“DE MACHT VAN JODEN” (een repliek)

January 12, 2020 at 4:52 am 9 comments

Tom Ronse

Het is in dit salon al vaak betoogd: antisemitisme en antizionisme zijn niet hetzelfde. Integendeel: wie konsekwent gekant is tegen racisme en dus antisemitisme kan niet anders dan ook verzet aantekenen tegen de discriminerende en koloniserende politiek van de Israelische staat. Het omgekeerde geldt ook: wie de racistische politiek van Israel verwerpt, moet zich ook konsekwent kanten tegen alle uitingen van antisemitisme.

Zoals de beruchte anti-joodse praalwagen in de Aalsterse karnavalstoet van vorig jaar. Plaatsvervangende schaamte is wat ik voelde toen ik daar beelden van zag. Sindsdien zijn allerlei argumenten aangevoerd om die weerzinwekkende vertoning te vergoelijken: de karnavalstoet lacht met alles, wie niet kan meelachen heeft lange tenen of is tegen de vrije meningsuiting, de praalwagen hekelt niet alle joden, enkel sommige, etcetera.

Bullshit. De gelijkenis tussen de Aalsterse karikaturen van geldbeluste joden -met hun geldzakken, hun graaiende handen, lelijke kromme neuzen en een rat op de schouder – en de haatcampagnes van de nazi’s van vroeger en nu, is onmiskenbaar.

Lachen met volksvreemden in Aalst

 

Nazi-propaganda

 

Het spijt me dan ook dat historicus Gie Van den Berghe, wiens originele artikels in dit salon ik ten zeerste waardeer, in zijn jongste bijdrage dit Aalsters racisme helpt goedpraten. Volgens hem stak de praalwagen in kwestie de draak met “de macht van joden (niet van ‘dé joden’ want dat zou een naar antisemitisme neigende veralgemening zijn)”. Zo simpel is dat: je laat het lidwoord vallen en alles is in orde. Je bezondigt je dus niet aan racisme als je spreekt over “de domheid van zwarten”, zolang je het maar niet over “de zwarten” hebt. De praalwagen van de “vismooil’n” spotte niet met “dé joden” maar specifiek met orthodoxe joden die behalve hun religie, hun excentrieke kledij en haardracht, ook geldzucht gemeen hebben volgens de Aalsterse karnavalgroep. Van den Berghe weet beter dan de meesten dat dit stereotiep op eeuwen kristelijke laster steunt maar knijpt een oogje dicht vanwege de rol die orthodoxen spelen in de kolonisatiepolitiek van Israel. Ook dat is een veralgemening. Er zijn heel wat orthodoxen die deze politiek niet steunen en er zich zelfs actief tegen verzetten.

Het is fout om alle orthodoxen, laat staan alle joden, over één kam te scheren. Er zijn zionistische en anti-zionistische orthodoxen, er zijn rijken en armen onder hen. Maar volgens het stereotiep denken ze allen hetzelfde en hebben ze allemaal veel geld en macht. Die macht werd volgens Van den Berghe geillustreerd door het feit dat klachten van joodse organisaties ertoe geleid hebben dat het Aalsters karnaval geschrapt werd uit Unesco’s werelderfgoedlijst.

Het concept zelf van “de macht van joden” impliceert een ‘naar antisemitisme neigende veralgemening’. Ik heb nog nooit iemand over “de macht van kristenen” horen praten, hoewel die ontegensprekelijk veel groter is dan die van joden. Het idee dat alle mensen met een kristelijke achtergrond dezelfde ideeen en belangen hebben lijkt immers bespottelijk maar als het over joden gaat (of moslims, of andere minderheden) is het voor velen niet meer het geval.

Joden zijn niet kwetsbaar of niet kwetsbaarder dan andere minderheden”, schrijft Gie. Maar vandaag zijn alle minderheden kwetsbaar en elk jaar zijn ze dat meer. In heel de wereld waait een wind van haat en onverdraagzaamheid tegen minderheden die kan aanzwellen tot een storm van uitsluiting en geweld. Het is in die context dat de Aalsterse praalwagen gesitueerd moet worden. Dit was geen satire op de politiek van Israel.

De laatste paragraaf van Van den Berghe’s artikel is een harde aanklacht tegen die politiek. Zo verbindt hij de verdediging van een antisemitische praalwagen met antizionisme. Ik hoor de zionisten al glunderen: “Zie je wel?”

 

ratten en ander ongedierte

 

 

Entry filed under: antisemitisme, België, Geschiedenis, Israel, Racisme, Samenleving. Tags: , , , , .

HOLOCAUSTJODEN ZOON VAN EEN TRAGISCHE EEUW

9 Comments Add your own

 • 1. johan nootens  |  January 12, 2020 at 11:45 am

  Stevige en gewenste correctie van Ronse.

  Reply
 • 2. Claudette Gruwez  |  January 12, 2020 at 12:06 pm

  Een helder artikel , Bij het woordje DE en het weglaten er van ,dacht ik wat taal kan doen.

  Reply
 • 3. Edward Wouters  |  January 12, 2020 at 4:36 pm

  “Zoals de beruchte anti-joodse praalwagen in de Aalsterse carnavalstoet van vorig jaar..”

  Die zin bevat een drogreden, een Sofisme.. in de stijl van:

  “iedereen weet toch dat die carnavalswagen een ‘anti-joodse’ praalwagen was..”

  Daarmee vertrekt Tom Ronse van een stelling, die eerst nog bewezen dient te worden.. (*)

  Hij bouwt een artikel, een essay op, op een stelling die op los zand of op moerassige grond staat.

  Het artikel is dan ook ‘tendentieus’ en on-wetenschappelijk.
  En daar zit nu juist het verschil tussen ‘propaganda’ en maatschappij-kritische analyse.

  Dat hij in het artikel ook enkele waarheden verkoopt, maakt het voor de doorsnee lezer moeilijk om ‘facts & fallacities’, om het koren van het kaf te scheiden..

  Zijn artikel wordt een ‘info-mercial’, propaganda vermomd als ‘analyse’..

  .

  (*) In de communicatie-wetenschappen noemt men dat ‘aberrant decoding’, men ziet en/of hoort iets, en men interpreteert het fout.

  Foute interpretatie, door hineininterpretieren.
  Interpretatie via eigen vooroordelen, zonder de correcte informatie te hebben, zonder degelijke opzoekingen te doen, of zonder te zeggen: “sorry maar we weten het niet..”

  Wat de Aalsterse praalwagen betreft, volstond het om de context te kennen.. Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe en Waarom.. (met welke beweegredenen).

  (En al die informatie uit de eerste hand was, en is, ruimschoots aanwezig, daarvoor diende je echt geen onderzoeks-journalist te zijn om dat te weten te komen..)

  De ‘ontegensprekelijke’ link leggen tussen een Aalsterse carnavalwagen en Nazi-propaganda, op basis van enkele ‘indrukken’, van buitenstaanders, of op basis van heresay, dat is geen journalistiek, dat is ‘polarisatie’.

  Wil je dat ik de ‘ontegensprekelijke’ link leg tussen polarisatie en het Ministerie van propaganda geleid door Joseph Goebbels..?

  .

  Reply
 • 4. Edward Wouters  |  January 12, 2020 at 4:39 pm

  P.s: de ‘roze’ kleding van de figuren op de praalwagen, is een satire op de kleine rel in de pers rond de anti-homoseksualiteit van (al dan niet) orthodoxe Judaïsche gelovigen, van dat jaar (2018 – ’19)..
  .

  Reply
 • 5. Tomas Ronse  |  January 12, 2020 at 7:13 pm

  Onderstaande reactie van Gie Van den Berghe via email:

  Dank Tom voor je reactie. Natuurlijk zijn antisemitisme en antizionisme niet hetzelfde en ik heb op geen enkel moment iets anders betoogd al probeer je me dat – met spijt – in de pen te leggen.

  Vrijheid van meningsuiting is totaal of is niet. De wet op Holocaustontkenning bijvoorbeeld is een onding, een schande. Weerleg de ontkenners, zoals ik deed in De uitbuiting van de Holocaust (1990 en 2001) of draai de rollen om: geef ze huiswerk (Huiswerk voor Holocaustontkenners)

  Het Carnaval van Aalst is een tijdelijke vrijplaats voor uitwassen van vrijheid van meningsuiting. Mijn maag keert en de vieze smaak in mijn mond is niet weg te bannen. Ik hou niet van dit soort uitwassen (ook niet van fascisme als uitwas van democratie), maar laten we dat mijn probleem noemen. Maar het ontgaat me compleet waarom je de draak mag steken met ‘vuil Jeanetten’ en niet met ‘orthodoxe joden’ of welke minderheidsgroep dan ook. Ik wou dat ik niet consequent was en dergelijke uitspattingen en vrijplaatsen wel kon verbieden, maar dat is tegen mijn overtuiging en ideologie. Het Carnaval van Aalst en wat daar vertoond wordt is, tot nader orde, geen politiek, noch een politieke partij. Dat is wat anders en dat is een ander debat. Ze mogen niet met elkaar verward worden.

  Heeft iemand ook maar één goed argument waarom je, zoals Tinneke Beeckman stelde in De Afspraak, één uitzondering kunt of moet maken op de vrijheid van meningsuiting? Zullen we zoals het United States Holocaust Memorial and Museum (Washington) begin vorig jaar stellen dat de ‘Holocaust’ onvergelijkbaar is, met niets vergeleken mag worden en dat wie dat wel doet (of erger, die genocide ontkent of met joden – en dus??? – met de ‘Holocaust’ spot, zwaar in de fout gaat, aan antisemitisme doet of een antisemiet is? (zie hierover het meesterlijke Why historical analogy matters van Peter E. Gordon). Kom nou!

  Beeckman ging in de fout door het gespot in Aalst met orthodoxe joden te veroordelen OMDAT het volgens haar om de ‘Holocaust’ ging. Geen sprake van! Waar op die praalwagen stond een duidelijke verwijzing naar die judeocide? Waar hing een hakenkruis, een afbeelding van Hitler of de SS? De gelijkenis met beelden uit Der Ewige Jude is er, maar joden werden – zoals Tom zelf opmerkt – al lang voor 1940 op die wijze voorgesteld in het christelijk antijudaïsme (niet te verwarren met antisemitisme al zijn de gevolgen wel gelijkaardig). Overigens is Der Ewige Jude van 1940 en begon de genocide pas eind 1941. Er is geen aantoonbaar direct verband tussen beide.

  Is er sprake van Aalsters racisme zoals Tom stelt? Hij toont dat niet aan en het lijkt me ook razend moeilijk om dat te doen (de hersenen van de makers blootleggen?). Maar als er sprake van zou zijn, dan ook van Aalsters seksisme, homofobie en wat al niet meer.

  Dat Tom ook nog eens meent dat ik het – niet door hem bewezen – Aalsters racisme help goed te praten, raakt me diep en vind ik eerlijk gezegd een schandelijke uitspraak. Maar goed, ook die vrijheid van meningsuiting, al ervaar ik ze als een belediging, mag van mij. Dat ik een oogje zou dichtgeknepen hebben voor antisemitisme omdat orthodoxen een ‘rol spelen in de kolonisatiepolitiek van Israël’ is een opmerking van hetzelfde slag. Kan Tom mijn kwade bedoelingen raden, mijn hersenen lezen? Schreef ik niet ‘nogal watorthodoxe joden’? Waar staat dat ik zoals Tom beweert ik alle orthodoxen of alle joden over één kam zou scheren? Ik schreef hierover en over macht van joden (inderdaad, niet ‘de’ macht van ‘de’ joden) omdat Teitelbaum in Bogota de schrapping van het Carnaval van Aalst van de werelderfgoedlijst bekwam en dat in een interview verdedigde met een verwijzing naar de (zogenaamde) kwetsbaarheid van de joden. Daarom en daarom alleen moest ik het hebben over de macht van nogal wat orthodoxe joden op de West Bank en over de ten opzichte van Palestijnen en de Palestijnse staat repressieve macht van de Israëlische staat. Zo kwam zionisme aan de orde, niet om antisemitisme goed te praten.

  Het centrale en belangrijkste punt van mijn bijdrage was en is dat we 75 jaar na het einde van de jodenuitroeiing door de nazi’s, door een niet aflatende Amerikaans-joodse en Israëlische propaganda over de ‘Holocaust’ (begonnen in 1978) zozeer geïndoctrineerd zijn dat we elke vorm van kritiek op joden (en juist, niet ‘de’ joden) opvatten en afstraffen als antisemitisme. Weg met de vrijheid van meningsuiting, snoer iedereen de mond, jaag al wie – zoals ik, zoals Christophe Busch – een holocaustmuseum wil openbreken door evenveel aandacht te besteden aan alle genocides en hedendaagse grootschalige schendingen van mensenrechten, jaag ze de Dossinkazerne uit, maak ze tot persona non grata! Ook Toms intolerante reactie toont dit alles pijnlijk aan.

  De uitzondering op de vrijheid van meningsuiting die Tinneke Beeckman en Tom Ronse wil invoeren, is uit den boze voor wie die vrijheid behouden wil. Uit enkele lovende reacties die ik op dit stuk kreeg van enkele mensen en enkele in dit domein beslagen autoriteiten blijkt dat deze precensuur tamelijk wat mensen hoog zit, al durft helaas bijna niemand het nog luidop te zeggen (let wel, dit is geen gezagsargument, mensen die mijn stuk op het Salon gelezen hebben en me persoonlijk bijtraden, hadden en mogen dat op dat medium doen).

  Tom lijkt te beweren dat er op de praalwagen wel ratten zaten (‘een rat op de schouder’). Als dat het geval is dan heb ik me vergist, maar ik vind die rat(ten) die Teitelbaum en Tom Ronse zien niet terug. Niet dat de aanwezigheid van die rat(ten) doorslaggevend is (zie hierboven) maar als ik me vergist heb, zou ik dat graag willen toegeven. Op de foto in Toms stuk kun je met de nodige verbeelding iets als een rat op de rechterschouder zien van de jood rechts, maar in feite gaat het om de gebogen, grijze bovenrand van een omlijsting van een deur of een venster. Ook hier zit veel in het oog van de waarnemer, in zijn/haar stereotypen.

  http://www.serendib.be

  Reply
  • 6. Tomas Ronse  |  January 12, 2020 at 10:43 pm

   Gie,

   – het spijt me dat je mijn kritiek interpreteert als een aanval op jou persoonlijk. Niets is minder waar.
   – je beschuldiging dat ik een beknotting van de vrije meningsuiting bepleit, is niet gebaseerd op wat ik schreef. Ik geloof niet dat censuur een wapen is tegen racisme en andere uitingen van domheid. In eerdere bijdragen heb ik zelfs de bestraffing van negationistische opinies bekritiseerd.
   -ik ben het met je eens dat de holocaust, of hoe je het ook wil noemen, misbruikt wordt om de misdaden van de Israelische staat wit te wassen. In tegenstelling tot wat je beweert staat er niets in mijn tekst dat dit tegenspreekt. Wat ik bekritiseerde was het ontkennen of minimaliseren van de racistische ondertoon van de Aalsterse praalwagen en het linken van de kritiek daarop met “de macht van joden”.
   – wat die ratten betreft: die waren er wel degelijk. Op onderstaand detail van de praalwagen zijn er drie te zien: een op de schouder van een jood, twee die onder geldzakken kruipen. Op andere foto’s is nog meer ongedierte te zien.

   PS. Het blijkt niet mogelijk om een foto in een kommentaar te zetten. Daarom heb ik de foto in kwestie onderaan mijn artikel gezet.

   Tom

   Reply
 • 7. Edward Wouters  |  January 12, 2020 at 7:49 pm

  De (mannelijke) Aalstenaars verkleden zich tijdens Carnaval als ‘vooil jeannetten’, of ‘vuile jeannetten’, en dat zijn homo-seksuele travestie’s, travestieten.

  Dat kwam historisch zo, omdat de armlastige arbeiders (uit Aalst en omstreken) geen geld hadden om verkleed-kledij aan te schaffen, en daarom leenden ze kledij van hun vrouw (of zus), om zich voor Carnaval te kunnen verkleden..

  Het thema homo-seksualiteit is in de Aalsterse Carnavalsstoet dus zo oud als de straat.

  En het wordt keer op keer gerecycleerd, in het thema van de ‘vooil jeannetten’..
  .

  Het thema van de Vismooilen was afgelopen jaar (2019) :

  ‘gebrek aan geld’, aan fondsen..,

  en.. ‘besparen’, door ‘recyclage’ van de zelfde praalwagen van het vorige jaar (die, met de zelfde figuren – met dezelfde neuzen – ‘Kruisvaarders’ voorstelde, in de stoet van 2018).

  En dit om ‘geld te sparen’, ‘op te potten’, zodat er het volgende jaar (2020) iets ‘nieuws’ kon gebracht worden..

  En als gelegenheids-oplossing werden de kledij en hoofddeksels van Katholieke kruisvaarders omgeturnd tot de kledij en hoofddeksels van Orthodox Chassidische bankiers (met lege kluizen, waarbij zelfs de muizen van honger voor de kluizen dood vielen..)

  Er waarom niet alles in het roze.. (denk aan de ‘vooil jeannetten’, en en dank aan de satire op een vertegenwoordiger van de (Antwerpse ?) Joodse Gemeenschap in Vlaanderen..

  .. Die had zich dat afgelopen jaar in alle mogelijke bochten gewrongen in het programma ‘de Afspraak’ (op VRT ‘Canvas’), om de problematiek van ‘uitsluiting’ van homofiele of homoseksuele leden van, en in zijn gemeenschap te ‘ontwijken’.

  ‘Muis’ betekent ook ‘vagina’ in het Vlaamse (Antwerpse, en Aalsterse) slang of dialect (‘mooiis’..)

  That sums it up, qua thema’s van de praalwagen van de ‘Vismooilen’ in Aalst Carnaval 2019..

  Toen er na de stoet aanklachten volgden van “anti-semitisme”, door ‘vertegenwoordigers’ van de Joodse gemeenschap in Vlaanderen, met een echo die weerklonk tot in de Verenigde Naties en terug, viel er een hele regio ‘van zijn stoel’..

  Ik dacht onmiddellijk aan de perikelen en de polarisatie rond de Zwarte Pieten en Sinterklaas..

  .

  Reply
 • 8. Edward Wouters  |  January 12, 2020 at 8:17 pm

  Als je jezelf als ‘onderzoeks journalist’, of communicatie-wetenschapper respecteert, dan doe je zijn minst aan ‘historische kritiek’, en het eerst daarin is.. kijken naar je ‘onderwerp’, en je onderwerp aan het woord laten.

  In dit geval de ‘Vismooilen’ zelf..

  Via de informatiesnelweg kan je (met enige tijd en moeite, – de stoet duurt een ganse namiddag, en elke groep komt slechts enkele minuten in beeld – ) hun optreden tijdens Aalst Carnaval terugvinden (in klank en beeld), vergezeld van wat bijkomende commentaar.

  Tegelijk vind je in de pers en media hun oorspronkelijk verhaal terug.

  Daar tegenover staan er een aantal éénzijdige verslagen in de media, waarin er al onmiddellijk het proces van die carnavals-groep gemaakt wordt, als ‘fait accompli’.

  Vermoeden van onschuld..? Bestaat niet, basta..

  Unia heeft het ‘geval’ onderzocht en na rijp beraad geconcludeerd dat er hier geen sprake is van anti-semitisme..? Daar houden we geen rekening mee.. Pronto, klaar..

  Intussen kopieert de ene journalist het nieuws van de àndere (time is money nietwaar), en oppervlakkige argumenten vragen geen ‘wat meer diepgaand’ onderzoek.

  Is dit nog pers die de naam pers waardig is..?

  Of gaat men in de toekomst ook ‘papegaaien in een kooi’ als kroon-getuige toelaten in assisenprocessen..?

  .

  Reply
 • 9. Gie van den Berghe  |  January 12, 2020 at 9:05 pm

  Ik betreur ten zeerste dat als reactie op mijn opiniestuk ‘Holocaustjoden’ (geen provocatieve titel maar een titel die de essentie van het stuk goed samenvat) persoonsgerichte en eigenlijk kwetsende opmerkingen worden gemaakt, te beginnen met Tom Ronse die me zowaar in de schoenen schuift dat ik het ‘Aalsters racisme help goedpraten’ (zonder dat ‘Aalsters racisme’ aan te tonen). De reactie van Tom zet mijn analyse nog meer kracht bij: je kunt geen gebenedijde (excusez le mot) kritisch woord meer zeggen over joden of joodse daden zonder dat men er onmiddellijk de jodenuitroeiing bijhaalt en je verdacht maakt van ‘goedpraten van racisme’ of antisemitisme. Te betreuren valt, vind ik, dat dit tot een soort gescheld over minderwaardige journalistiek leidt.
  Los van joden en jodenuitroeiing gaat mijn stuk over de onmogelijkheid, de onaanvaardbaarheid van uitzonderingen op de vrijheid van meningsuiting – al helemaal als het om een carnaval gaat.
  Al heb ik het hier niet voor het zeggen – en wil ik dat ook niet – ik zou het als auteur van ‘Holocaustjoden’ bijzonder op prijs stellen als het debat over deze onderwerpen kon gaan. Maar ik ben wel de laatste om iemands vrijheid van meningsuiting te willen beperken, zeker als die meningen op niet kwetsende wijze worden geuit.
  P.S. mijn reactie op Toms repliek stuurde ik vanmorgen (zondag) al rond 10u als comment in. Maar om één of andere reden kwam die blijkbaar niet door en heb ik die, toen ik merkte dat er latere comments werden gepubliceerd, als mail gestuurd

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,731 other followers


%d bloggers like this: