ZIONISME EN ANTI-SEMITISME GAAN HAND IN HAND

March 1, 2019 at 7:53 pm 3 comments

 

Door Tom Ronse

 

Je kunt heel wat in beweging zetten door wat hakenkruisen te schilderen op joodse graven. De verleiding is misschien wel groot voor sommige jongelui die zich vervelen en zich buitengesloten voelen om op zo’n simpele manier de regisseur te worden van een heus mediaspektakel. Misschien voelen ze trots als editorialen over heel de wereld hun afschuw over hen uitspuwen, als leiders van alle partijen, vakbonden en godsdiensten oproepen om in de hoofdstad te betogen tegen hun nachtelijk avontuur. Ze hebben, als het ware, ‘een steen in de rivier verlegd’. Dat de rivier daar niet beter van werd is bijzaak voor hen. En voor de politieke leiders die vooraan lopen in de betoging, is het een letterlijk goedkope manier om hun goede inborst te tonen.

Waarmee ik anti-semitisme niet wil bagateliseren. Het neemt wel degelijk toe, net als anti-islam-sentiment en in sommige landen zelfs anti-christianisme. Wat al die onverdraagzaamheid gemeen heeft, is dat telkens een minderheid wordt uitgekozen als zondebok.

De stijging van het anti-semitisme heeft twee bronnen. De eerste is het groeiend sukses van populistisch rechts in wiens zog fascistisch rechts, met zijn diep ingewortelde anti-semitische traditie, ook aan zichtbaarheid won. De tweede is de mishandeling van Palestijnen door de Israelische staat. Er is wel degelijk een onderscheid. In het eerste geval identificeren de anti-semieten zich met de praktijken van de nazi’s, in het tweede met de slachtoffers van praktijken die, zonder zo extreem te zijn, wel soms op die van de nazi’s gelijken. Beiden vellen hetzelfde vonnis: alle joden zijn schuldig en moeten gehaat en bestreden worden.

Aan de andere kant van de muur wordt een ander vonnis geveld: iedereen die tegen de politiek van de Israelische staat en haar zionistische ideologie gekant is, is een anti-semiet. Net zoals de Nazi’s destijds affirmeerden dat al wie tegen de nazi-staat en haar ideologie is, anti-Duits is.

Netanyanu en de pro-Palestijnse anti-semieten zeggen dus in feite hetzelfde: er is geen onderscheid tussen de staat Israel en de joden. Val je Israel aan, dan val je de joden aan, net zoals Hitler.

Zo helpt Netanyanu joden in heel de wereld meer kwestbaar maken. Want als een actie tegen Israel een actie tegen alle joden is, dan is een aanval op om het even welke jood ook een aanval op Israel. De gemakkelijkste manier dus om Israel te bestrijden. En als joden ergens worden aangevallen enkel omdat ze joden zijn, dan bewijst dat ook Netanyanu’s gelijk: Israels tegenstanders zijn anti-semieten.

Zionisme en anti-semitisme zijn niet elkaars tegenpolen. Hun relatie is eerder symbiotisch: ze geven elkaar argumenten, ze voeden elkaars propaganda.

Ze steunen beiden op uitsluiting.

Democratie biedt geen uitweg uit deze vicieuze cirkel: Israels verkiezingen gaan over hoe hard de kolonisatie moet worden doorgevoerd, niet over de vraag of ze wel een goede zaak is. De keuze is tussen hard en harder. En voor Netanyanu en zijn partners mag het best wat harder, zoals het artikel hieronder uitlegt. De vaak geroemde Israelische democratie is het schaamlapje van de Israelische kolonisatie.

Macron en andere Westerse politici vinden het politiek opportuun om anti-zionisme te criminaliseren. Ze willen in de eerste plaats economisch protest tegen de apartheidspolitiek van Israel strafbaar maken. Zelf ben ik geen voorstander van economische boycott, om het even tegen welk regime. Het is een bot wapen dat gericht is tegen de machthebbers maar ook vele gewone mensen (Palestijnen inbegrepen) treft. Het getuigt echter van grenzeloze hypocrisie om deze vorm van protest in naam van de vrijheid en het anti-racisme te verbieden.

De logica van Macron en consoorten is even krom als simplistisch: wie tegen etnische zuivering is, wie zich verzet tegen kolonialisme, is een racist. Zoals Marx al opmerkte, de ideologie van de bourgeois zet de wereld op zijn kop.

 

Entry filed under: antisemitisme, Midden Oosten, Moraal, zionisme. Tags: , , , , .

ZIONISME EN ANTISEMITISME Honderd jaar geleden: komt na Oorlog Vrede?

3 Comments Add your own

 • 1. Johan Depoortere  |  March 8, 2019 at 10:53 am

  Antizionisme is geen antisemitisme, hoezeer de Zionisten dat met de hulp van Macron, Blair en tutti quanti de publieke opinie proberen in de strot te rammen. De waarheid is dat zionisme en antisemitisme de twee kanten zijn van éénzelfde etnisch-nationalistische medaille. De zionisten en de antisemieten hebben elkaar nodig – zoals de stichter van deze ideologie, Theodore Herzl besefte. Hij schreef in zijn dagboeken: “De antisemieten zullen onze meest betrouwbare vrienden zijn, de antisemitische landen onze bondgenoten.” De Britse minister van Buitenlandse Zaken , auteur van de beroemde Balfourverklaring die de Joden een “nationaal tehuis” beloofde was een notoire antisemiet. Zijn bedoeling was Groot-Brittannië te “bevrijden” van de Joden. Hij geloofde ook in de mythe dat alle Joden ter wereld samenspannen om te overheersen en hij schreef zijn verklaring in de overtuiging dat de Amerikaanse Joden zo machtig waren dat ze de VS ertoe konden brengen haast te maken met het sturen van troepen naar Europa om zo de eerste wereldoorlog in het voordeel van de geallieerden te beslechten. De liberale Israëlische krant Haaretz wees op het “diep anti-semitisch en racistisch karakter” van de Balfourverklaring, het grondcharter van de zionistische staat.

  https://www.haaretz.com/opinion/the-balfour-declaration-s-racism-and-why-it-still-matters-1.5460556

  Is het geoorloofd en/of verantwoord deze staat te bestrijden door middel van een boycot? Tom is tegen elke economische boycot onder andere omdat die ook de gewone man en vrouw treft. Dat klopt, maar in het geval van de BDS-movement zijn het de Palestijnen zelf, een ruime vertegenwoordiging van alle lagen van de bevolking die tot boycot oproepen: 170 Palestijnse vakbonden, politieke partijen, vrouwenorganisaties en meer.
  De organisatoren van de beweging beroepen zich – terecht denk ik – op het voorbeeld van Zuid-Afrika waar de internationale boycotbeweging aanzienlijk heeft bijgedragen tot het verdwijnen van het gehate apartheidsregime. De hevige reactie van de Israëlische propagandamachine op het succes van de boycot aan onder andere de Amerikaanse universiteiten toont de doeltreffendheid aan van de beweging. En dat in tegenstelling tot alle andere mislukte strategieën van geweld tot diplomatie die enkel hebben geleid tot méér bezetting, méér gebiedsroof, méér discriminatie, méér apartheid en méér dodelijk geweld tegen ongewapende demonstranten.

  https://bdsmovement.net/what-is-bds

  Reply
 • […] Zionisme en anti-semitisme gaan hand in hand […]

  Reply
 • 3. Europees spilland en antisemitisme – Jeshuaist  |  March 12, 2019 at 2:14 pm

  […] Zionisme en anti-semitisme gaan hand in hand […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: