticipatie niet meteen prioriteit is bij de NVA-CD&V meerderheid. Als oppositiepartij roeien we tegen de stroom in en pleiten we overal voor meer inspraak van de burger en transparantie in de besluitvorming. We klagen natuurlijk lokale verkeersproblematieken aan (en pleiten voor daadwerkelijke toepassing van het STOP-principe). Maar we stellen ook pertinente vragen bv over hoe omgegaan wordt met klachten van burgers (recent nog tijdens zitting eind oktober). Het klachtenmeldpunt van de Kanaalzone (Gent en Evergem) werkt niet naar behoren. Wakkere burgers krijgen onvoldoende gehoor. We blijven iedereen met klachten aanmoedigen om gebruik te maken van hun recht /plicht om te reageren. Via het stellen van een vraag op de gemeenteraad of politieraad (ingevoerd op voorstel van Groen) of via het indienen van een klacht via de website van de gemeente.

  Beantwoorden
 • 3. Philippe Van Thuyne  |  november 30, 2015 om 12:10 pm

  U kan geen klacht indienen voor een verkeersovertreding. Staat zo in de wet. En gelukkig maar, mocht dit toegelaten worden ….
  De Federale regering werkt niet naar behoren, Uw gemeente werkt niet naar behoren (zie mobiliteit en milieu), Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen werkt ook niet naar behoren. De Vlaamse Ombudsdienst ook niet….
  Het beleid op Internationaal niveau is doordrongen van onkunde, gesjomel en corruptie.
  Zelfs De Standaard, De Morgen en Knack weigeren Uw
  opiniestuk(je)
  Ik heb echt medelijden met U. In wat voor een wereld leven wij, dat is echt ondraaglijk om te horen.
  Misschien een eindje fietsen op stoom af te laten? Maar helaas, het regent vandaag pijpestelen, de weergoden werken ook niet naar behoren, U heeft echt wel pech.
  Philippe Van Thuyne,

  (opinions are like arseholes, everyone has one)

  Beantwoorden
  • 4. Frank Roels  |  november 30, 2015 om 5:04 pm

   Who is Philippe Van Thuyne?

   Beantwoorden
   • 5. gieberg  |  december 1, 2015 om 5:51 am

    Helemaal zeker ben ik het nog niet beste Frank, maar ik vroeg me ook af wie die gedachteloze man kon zijn. Zijn wegwerpstijl deed me denken aan de vrouwelijke ambtenaar die in Evergem verantwoordelijk is voor verkeer en mobiliteit, mevrouw Kathleen Ewington over wie, dixit mijn bron bij Groen, veel klachten zijn. Haar naam moet ik nu wel vrijgeven omdat het er naar uitziet dat deze ambtenaar en Philippe Van Thuyne elkaar meer dan kennen. Na flink wat Googelen vond ik immers ene Philippe Van Thuyne-Ewington (blijkbaar zijn volledige naam) en die man woont in Evergem op hetzelfde adres als ene Kathleen Ewington. Het kan allemaal toeval zijn, maar dan gezien de hier te lande ongebruikelij ke Engelse familienaam en het feit dat iemand met die naam reageert op mijn stuk waarin ene – niet bij naam genoemde – Kathleen Ewington kop van jut is – wel een bijzonder onwaarschijnlijk toeval niet? Mijn op het Salon verschenen stuk heb ik onmiddellijk naar alle daarin (niet met naam) genoemde ambtenaren gestuurd, ook naar mevrouw Kathleen Ewington. Daar hoeft waarschijnlijk geen tekening meer bij gemaakt te worden.
    Wat het geklungel op nationaal niveau betreft hebben we gisteren nog mogen meemaken dat België op de eerste dag van de klimaattop als slechtste leerling van een bijzonder grote wereldklas het Fossiel van de Dag in ontvangst moest nemen!

  • 6. gieberg  |  november 30, 2015 om 7:56 pm

   Misschien moet u uw eigen raad opvolgen en op een of andere manier proberen wat chagrijn en cynisme af te laten? Uw reactie is qua feiten en argumentatie inhoudsloos. Kunt u wat dan ook in mijn noodgedwongen in een opiniestukje gegoten klachten weerleggen? Wat moet een welmenend burger met verantwoordelijkheidsgevoel dan wel? Alles op zijn beloop laten en zoals u af en toe kleinerend reageren als iemand anders wel zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt?

   Het ging en gaat overigens niet om een verkeersovertreding maar om gepest en fysieke bedreiging. Geen van de ambtenaren van alle door mij gecontacteerde diensten is op het absurde idee gekomen dat het om slechts een verkeersovertreding ging (het enige argument in uw arsehole-reactie dat ik kon vinden). Misschien moet u in de ambtenarij gaan?

   Wat het weigeren van publicatie door een aantal media betreft, slaat u vanuit uw persoonsgerichte misprijzen de bal compleet mis. Niemand heeft het stuk om inhoudelijke of stilistische redenen afgewezen maar wel omdat ze (zogenaamd) te veel andere opiniestukken aan bod wilden laten komen. Als u even een kijkje neemt op mijn website (www.serendib.be) dan kunt u in de zoekfunctie bijvoorbeeld ‘opiniestuk’ intikken en dan zult u, mits enige inspanning uwerzijds, vinden dat ik heel veel opiniestukken geschreven en gepubliceerd heb maar dat al jaren niet meer doe omdat de gevestigde media die stukken ofwel aan de eigen opinie aanpassen of wegens te dwars niet publiceren. Mijns inziens heeft een en ander te maken met een volgens mij zeer duidelijke verrechtsing van onze consumptiemaatschappij.
   Dat ik nu toch een opiniestuk probeerde te plaatsen in de ‘gevestigde’ media kwam doordat ik zoveel mogelijk mensen wou proberen te bereiken met deze helaas voor velen herkenbare ervaringen

   Slaap verder!

   Beantwoorden
 • 7. Gie van den Berghe  |  december 19, 2015 om 8:16 am

  Gisteren, 18 december 2015, werd in Ertvelde (deelgemeente Evergem) een fietsend meisje van tien doodgereden door een vrachtwagen op een van de levensgevaarlijke plaatsen die ik negen jaar geleden heb gesignaleerd aan de gemeente en enkele maanden geleden op verzoek van de burgemeester van Evergem gedetailleerd heb beschreven. Anders dan sommige kranten melden gaat het geenszins om een dode-hoek-ongeval maar wel om een compleet foute verkeersstructuur. Auto’s, fietsers en wandelaars die op de R4 ter hoogte van Ertvelde richting Evergemdorp rijden, krijgen op hetzelfde moment groen licht. Auto’s en zeker vrachtwagens die daar afslaan richting Ertvelde dorp kunnen de fietsers op de parallelbaan voor fietsers en wandelaars ternauwernood of helemaal niet zien en worden daar alleen door een klein en verkeerd geplaatst verkeersbord voor gewaarschuwd. Bovendien hebben die afslaande auto’s volgens de aangebrachte wegmarkeringen zowaar voorrang op de zwakke weggebruikers.

  Hoeveel doden en gewonden moeten er nog vallen vooraleer men ingrijpt?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 1.471 andere volgers


%d bloggers liken dit: