ISRAËL EN DE TWEE KLOKKEN

May 18, 2018 at 12:46 pm 5 comments

Door Johan Depoortere

“Dat het ingewikkeld is,” schrijft Amerika-correpondent Björn Soenens op Facebook  in een poging om de aanpak van de openbare omroep te verdedigen tegen kritiek op de berichtgeving over de Israëlische terreur in Gaza. “Niemand is alleen maar goed, of alleen maar slecht,” heet het nog. Wie zal dat tegenspreken? Stalin was ongetwijfeld een toffe peer onder de kameraden, Hitler wou af en toe graag een baby knuffelen en onder Mussolini “reden de treinen op tijd.” Misschien is Netanyahu wel een lieve opa voor zijn kleinkinderen. Ik twijfel eraan maar vooral: het zal me worst wezen omdat het totaal irrelevant is. Persoonlijke morele schuld of onschuld is hooguit een zaak voor de biechtstoel en niet voor het journaal of de krant. Daar komt het erop aan de realiteit te onthullen ook al is die verborgen onder een dikke laag mythe, propaganda en hype. Moralistische praatjes helpen daarbij niet, wel integendeel.

De openbare omroep heeft het moeilijk met onthullende journalistiek : zie de conflictgeschiedenis van Maurice Dewilde over Walter Zinzen tot Luc Pauwels en Wim Van den Eynde. Ze verschilt daarin nauwelijks van de meeste mainstream media omdat het de opdrachtgevers en de financiers zijn die de krijtlijnen bepalen. In het geval van de openbare omroep zijn dat de gevestigde politieke partijen en de consensus over de partijen heen. Israël is daarvan het meest sprekende voorbeeld: al 70 jaar duwt die consensus Israël en het zionisme in de slachtofferrol, ook al is dat aantoonbare onzin. Over de partijen heen laat de consensus weliswaar milde kritiek toe op de zittende Israëlische regering, maar zelden of nooit fundamentele kritiek op het koloniale en racistische karakter van de zionistische ideologie. Dezelfde brede consensus over de partijen heen bepaalt dat Israël tot onze invloedssfeer behoort, onderdeel van “het vrije westen.” Vandaar een Israëlische deelname aan het Eurovisie songfestival, vandaar een Giro in Israël. Om diezelfde reden werd het Mobuturegime in de openbare omroep – en niet alleen daar – met fluwelen handschoenen aangepakt. Ooit werd een Panorama-uitzending wegens te kritisch voor Mobutu geschrapt. Zo was het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime lange jaren onaantastbaar wegens dezelfde consensus: Mandela was een terrorist en het zwarte verzet terrorisme net zoals het Palestijnse verzet tot vandaag onder die noemer valt. Een Palestijn die een Israëlische soldaat met een mes aanvalt is een terrorist, bombardementen op Gaza die duizenden slachtoffers maken zijn “zelfverdediging.”

2018-05-17 Brussel-6328

Lucas Catherine

Wie aan dat beeld tornt is persona nog grata voor de openbare omroep. Lucas Catherine, één van de best geïnformeerde specialisten van het Midden Oosten is al jaren ongewenst in praatprogramma’s en debatfora. Voor de uberzionist Michael Freilich en de zelfverklaarde experte Mia Doornaert daarentegen wordt de rode loper uitgerold. Freilich heet dan de “woordvoerder van de joodse gemeenschap” te zijn hoewel hij niemand vertegenwoordigt behalve zichzelf. In naam van het “evenwicht” krijgt Freilich ruimschoots de kans om zionistische propaganda te slijten op de VRT-website. Correspondente Ankie Rechess bestaat het om zonder noemenswaardige tegenspraak de lijn van de extreemrechtse regering van Israël te papegaaien en de schuld voor de dodelijke Israëlische terreur aan de grens bij Hamas te leggen. Daarmee zingt ze mee in het aanzwellende koor van de exegeten van het zionistische geweld die – niet voor het eerst – de schuld bij de slachtoffers leggen. De zeldzame keer dat een prinicipiële anti-zionist als Dyab Abu Jahja het woord krijgt wordt hij geneurtraliseerd door een ultraconservatief à la Rik Torfs of Jan Segers, de hofschrijver van het Van-Thillo-imperium.

De ideologie van de “objectiviteit,” de mantra van “de twee klokken:” het klinkt mooi, maar het is al te vaak een façade waarachter zich de heersende belangen verschuilen – en dus een leugen. Om het met de historicus Howard Zinn te zeggen: “Je kunt niet neutraal zijn in een rijdende trein.”

Zie ook: https://salonvansisyphus.wordpress.com/2014/07/31/de-apothekersweegschaal-van-abicht/

Entry filed under: België, Midden Oosten. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

JEF COECK 1942-2018 HET NUT VAN GESCHIEDENIS

5 Comments Add your own

 • 1. Lingier Jef  |  May 18, 2018 at 6:25 pm

  Ik kreeg dit antwoord van de VRT-ombudsman ivm mijn kritiek op de berichtgeving over Gaza.

  Geachte heer,

  Excuses dat u door mijn medische ingreep enige tijd moest wachten op een antwoord. Als ik het goed begrijp vindt u, ondanks het antwoord van de klantendienst, nog steeds dat de duiding door Ankie Rechess eenzijdig pro-Israël was. Ik heb uw mail aandachtig gelezen en ook de interventie van Ankie Rechess grondig herbekeken. Ik hoop dat u er ook begrip voor opbrengt dat ik geen specialist ben in deze materie én dat het vrijwel onmogelijk is om over het Israëlisch-Palestijnse conflict te berichten op een manier die bij geen enkele overtuiging weerstand zal oproepen. Met die caveats in het achterhoofd, geef ik u bij deze toch enkele elementen van antwoord.

  1. Ten gronde geeft Ankie Rechess een overzicht van twee standpunten, dat van Hamas, en dat van Israël.

  2.1 Over Hamas zegt Ankie Rechess :
  Hamas had georganiseerd dat de inwoners van Gaza, dat die allemaal naar de grens tussen Gaza met Israël zouden komen en dan massaal de grens oversteken om terug te keren naar wat zij noemen Palestina, wat zij ook willen hebben als een geheel, niet alleen dat Israël er is maar dat het gehele gebied Palestina is want dat behoort hen toe zoals de Hamas leiders ook zeiden, en vooral naar Jeruzalem toe, dat was de bedoeling.
  De vraag is dus of dit kan gezien worden als een partijdige voorstelling van zaken. Ik bespreek daarover verschillende elementen.

  2.1.1 Hamas als organisator

  De eerste vraag die daarbij moet beantwoord worden is of het redelijk is om te zeggen dat de “The Great March of Return” georganiseerd is door Hamas.
  Dit is niet evident. U merkt terecht op dat het vaderschap van de marsen wordt door nogal wat organisaties geclaimd, van grassroots bewegingen, een aantal vloggers tot een meerpartijenoverleg in Gaza.

  Hamas zegt daarover zelf op zijn website : The Top Hamas leader said that this event is the idea of an international committee and Hamas along with the other Palestinian factions decided to fully take part in it regardless to the political differences. http://hamas.ps/en/post/1229/hamas-march-of-return-will-not-end-unless-palestine-refugees-return-home

  Tegelijk is het duidelijk dat de mars zoals we ze vandaag in Gaza zien, een massa-evenement met vele tienduizenden deelnemers, alleen mogelijk is omdat Hamas zijn logistieke kracht in Gaza achter deze manifestatie heeft gezet. Dat laatste wordt ook door niemand tegengesproken. Het is in die zin dat u de uitspraak “georganiseerd” van Ankie Rechess moet begrijpen. In die zin kan ik geen partijdigheid vaststellen in dit deel van de live interventie.

  2.1.2 Hamas claimt Israëlisch grondgebied.

  Het handvest van Hamas, dat vernieuwd werd in 2017, schrijft nu in dat de beweging een twee-statenoplossing volgens de grenzen van voor ’67 beschouwt als een mogelijk gemeenschappelijk standpunt met andere Palestijnse fracties. Maar dan op voorwaarde dat Jeruzalem in zijn geheel de hoofdstad wordt van dat Palestina, wat eigenlijk de grenzen van ’67 schendt.
  • Punt 20 : Hamas considers the establishment of a fully sovereign and independent Palestinian state, with Jerusalem as its capital along the lines of June 1967, with the return of refugees and the displaced to their homes from which they were expelled, to be a formula of national consensus.
  Overigens laat Hamas er geen twijfel over bestaan dat Hamas zélf als standpunt blijft houden dat de Israëlische staat gewoon moet verdwijnen. Het manifest lijdt dus aan enige interne tegenspraak. De nationale consensus waarvan sprake in punt 20 is er op dit moment niet en punt 20 zegt zelf ook :
  • Punt 20 : Hamas rejects any alternative to the full and complete liberation of Palestine, from the river to the sea.
  • Punt 27 : A real state of Palestine is a state that has been liberated. There is no alternative to a fully sovereign Palestinian State on the entire national Palestinian soil, with Jerusalem as its capital.
  • Punt 2 : Palestine, which extends from the River Jordan in the east to the Mediterranean in the west and from Ras al-Naqurah in the North to Umm al-Rashrash in the south is an integral territorial unit. (…)
  • Punt 10 : Not one stone of Jerusalem can be surrendered or relinquished. (…)
  • Punt 18 : The establishment of “Israel” is entirely illegal and contravenes the inalienable rights of the Palestinian people. (…)
  Deze citaten lijken me voldoende om te onderbouwen wat Ankie Rechess zegt over de claim van Hamas op Israëlisch grondgebied, en met name op Jeruzalem. Ze heeft verder ook verwezen naar verklaringen die Hamasverantwoordelijken hier zelf over hebben afgelegd.

  Hamas wordt zowel door de Europese Raad als door de Verenigde Staten als een terreurorganisatie beschouwd. De organisatie heeft heel uitdrukkelijk een gewapende arm.

  2.2 Het standpunt van Israël.

  Ankie Rechess zegt in de interventie : Israël zei dit is een provocatie en iedereen die de grens aanraakt moet er zeker van die er niet levend vandaan komt en dat is ook gebeurd, want inmiddels is het dodental al opgelopen tot 14 en de gewonden zijn meer dan duizend, al.

  Zonder een specialist te zijn in de materie, lijkt mij dit inderdaad een weergave van het Israëlische standpunt. Ik stel ook vast dat het standpunt in al zijn hardheid onverbloemd wordt weergegeven, wat precies de these ondersteunt dat Ankie Rechess wel degelijk onpartijdig probeert te berichten.

  “Men gaat er ook vanuit dat Hamas Israël wil prikkelen om te reageren zodat er weer een groot clash zal ontstaan tussen de twee gebieden en dat is alleen maar vreselijk voor de mensen.”

  Ook dit lijkt me een feitelijke weergave van een belangrijke visie die in Israël daarover bestaat. Het weergeven van dit standpunt betekent niet dat Ankie Rechess die standpunt zelf inneemt. Dat een clash tussen de twee gebieden vreselijk zou zijn voor de mensen van Gaza is een menselijke en feitelijke vaststelling. Daarmee wordt niet per se standpunt ingenomen voor of tegen Israël of Hamas.

  2.3 Verdere duiding

  2.3.1 Vreedzaam was sowieso een illusie.

  Presentator : Het was de bedoeling dat het vreedzaam zou verlopen, toch?

  Ankie Rechess : Dat werd door Hamas gezegd : we gaan het vreedzaam doen, maar dat was natuurlijk een illusie want je kan niet 30.000 mensen naar de grens brengen en zeggen dat ze terug moeten naar Jeruzalem en naar het land dat nu Israël is, zonder dat daar klappen bij vallen en dat is dus gebeurd en het ziet ernaar uit dat het nog veel meer zal gebeuren.

  Op zichzelf kan ik hier geen partijdigheid in zien. Gezien de standpunten van beide partijen, die in de duiding werden weergegeven, lijkt het me inderdaad een illusie dat de actie anders zou eindigen dan met bloedvergieten.

  Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het standpunt en de acties van Israël of Hamas daarmee worden goedgekeurd. Hier wordt niets anders gezegd dan dat de organisatoren vooraf konden weten dat er slachtoffers zouden vallen.

  2.3.3 De situatie in Gaza is uitzichtloos

  “De mensen in Gaza hebben niets te verliezen. Het is een desperate, wanhopige toestand in de Gazastrook. Werkloosheid, geen elektriciteit, geen voedsel.”

  Deze onverbloemde formuleringen lijken me nu niet bepaald een steunbetuiging aan het beleid van Israël, noch aan dat van Hamas of dat van Fatah.

  3. Waarom geen Palestijnse journalist?

  VRT NWS doet geregeld ook een beroep op andere commentatoren met grondige kennis van de regio, naast Ankie Rechess. Zoals: Midden-Oostenexperten Jorn De Cock en Majd Khalifeh bijvoorbeeld. En op 6 december vorig jaar was Hassan Al Balawi, diplomaat bij de Palestijnse ambassade in Brussel, te gast in Terzake: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/-er-zal-geen-palestijnse-staat-zijn-zonder-oost-jeruzalem-als-ho/.

  Het redactiestatuut zegt uitdrukkelijk dat de onpartijdigheid van de berichtgeving moet geëvalueerd worden over een langere termijn en over verschillende uitzendingen en publicaties heen.

  4. Algemene beoordeling

  Het is ook voor mij duidelijk dat in deze interventie ook een kritische noot had gepast ten aanzien van Israël. Met name de harde aanpak aan de grenzen krijgt ook binnen Israël wel kritiek. Hierover was aanvankelijk een aparte vraag aan Ankie Rechess voorzien die door tijdsgebrek helaas is weggevallen. Dat is voor alle duidelijkheid niet de verantwoordelijkheid van Ankie Rechess.

  Beoordeling:

  Er had misschien uitdrukkelijker herhaald mogen worden dat ook Israël een verantwoordelijkheid heeft in uitzichtloosheid van de situatie en het gebrek aan perspectief in het vredesproces. In die zin valt het ook te betreuren dat de specifieke vraag naar de kritiek binnen Israël over het optreden aan de grens is weggevallen.

  Maar daarbij mag dan weer ook niet vergeten worden dat het ook niet eenvoudig is om in 2,5 minuut een erg complex probleem uit te leggen. Ankie Rechess heeft zich noodgedwongen beperkt tot de verschillende standpunten zoals ze op dat moment acuut belangrijk waren en tot de observatie dat mensen in Gaza niets verliezen hebben vanwege de volkomen uitzichtloosheid van hun situatie. Dat was op dat moment de essentie van het verhaal.

  In algemene termen is de live-interventie van Ankie Rechess toch vooral een feitelijke en onverbloemde weergave van de standpunten van de verschillende partijen. Het wegvallen van de laatste vraag was niet haar verantwoordelijkheid.

  Over de marsen aan de grens met Israël is heel wat verschenen en uitgezonden. Het geheel daarvan lijkt me niet eenzijdig pro-Israël.
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/21/dood-van-palestijnse-tiener-op-gazastrook-leidt-tot-golf-van-ver/
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/31/vn-veiligheidsraad-houdt-spoedvergadering-over-geweld-in-gaza/
  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/13/dode-en-honderden-gewonden-bij-protest-in-gaza/
  Conclusie

  De interventie bevatte een aantal elementen die wat meer uitleg hadden mogen krijgen, maar het tijdsbestek maakte dat niet eenvoudig. Het valt te betreuren dat de laatste, kritische vraag over Israël is weggevallen. Deze elementen werden door mij met Ankie Rechess zelf en met de eindredactie van TerZake besproken. Op die manier werden uw opmerkingen overgebracht. Ik heb bij alle partijen overigens openheid en bereidheid gevonden om te luisteren naar mijn feedback. Maar op basis van de bovengenoemde argumenten vormen de mogelijke onvolmaaktheden geen grond om te concluderen dat het redactiestatuut inzake onpartijdigheid werd overtreden.

  Dat neemt niet weg dat ik u dank voor uw opmerkingen en dat u mij de gelegenheid gaf hierover te reflecteren en het interne gesprek hierover aan te gaan.

  Met vriendelijke groeten,
  Tim Pauwels
  VRT Nieuwsombudsman

  Reply
 • 2. Geert Vanlangendonck  |  May 18, 2018 at 8:23 pm

  Volledig mee eens. Stuurde reeds mail naar VRT ombudsman met kritiek op verslaggeving door VRT en keuze van personen die het eens mogen uitleggen,, om te huilen. Ombudsman VRT geeft echter niet thuis.

  Reply
 • 3. patrickjanssens  |  May 19, 2018 at 10:46 am

  Dit is op Patrick Janssens herblogd.

  Reply
 • 4. Mark De Mey  |  May 19, 2018 at 12:15 pm

  Jan Segers een ultra-conservatief noemen en wegzetten als ‘de hofschrijver van het Van-Thillo-imperium’, dat vind ik niet fair. En de rol van Hamas onderschatten geeft blijk van een grote vooringenomenheid.

  Reply
  • 5. Johan Depoortere  |  May 19, 2018 at 1:27 pm

   U moet lezen wat er staat: ik heb Jan Segers niet ultra-conservatief genoemd. Dat hij de “hofschrijver van” is kunt u moeilijk ontkennen. Over de rol van Hamas heb ik het niet gehad, dat is voer voor een andere discussie.

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,584 other followers


%d bloggers like this: