Archief beheerder

DE ONGEHOORDE BURGER

Oud-Griekse democratie in werking

Oud-Griekse democratie in werking

 

door Gie van den Berghe
GEMEENTEPOLITIEK, DE WERELD IN HET KLEIN

Op het eerste gezicht zijn er heel wat belangrijker en dringender problemen dan die op gemeentelijk vlak. Bij nader toezien valt evenwel op hoe het beleid van sommige gemeenten, de wijze waarop met burgers en gesignaleerde problemen wordt omgesprongen, een afspiegeling lijkt van het beleid op hoger niveau, nationaal en internationaal: veel onkunde, meer gesjoemel en behoorlijk wat corruptie. Het politiek hopeloos verdeelde België, met 541 compromisdagen nog steeds recordhouder voor het vormen van een nieuwe regering, is met zijn aanpak van terreurdreiging voor en na de aanslagen in Parijs nog maar eens de risee van de hele wereld (zie bijvoorbeeld: Andrew Higgins – Terrorism response puts Belgium in harsh light, The New York Times, November 24, 2015 http://www.nytimes.com/2015/11/25/world/europe/its-capital-frozen-belgium-surveys-past-failures-and-squabbles.html).

De Belgische ziekte

Negen jaar geleden, toen ik twee jaar in Evergem woonde, signaleerde ik aan de bevoegde gemeentediensten en uiteindelijk ook aan de burgemeester, enkele bijzonder gevaarlijke verkeerssituaties voor zwakke weggebruikers (op één van die plekken werd al een jongeman doodgereden). Daar voegde ik voorstellen aan toe om een en ander te verhelpen met een minimum aan middelen, inzet en kosten. De verkeersambtenaar veegde alles zonder argument van de baan. Toen ik beleefd aandrong werden mijn klachten geridiculiseerd, ook door de toenmalige burgemeester. Dit eerste lesje locale schijndemocratie werkte ontmoedigend. Er zijn, dacht ik toen, inderdaad belangrijker dingen.

Begin dit jaar werd ik op een van die gevaarlijke plekken als 70-jarige fietser gepest en fysiek bedreigd door de bestuurder van een tractor die gras maaide langs het fiets- en wandelpad. Ik onthield de nummerplaat en diende klacht in bij het hoofd van de politie, de burgemeester. Die stak onmiddellijk zijn NVA-paraplu op: er moést iemand anders verantwoordelijk zijn, dat zou nu eens worden uitgezocht zie!. De verantwoordelijke dienst (agentschap wegen en verkeer Oost-Vlaanderen) moest ik zelf aanschrijven, maar die reageerde meer dan twee maand niet. Pas toen ik de Vlaamse Ombudsdienst inschakelde kon er een antwoordje af. Hun aannemer had een onderaannemer onder de arm genomen en die ontkende alles. De Vlaamse Ombudsdienst meldde dat een onderaannemer buiten zijn gezag viel.
Dit voorval maakte me opnieuw bewust van de gevaarlijke verkeerssituaties en ik signaleerde die nogmaals. De verkeers- en mobiliteitsambtenaar reageerde eerst niet, om vervolgens alles opnieuw te kleineren en te ridiculiseren. Een ombudsdienst heeft Evergem niet maar burgers kunnen wel een klacht indienen tegen de gemeente, en dergelijke klacht zou ernstig onderzocht worden. Mijn klacht werd ‘beantwoord’ en weggewuifd door de ambtenaar die ik aanklaagde en niemand, ook de burgemeester niet, had er moeite mee dat die voor eigen rechter speelde.
Een lid van de Groene oppositie in Evergem vertelde me tijdens een onderhoud dat dit alles schering en inslag is. Maar uiteindelijk deed die man in de gemeenteraad niets meer dan een onveilige verkeersituatie in zijn eigen buurt aankaarten. Allemaal zeer menselijk – kritiek uiten op gemeenteambtenaren waarmee je als verkozene mogelijk ooit moet samenwerken is niet aangewezen. Of hoe democratie stukje bij beetje verwordt tot demoncratie.

Enkele maanden geleden meldde ik aan de milieudienst van Evergem een ernstige en goed waarneembare luchtvervuiling die werd voorafgegaan door een loeiende sirene (Evergem ligt naast het industriegebied kanaal Gent-Terneuzen en is een van de meest door fijn stof vervuilde Vlaamse gemeenten). Ik kreeg te horen dat als ik de bron van de vervuiling niet kende mijn klacht zonder meer zou worden geklasseerd. Neen, iemand ter plaatse sturen om een staal te nemen om de vervuiling te analyseren – dat kon niet. Ik kon wel de politie een PV laten opmaken maar die zou, als ik de bron van de vervuiling niet kende, geklasseerd worden.

Een probleem melden, dat is het probleem

Na behoorlijk wat mailwisselingen, ook met de burgemeester, en nadat ik aankondigde geen bijkomende gemeentebelastingen meer te betalen en dat ik me tot de media zou wenden, vond de burgemeester dat ik eens tot bij hem moest komen. Hij zou een en ander regelen want ‘veiligheid voor alles’. Of ik alles nog eens gedetailleerd op papier wou zetten met nummers van wegen en zo meer. Deed ik, maar vier maand later is nog steeds niets gebeurd. Tekort aan middelen? Geenszins: Evergem is een welvarende gemeente en toen met het nieuwe schooljaar in aantocht een plaatselijk schooltje vond dat de putten gemaakt door aan- en afrijdende overbezorgde ouders alweer te diep geworden waren, werden die in geen tijd door de gemeentediensten gevuld en kwam er als extraatje vlakbij de school ook nog eens honderd meter vers asfalt bij terwijl de rest van de weg er compleet verwaarloosd bij bleef liggen. Om het asfalt aan te brengen versperden twee vrachtwagens een tijdlang het fietspad en deden dat op twee plaatsen inzakken (nog steeds niet hersteld). Beleidslui graven putten om andere te dichten.
Ondertussen had ik bij de Vlaamse Ombudsdienst klacht ingediend wegens onheuse behandeling door mijn gemeente. Na enig aandringen kreeg ik te horen dat de Ombudsdienst niet bevoegd was. Tussen de regeltjes van hun zeer bureaucratisch antwoord werd pijnlijk duidelijk dat burgers geen kant op kunnen. Behalve die van de stembusgang, niet voor niets nog steeds geen recht maar een plicht.
Als burger achtte ik dit alles mijn verantwoordelijkheid. Maar als je ziet dat alle inzet en vasthoudendheid niets uithaalt, dan mag het niet verbazen dat veel mensen alles op zijn beloop laten. Toen een maand geleden in mijn wijk de straatverlichting een weeklang dag en nacht bleef branden en ik dat aan de gemeente signaleerde, bleek ik, toen de verlichting drie dagen later werd uitgeschakeld, de enige geweest te zijn die nog de moeite had genomen om het euvel te signaleren. Of hoe politici en bureaucraten de yolo-cultuur (You only live once) in de hand werken.

Dit stuk werd geweigerd door De Standaard, De Morgen en KnacK

Gie van den Berghe

Dem Evergem

november 27, 2015 at 10:39 am Een reactie plaatsen

HET IS OORLOG

 

Saykes and Picot

Sykes and Picot

 

door Lucas Catherine


‘Het is oorlog’: op dit ene punt heeft de Franse president Hollande gelijk. Onze jongens zaten in Afghanistan, 6 Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen voerden negen maand lang mee oorlog in Irak/Syrië, ons fregat Leopold I gaat nu samen met de Franse oorlogsvloot de Amerikaanse vloot steunen bij hun oorlog in Syrië en Irak.

Zo iets heet inderdaad oorlog. En zoals men mij indertijd in het Belgisch leger vertelde: ‘Als je vuurt, pas dan op voor de terugslag’. Oorlog geeft vluchtelingen. En van waar arriveren de oorlogsvluchtelingen in België? Juist, uit Afghanistan, Irak, Syrië.
Wanneer is deze oorlog begonnen? Vraag het IS/Daish: met Sykes – Picot, is hun antwoord. Nooit van die twee heren gehoord? IS wel. Het zijn de Britse en Franse diplomaat die na WO I hun handtekening hebben gezet onder de opdeling van het Ottomaanse Rijk en in het Midden-Oosten koloniale grenzen trokken. Een van de minder gemediatiseerde acties van IS (juni 2014) was dan ook om met bull-dozers de Sykes-Picotgrens tussen Syrië en Irak plat te walsen onder de slogan ‘We don’t like Sykes-Picot’.

MO 2 SykesDaish1

Britten en Fransen zijn deze oorlog begonnen. Honderd jaar geleden. Het was ook dankzij de Sykes-Picotakkoorden dat Oost-Europese, joodse kolonisten Palestina konden koloniseren. Zij koloniseren daar nog altijd en voeren repressie volgens het bijbelse principe ‘oog om oog, tand om tand’, maar dan maal 10: voor elke dode kolonist moeten er 10 Palestijnse slachtoffers vallen, het is de leidraad geweest van alle Israëlische regeringen.

MO 3 Sykes Picot Map

Toen ook werden de koloniale grenzen van de Golfstaten en van Saoedi-Arabië getrokken, met in ieder emiraatje een conservatieve, met de kolonisatie collaborerende familie.
En tijdens die kolonisatie – mission civilicatrice noemden de Fransen het – heeft Europa niet zijn nú zo geprezen waarden verspreid. Van democratie of vrijheid van opinie was geen sprake. Het enige wat Europa daar toen heeft opgebouwd waren legers, geleid door kleine minderheden: Oost-Europese zionisten in Palestina, Alawieten in Syrië (zowel vader als zoon al Assad komen uit dat Frankrijktrouw, koloniaal leger) of soennieten in het overwegend sjiïetische Irak (Sadam Hussein en zijn clan). En wanneer die nieuwe ‘elite’ zich na de ‘dekolonisatie’ niet langer schikt naar de wensen van de metropool moet ze worden afgezet. Kijk naar Saddam Hussein.

Deze koloniale geschiedenis wordt wel eens vergeten, toch is ze de voedingsbodem waarop de criminele ideologie van IS kan woekeren.

Massale verspreiding van drones

Massale verspreiding van drones

Die honderdjarige oorlog heeft trauma’s veroorzaakt. Ook bij ons. Shell shock krijg je ook bij het zien van videobeelden over hoe westerse drones in Gaza, Jemen en Irak burgers aan flarden rijten. Om van F-16’s niet te spreken. Waarom is een westers gijzelaar de keel oversnijden gruwelijker en verwerpelijker dan massabombardementen door gevechtsvliegtuigen en drones waarbij duizenden onschuldige vrouwen en kinderen worden opengereten? IS geeft hierop zijn antwoord. En sommige fragiele, psychisch ontredderde jongeren, vaak met een kant af, geloven dat IS gelijk heeft en volgen dan ook hun perverse versie van de islam.

Waarom zijn die jongeren ontredderd en fragiel en voelen ze zich geminacht?
Omdat ze van onze waarden niets merken. Geen Vrijheid, maar vooral geen Gelijkheid of Broederlijkheid, maar wel racisme, discriminatie en marginalisering.
Het European Network Against Racism (ENAR) is erg duidelijk en schreef in een rapport: ‘Het racisme is niet conjunctureel of incidenteel, maar structureel.’ Volgens datzelfde rapport is dit de enige verklaring voor het feit dat de werkzaamheidsgraad bij Belgische autochtonen 72,4 procent bedraagt en bij Maghrebijnse Belgen slechts
42,9 procent. Eenzelfde discriminatie is er op de vastgoedmarkt en in het onderwijs.

MO Koerdische strijdster

Ook de European Commission against Racism en Intolerance (ECRI, een orgaan van de Raad van Europa) rapporteert dergelijke discriminaties. Wat nog meer frappeert, is dat Marokkaanse Belgen die studeren en de krant lezen het vaakst worden gediscrimineerd. Van hen zegt 64 procent dat ze te maken kregen met discriminatie op straat en in het openbaar vervoer. Bij contact met de politie gaat het om 41 procent. Op zoek naar een woning heeft 34 procent van hen racisme ondervonden, op zoek naar werk gaat het om 37 procent en op school om 56 procent. Niet iedereen is in staat om dit te verwerken.

De overgrote meerderheid van de moslims vecht op een democratische manier tegen dit onrecht, maar wie kwetsbaar is, fragiel of marginaal (de meerderheid van de ‘geradicaliseerde’ jihadisten hebben een verleden van kleine criminaliteit) wordt getraumatiseerd, en radicaliseert vervolgens.

En IS is sluw. Zij zijn niet alleen opgegroeid met een haat tegen de westerse dominantie en kolonisatie, maar leerden ook westerse propagandatechnieken. Ze bespelen op een gruwelijke manier de media. Ze zijn hun eigen spindoctors. Een Sykes-Picotgrens bulldozeren geeft weinig media-aandacht. Maar onthoofdingen met de slachtoffers in Guantanamokledij wel. Of ketterse yezidi’s tot slaven maken, cultureel erfgoed dynamiteren, telkens één topic met een keer. Hun laatste versie zijn aanslagen, ‘in the belly of the monster’, zoals dat in de jaren 1960 heette. En ik vrees dat ze nog lang niet aan het einde van hun ‘inspiratie’ zijn.

IS bestrijden doe je best door haar twee voedingsbodems weg te nemen. Dat is stoppen met een neokoloniale politiek in het Midden-Oosten: geen steun meer aan Golfdictaturen – vergeet de olie -, en geen steun meer voor de koloniale staat Israël.
Dat is ook strijden tegen het racisme, de discriminatie en de marginalisering van Belgische moslims.

————————-
Dit stuk werd geweigerd door De Standaard
————————–

Van Lucas Catherine verschijnt bij uitgeverij EPO eind deze maand Jihad en kolonialisme, met medewerking van Kareem el Hidjaazi.

november 19, 2015 at 3:12 pm Een reactie plaatsen

VERLAMMENDE CRISIS

Hofland 1

door H.J.A. Hofland

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft verklaard dat de wereld uit zijn verlamming moet komen.

Hij deed zijn oproep samen met het Rode Kruis. Er zijn op het ogenblik zestig miljoen vluchtelingen en als de wereld zich niet inzet voor vrede en veiligheid worden het er meer, zei hij vorige week zaterdag. Het bericht heeft het televisienieuws niet gehaald; sommige kranten van maandag hebben er een kort berichtje van gemaakt.

Wat moeten we daaruit opmaken? Ten eerste dat de grote dagen van de VN en het leiderschap van de organisatie voorbij zijn. Hadden Ban Ki-moons vroege voorgangers Dag Hammarskjold of Oe Thant zoiets gezegd, dan was het op z’n minst een paar dagen wereldnieuws geweest. Maar de meeste mensen weten wel dat Ban Ki-moon gelijk heeft. De UNHCR, het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, meldt dat in oktober 218.394 bootvluchtelingen Europa hebben bereikt, meer dan in heel 2014.

Deze groeiende stroom wekt in Europa een toenemende politieke radeloosheid op, openbare wanorde, chaos. Eén groot verschil met vroeger, de tijd dat de VN wereldgezag hadden, is dat deze organisatie de mensen niets meer kan schelen. Hetzelfde is het geval met andere supranationale organisaties, Brussel, de Raad van Europa. Er is geen organisatie, geen partij of politicus meer die een geloofwaardige belofte tot het herstel van onze orde doet. De door de vluchtelingen veroorzaakte, ongetwijfeld grote problemen hebben bijgedragen aan een diepe Europese crisis. Daarbij is de kern van de crisis veranderd. Deze ingewikkelde combinatie van problemen zal naar alle waarschijnlijkheid groeien terwijl niemand er een overtuigend en uitvoerbaar antwoord op weet.

Een kwart van het Afghaanse volk wil het land verlaten.

The New York Times van 2 november geeft op de voorpagina een onthutsend overzicht van de algemene toestand. Gesteld dat de terroristen van Islamitische Staat hun wreedaardige gezag in Syrië en Irak handhaven of uitbreiden en in Afghanistan de Taliban aan de winnende hand blijven, wat moeten we dan van het vluchtelingenprobleem verwachten? Het zal zich verder uitbreiden, misschien met veel grotere kracht. In Afghanistan is een Gallup Poll gehouden. Daaruit bleek dat een kwart van het volk het land wil verlaten en meer dan honderdduizend mensen willen nog dit jaar naar Europa proberen te komen.

In feite is Europa het slachtoffer van een historische ontwikkeling. De grenzen die door het Ottomaanse Rijk en de Europese koloniale mogendheden zijn getrokken, zijn bezweken. De Arabische staten die nu de macht uitoefenen zijn te zwak van innerlijke structuur om zich te handhaven in de toenemende chaos die in de regio heerst. Syrië is daarvan nu het gruwelijkste bewijs, en hoe de internationale gemeenschap ook confereert, daar valt kennelijk niets aan te doen.
En dan is er nog een niet-politieke oorzaak: de klimaatverandering. Veel Afrikaanse landen worden getroffen door de droogte. Primitieve landbouw is extra kwetsbaar en tegen de gevolgen van een mislukte oogst is de plaatselijke bevolking niet opgewassen. Een oorzaak extra van de vluchtelingencrisis. De VN verwachten dat de klimaatverandering op den duur vijftig miljoen mensen zal doen vluchten. Zo ver is het nog niet.

Ban Ki-moon heeft gelijk. De wereld moet uit zijn verlamming komen. Het ontbreekt de internationale gemeenschap op het ogenblik aan alle inzichten en middelen om de vluchtelingenstroom op een menswaardige manier tot staan te brengen en een beleid te ontwerpen waardoor de oorzaken worden opgeheven. In Europa herleeft rechts, nu de beweging van de hekkenbouwers en in een meer extreme vorm de clubs van vechtersbazen. De voortwoekerende vluchtelingencrisis is in Europa de oorzaak van toenemende geweldpleging. Daaruit ontstaat een nieuwe Europese problematiek. Wordt dit gevolg niet bijtijds door de politieke elite herkend en gekeerd, dan gaan we een nieuwe crisis tegemoet, ingrijpender dan die we nu beleven.

NASCHRIFT JC:
——————–

Hofland beschikt ongetwijfeld niet over de gave der helderziendheid. Maar bij zijn laatste paragraaf moeten we wel even stilstaan (‘we gaan een nieuwe crisis tegemoet, ingrijpender dan die we nu beleven’). Dan denken we toch onmiddellijk aan de gebeurtenissen in Parijs, afgelopen nacht? En wat er zal (moet/kan) op volgen. Er is zonder meer een ‘nieuwe Europese problematiek’ ontstaan, hoe hard onze leiders dat ook willen ontkennen.

http://www.groene.nl/artikel/verlammende-crisis

Hofland 2

november 14, 2015 at 11:54 am 1 reactie

ONDERTUSSEN IN OOST-CONGO

President Kabila

President Kabila

 

door Walter Zinzen

Ze staan dan misschien niet bij ons op de stoep, maar de bevolking die in Oost-Congo lijdt onder het geweld van militairen en milities, verdient ook de aandacht van Europa.
Pax Christi en Broederlijk Delen organiseren een campagne onder het motto ‘Kies voor vrede! Ontwapen Oost-Congo’. De campagne startte al op 21 september met de Vlaamse Vredesweek. Het is de bedoeling om België en de Europese Unie als belangrijke partners van Congo ertoe te brengen het ontwapeningsproces in Oost-Congo actief te ondersteunen. Dit gebied kreunt al twintig jaar onder de terreur van ‘reguliere’ legers en gewapende milities, zeg maar bandietenbendes. Moord, verkrachting, plundering en brandstichting hebben tienduizenden slachtoffers gemaakt. Onder hen duizenden vluchtelingen die in de buurlanden of in Congo zelf volledig aan hun lot worden overgelaten, de schaarse steun van een paar redelijk machteloze hulporganisaties niet te na gesproken.

Natuurlijk: die vluchtelingen staan niet bij ons op de stoep. Wil dat dan zeggen dat ze niet bestaan? Zo lijkt het wel, want via de media of uitspraken van bekommerde politici hebben we over de vredescampagne minder dan niets vernomen. Of misschien toch: toen de Europese Volkspartij van commissaris Marianne Thyssen verklaarde dat Europa niet alle ellende van de wereld kan opvangen. Christelijke naastenliefde is aan de huidige christendemocraten kennelijk niet meer besteed. Dat ondervinden nu ook christelijke organisaties als Pax Christi en Broederlijk Delen. Dat is meer dan jammer, want er hebben zich in Oost-Congo enkele hoopvolle ontwikkelingen voorgedaan. Twee voorbeelden.

Burundezen en pygmeeën

In de Kivu-streek (die grenst aan onder meer Rwanda en Burundi) wonen heel wat mensen die afkomstig zijn uit een buurland. Allochtonen dus. De verhouding met de autochtone Congolezen is niet altijd ideaal. Conflicten, meestal over grond, zijn schering en inslag. Sommige van die conflicten zijn gewelddadig geworden in de chaos van de jongste twintig jaar. Dat was ook zo in de Ruzizi-vlakte in Zuid-Kivu, waar veel Burundezen wonen. Drie jaar geleden werd er een traditionele chef van de Burundese gemeenschap vermoord. Dit gaf aanleiding tot soms massale moordpartijen. De ellende leek niet te stoppen. Tot een paar weken geleden. Toen kondigden twee vertegenwoordigers van de beide gemeenschappen aan dat ze zich gezamenlijk kandidaat stelden voor de komende verkiezingen voor het provinciale parlement. Een tot voor kort ondenkbare geste, die de vredeswil van beide kampen symboliseert. Het is het resultaat van langdurige gesprekken, op gang getrokken door een Congolese en een buitenlandse vredesorganisatie.
In Noord-Katanga verzoenden pygmeeën (door vele Congolezen ook als een soort vreemdelingen beschouwd) en een lokale stam zich op een plechtige ceremonie. Ook hieraan was een lange periode van nietsontziend geweld voorafgegaan. Ook hier stonden onpartijdige bemiddeling en diepgaande onderhandelingen borg voor het succes.

Goede wil volstaat niet

Campagnes als die van Pax Christi en Broederlijk Delen zijn zinvol. En nodig. Want met de meer dan dertig milities die grote delen van Oost-Congo nog steeds onveilig maken, zal het met goede wil alleen niet lukken. President Kabila doet er alles aan om de voor volgend jaar geplande presidentsverkiezingen op de lange baan te schuiven, willekeurige arrestaties en moord op vreedzaam protesterende betogers inbegrepen. En nee, uit vrees hoeven we niet te handelen. De bevolking in Oost-Kivu is te arm om mensensmokkelaars te betalen en over de muren van Fort Europa te klimmen. Die bevolking lijdt en sterft. In stilte. Erover spreken doet haast niemand nog.

http://www.standaard.be/

 

november 5, 2015 at 11:28 am 2 reacties

IMAM ERDOGAN ?

imam

door Lucas Catherine


Heeft u ook soms de reflectie die ik heb als ik op TV een betoging zie met slogans in vreemde talen? Ik vraag me dan af of de uitleg van de journalist wel klopt met wat de slogans vertellen? Nu, van de meeste landen waar er heibel is lees ik wel de taal. Turks niet. Ik ken wel wat van de Ottomaanse keuken, en daarom viel ik bijna van mijn stoel toen ik bovenstaand beeld in het VRT-journaal zag. Niet dus om wat verteld werd, dat Erdogan gewonnen had, maar die slogan met daaronder die foto. Eigenlijk de enige slogan die je zag, voor de rest niets dan vlaggen en juichende mensen. Dat zal dus wel een AKP feest zijn geweest.

Maar wat las ik op dat bord: Imam Bayildi. En Imam Bayildi ken ik uit de Ottomaanse keuken als een fameus auberginegerecht met massa’s look. Het betekent ‘de Imam valt flauw’. En daar zit een verhaal achter. Toen men voor het eerst dit gerecht aan een overigens onbekende imam aanbood vond die het zo lekker dat hij er teveel van at en flauw viel. Een andere versie wil dat de lookdamp hem velde. Nu heeft de Ottomaanse keuken wel wat met auberginegerechten.

Een ander gerecht heet bijvoorbeeld Baba Ghanoush, Lachende Pastoor. De Ottomanen waren op religieus gebied nogal verdraagzaam. Je moest wel aubergine lusten. Dat de slogan in het Journaal met dat gerecht te maken heeft is duidelijk door de foto van de man die er bij hoort: hij zit doorgezakt in zijn zetel. Maar wie is hij? Niet Recep Erdogan. Die ziet zich niet als imam (voorganger in het gebed), veeleer als Ottomaanse sultan.02. Zo een ingezakte figuur kan dan ook onmogelijk de partijleider voorstellen op een overwinningsfeest. Moest dat toch zo zijn dan zouden de omstanders zeker het bord hebben neergehaald. Wie is het wel? En waarom juist die slogan?

Nu verwacht ik niet van het Journaal dat zij daar een stukje duiding over maken, maar het sterkt mij wel in mijn overtuiging dat je toch moet oppassen met bepaalde slogans in beeld te brengen in talen die je niet begrijpt.

Imam Bayildi gerecht

Imam Bayildi gerecht

Het recept krijgt u op eenvoudig verzoek

november 3, 2015 at 3:11 pm Een reactie plaatsen

MUFTI MET EEN GEURTJE. MUF UITERAARD

 

De Groot-Mufti tijdens WO II

De Groot-Mufti tijdens WO II

 

door Lucas Catherine

Ligt het aan Halloween? Ik denk het niet, maar daar is de Mufti weer. Israëls premier Netanyahu verklaarde hem op het pas gehouden 37ste Zionistische Wereldcongres tot de stokebrand van Hitler en het echte brein achter de Endlösung. Erger dan de duivel Hitler. Telkens als er wereldprotest is tegen de gewelddadige kolonisatie van Palestina voert de Israëlische propaganda hem op. Ook Ludo Abicht in De Morgen van 23/10.

De Mufti – wie weet wat een mufti is? – Hij is al decennia de figuur die de zionisten opvoeren als ze Palestijnen willen gelijkschakelen met Nazi’s. In de Encyclopedia of the Holocaust, uitgegeven onder de supervisie van Yad Vashem, het holocaustmuseum in Jeruzalem, is het artikel over de mufti twee keer zo lang als dit over Goebbels of Göring en langer dan de artikels over Himmler en Heydrich te samen.
Amin al Hussein werd door de Britten in 1921 Groot Mufti van Palestina benoemd. Een titel die tot dan niet bestond in de islam.
In 1941 was hij een uitgerangeerde politieke leider, voorbij gestoken op zijn linkerflank tijdens de grote Palestijnse revolte tegen de kolonisatie van 1936-1939. In 1941 trekt Amin al Husseini naar de Balkan en rekruteert er voor de Freiwilligen-Bosnien-Herzegovina Gebirgs Division van de SS. Als nuttige idioot kan hij kanonnenvoer ronselen voor de oorlog in Europa. Bij ons ronselen dan ook rechtse dorpspastoors jongeren voor het Oost-Front. Als beloning mag hij op de foto met Hitler.
Toch even dit: Er woonden toen niet alleen Palestijnen in het Midden- Oosten maar ook zionisten, bezig met hun staatsopbouw in hun kolonies, en die hadden heel wat globalere en ingrijpender contacten met de Nazis:

De Arbeiderspartij en de Nazi’s


De ‘socialistische’ zionisten, de huidige Arbeiderspartij, waren absoluut niet vies van contacten met hen. Wanneer in Duitsland de nazi’s aan de macht komen stelt er zich een probleem voor de Duitse joden. De nazi’s willen de jüden raus. Daarom steunen zij emigratie, umsiedlung naar Palestina. De zionisten sluiten daarover in 1933 met de Nazi’s een samenwerkingsakkoord af dat een transfert van mensen en kapitaal inhoudt. Transfert zeg je in het hebreeuws ha’avara en die akkoorden staan dan ook bekend als de Ha’avara-akkoorden. Zoals Hannah Arendt schrijft in haar boek Eichman in Jerusalem: ‘In de beginjaren van het nazisme interpreteerden de zionisten het aan de macht komen van Hitler vooral als een “beslissende nederlaag van het assimilationisme”. Ook de zionisten geloofden dat “dissimilatie”, gepaard met emigratie naar Palestina een “wederzijds aanvaardbare oplossing'”kon zijn. Zij dachten dan vooral aan jongeren, en hopelijk ook kapitalisten… In die eerste jaren van het nazisme kwam het tot een wederzijds akkoord waar beide partijen tevreden over waren, het Ha’avara- of Transfertakkoord, dat het voor een emigrant mogelijk maakte zijn kapitaal naar Palestina over te hevelen. Het resultaat was dat in de jaren dertig, toen de Amerikaanse joden probeerden een boycot te organiseren van Duitse goederen, Palestina als enige uitzondering, overspoeld werd met producten made in Germany”.

Het Jewish Agnecy, dat is de regering van joodse kolonisten in Brits Palestina, richtte zelfs een speciale commissie op die zich met de problemen van de Duitse joden moest bezig houden. Ben Goerion, later premier, beschreef de commissie zo: ‘Het is niet de taak van de commissie om te ijveren voor de rechten van de joden in Duitsland. De commissie moet zich enkel interesseren voor het probleem van de Duitse joden in zoverre ze naar Palestina kunnen emigreren.’ Net na Kristalnacht verklaarde dezelfde toekomstige premier van Israël: ‘Als men mij voor de keuze plaatst en zegt dat ik alle kinderen in Duitsland kan redden door ze naar Engeland te laten vertrekken, of dat ik maar de helft kan redden door ze naar Eretz Israël te laten komen, dan kies ik voor de tweede mogelijkheid.’ De toenmalige leider van de ZionistischeWereldorganisatie, Haim Weizman, later president van Israël formuleerde het nog cynischer dan Ben Goerion: ‘Zionisme is het eeuwig leven, en in vergelijking daarmee is het redden van enkele duizenden joden slechts een uitstel van executie die niets oplost.’

De rechtse zionisten kiezen voor Musolini

Eind jaren 1920 gaan de leiders van de ‘Revisionisten’ (later de Likudpartij en Kadima) Vladimir Jabotinsky, Abba Achimeir en later Menahem Begin de fascistische toer op. Zij kijken bewonderend naar Mussolini. In hun krant heeft leider Achimeir een vaste rubriek Yomen shel Fascisti, Dagboek van een fascist. De liefde is wederzijds. In 1935 verklaart Benito Mussolini: ‘Als het zionisme wil slagen moet het een Joodse staat stichten, met een Joodse vlag en een Joodse taal. De man die dit echt begrijpt is uw fascistenleider Jabotinsky.’ En Jabotinsky is nog altijd hét idool van Benjamin Netanyahu.

Mufti 2

oktober 26, 2015 at 10:21 am Een reactie plaatsen

REVIVAL VAN DE PROTESTSONG

Protest JanDeSmet

door Jef Coeck

 

Jan De Smet kan het niet laten, ook niet nu zijn De Nieuwe Snaar is opgedoekt: hij wil blijkbaar met zijn songs de wereld verbeteren. Dat is een eerbare ambitie en bovendien is ze toevertrouwd aan een betrouwbaar man. Niet enkel muzikaal maar ook sociaal weet hij van wanten. Na een optreden in Lissabon kwam hij tot de bevinding dat de protestsong – een fenomeen uit de jaren 60-70 – aan een revival toe is. Hij besloot met ‘We Shall Overcome’, een klassieker in het genre. “Jarenlang”, zegt Jan, “mocht dat nummer niet meer gezongen worden of je werd uitgemaakt voor overjaarse hippie.” (Knack 14 oktober).
Of erger.
We kijken uit naar zijn solo-optredens. Hierbij een brief aan Jan De Smet.
———–

Beste Jan,

Een goed idee om ‘We shall overcome’ een nieuw leven te geven. Het was niet enkel in de States maar ook bij ons een taboe, waarmee het zijn rol als protestlied tenvolle vervulde.

In 1966 deed ik (samen met Mike Verdrengh en Jan van Rompaey) mijn legerdienst, als samensteller-presentator van het ‘Soldatenhalfuurtje’. We waren met zijn drieën voor zes uitzendingen per week. De rollen waren prima verdeeld: twee uitzendingen de man en ieder met zijn favoriete muziek. Mike lanceerde als eerste in België de ‘hitparade’. Jan draaide rustige muziek à la Bert Kaempfert voor de wat oudere luisteraar – vanaf sergeant-majoor – en ik maakte voor de absolute minderheid van jazzliefhebbers één programma plus een ander met wat me die week te binnen schoot.

Welnu, die week in 1966 schoot me ‘We shall overcome’ versie Joan Baez te binnen. De uitzending was nog niet koud of daar hing al onze kolonel aan de lijn. Ik werd op appèl geroepen in de kazerne Prince Albert. Daar kreeg ik te horen dat ik een subversieve daad gesteld had, het volk aanzettend tot opstand, het leger belachelijk makend, en meer van die spitse vondsten. Mijn hart sprong op van vreugde, maar niet dat van de kolonel die almaar bozer werd. Dit verdiende een zware sanctie. Hij bedeelde me met twee dagen kamerarrest.

Dat was een lachertje en wel hierom. Ik was al getrouwd en daarom ‘prioritair’. Dit betekende dat ik niet in de kazerne diende te slapen maar elke avond huiswaarts, naar vrouw en baby mocht terugkeren. Aan dit voorrecht kon deze kolonel niet wrikken, dat kon waarschijnlijk alleen de koning of de krijgsraad. Twee dagen kamerarrest betekende dus twee dagen huisarrest: ‘U dient zich na afloop van de werkuren rechtstreeks en langs de kortste weg naar huis te begeven. U mag uw huis niet verlaten voor de volgende ochtend, dus geen bioscoop of cafébezoek etc. De rijkswacht krijgt de opdracht uw aanwezigheid tijdens deze periode streng te controleren.’

Het was geen foltering maar belachelijk was het wel. In 1966 was er de Civil Rights Movement van zwarte Amerikanen volop in beweging. Zij zongen WSO. Er was de mars van Martin Luther King, die eindigde op de mall in Washington, met het lied WSO. En de Vlaamse studenten van Leuven – of toch een deel van hen – was om heel andere redenen in opstand gekomen. Ook zij zongen: We shall overcome.

de desbetreffende plaat van Hugo Raspoet

de desbetreffende plaat van Hugo Raspoet

Dat inspireerde de toenmalige kleinkunstenaar Hugo Raspoet tot het lied ‘Hoe durven ze, de flaminganten?’. Daarin kwam de versregel ‘…maar ze zingen een Engels lied, een Nederlands vinden ze niet.’ De song van Raspoet werd geweerd van de openbare omroep, zoals wel meer van zijn producties.

Je hebt volop gelijk, beste Jan: een revival van de protestsong is hoogstnoodzakelijk en We Shall Overcome is een prachtig begin. Jij bent de aangewezen man om die doorbraak te forceren. Als je nu ook nog Joan Baez erbij kon halen, zou ik helemaal in de hemel zijn. En velen met mij, denk ik. Waarom probeer je het ’s niet?

Beste groeten en succes gewenst,

Jef Coeck

Joan Baez

Joan Baez

 

oktober 21, 2015 at 1:50 pm 3 reacties

Oudere berichten


Kalender

november 2015
M T W T F S S
« Oct    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Posts by Month

Posts by Category


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 996 andere volgers