Posts filed under ‘Midden Oosten’

DE KASSEIEN VAN DE KORENMARKT

SAM_2957; Gujarat, Rajasthan, India; 05/22/2008, INDIA-11398

Een opiniestuk zoals u er in uw krant geen zult lezen.

Tom Ronse

Immobiel zijnde na een operatie, heb ik de laatste weken veel Vlaamse televisie geconsumeerd. Ik heb heel wat knappe documentaires gezien en af en toe ook knappe fictie. De grootste teleurstelling was het Journaal. Ik vond de toon en inhoud vaak gezagsgetrouw, chauvinistisch, navelstarend, schandaalbelust, impliciet racistisch en oppervlakkig. Het is waar dat die adjectieven ook toepasselijk zijn op soortgelijke programma’s in Amerika maar de navel waar men daar naar staart is op zijn minst ietwat groter dan de Vlaamse. Wat er zich buiten het zakdoekje Vlaanderen afspeelt is blijkbaar vaak niet de moeite waard om in het Journaal te rapporteren.

Tenzij er een of andere connectie met Vlaanderen is. Liefst iets dat in de schandaalsfeer kan worden getrokken. Zo komt het onderwerp kinderarbeid en hongerlonen in India in de kijker als blijkt dat de stad Gent -die zich graag een progressief imago aanmeet-  zijn Korenmarkt heeft laten bedekken met kasseien die in dergelijke ellendige omstandigheden werden gemaakt.  Genant voor burgemeester Termont, gniffel gniffel. Het is een lelijke puist waar snel een pleister opgekleefd moet worden. Laat ons eens kijken, wat valt er aan te doen? Strengere controle op de naleving van de wet op kinderarbeid in India.  Europese en Amerikaanse invoerders onder druk zetten om van hun leveranciers in de “derde wereld”  te eisen dat ze zonder kinderarbeid werken en hun personeel fatsoenlijk betalen. Dat was het zo ongeveer, wat de tv- en krantencommentatoren erover te zeggen hadden.

Uit blogpot Donviona

Uit blogpot Donviona

De grondstoffen voor kasseien vind je in zowat alle werelddelen maar ze worden op zeer verschillende manieren geproduceerd. Grofweg zijn er twee methoden. De eerste is kapitaalintensief. Wie ooit een steengroeve bezocht in een hoog ontwikkeld land, zal het opgevallen zijn hoe weinig mensen je er aan het werk ziet. Bijna alles wordt gedaan met grote machines die vaak bestuurd worden door computers. Heel anders is de kasseiproductie in een land als India. Daar krioelt het van het werkvolk, groot en klein, die de stenen met voorhamers en ander lowtech alaam te lijf gaan. Natuurlijk is de productiviteit van zo’n Indisch bedrijf  veel lager. Om te kunnen concurreren met hightech steengroeven moeten de arbeidskosten er dus veel lager zijn.  Kinderarbeid en hongerlonen zijn daarvan het logisch gevolg. Schakel die uit, dan stijgen de productiekosten en daalt dus de winst. Tenzij de prijs van het product stijgt maar dan wordt het minder concurrentieel waardoor zijn markt zal krimpen.  Het kapitaal dat in deze ondernemingen geinvesteerd is, zal dus in beide gevallen gestimuleerd worden om naar elders te versluizen.

Een reportage in The New York Times illustreert het probleem goed. Ze betrof een vrouw in Zambia die lange dagen zwoegde om met een voorhamer rotsen in kleine stukjes te slaan. De keitjes werden gebruikt voor opritten van de villa’s van Zambiaanse rijken. Die rijken konden ook keitjes kopen van bedrijven die machines hadden om rotsen te verpulveren.  Zo’n machine deed in enkele minuten wat de vrouw een hele dag kostte. Geen wonder dus dat die dame nog geen 2 euro per dag verdiende.  Een ‘fatsoenlijk loon’ is dat niet.  Maar als ze een menswaardige vergoeding zou vragen, zou ze voor haar keitjes geen kopers meer vinden.

 Kinderarbeid in Myanmar

Kinderarbeid in Myanmar

Hetzelfde geldt voor de Gentse ‘kinderkopkes’.  Schaf de kinderarbeid daadwerkelijk af, betaal hogere lonen en vele van de steengroeven van Rajasthan die Gent hebben bevoorraad zullen hun werkzaamheden stopzetten. En dat in een streek waar er vrijwel geen alternatieve tewerkstelling is.

Kan Fair Trade een oplossing bieden? “Fair Trade” betekent dat de klanten hogere arbeidskosten absorberen en dus een prijs boven de geldende marktprijs betalen. Gezien de steeds bitsigere prijzenslag op de globale markt kan het dus hoogstens een marginaal fenomeen zijn. Per definitie een uitzondering, nooit de regel. Zeker niet in de huidige crisiscontext.

Kapitaal zoekt altijd op zijn minst de modale winstvoet en als het kan meer. Het heeft geen enkele reden om te blijven waar de winstverwachting ondermaats is.  Dat is ook het probleem in Griekenland. Het bedrijf  ‘Griekenland’ heeft een te lage winstverwachting om kapitaal aan te trekken.  Dus moeten zijn productiekosten verkleinen. Dat betekent meer sociale bezuinigingen en meer belasting. Dat betekent lagere lonen. De regering staat er voor de keuze: ofwel het desastreuze beleid van zijn voorgangers verder zetten ofwel de ‘Grexit’. De laatste mogelijkheid lijkt steeds dichterbij te komen. Beide opties leiden naar een pauperisatie van de reeds zwaar getroffen werkende en werkloze bevolking. De laatste wellicht het snelst.

Het is een ijzeren logica waar geen Syriza tegen opgewassen is: ofwel maak je het kapitaal naar zijn zin ofwel vlucht het weg. Je kunt het niet tegenhouden.  En zonder sta je nergens in een kapitalistische wereld. De crisis-context versnelt de tendens.  Het kapitaal zoekt een veilige haven en Griekenland  is dat niet.

grexit-comic

Zelfs als er geen krisis zou zijn, zouden de vooruitzichten somber zijn voor de kasseihakkers van Rajasthan, voor de Grieken en uiteindelijk voor ons allemaal.  Welke richting gaat de geschiedenis uit? Veel is onvoorspelbaar maar zeker lijkt dat de opmars van de informatie-technologie zal verder gaan. Nog meer dan vandaag zal de automatisering de productiekosten van kasseien en al de rest verlagen. Om concurrentieel te blijven zullen lowtech bedrijven in landen als India  niet anders kunnen dan nog lagere lonen te betalen. Hongerlonen die ouders dwingen hun kinderen te verhuren of te verkopen.  Daar kunnen campagnes tegen kinderarbeid en tegen mensenhandel niet aan verhelpen.

De automatisering (niet alleen van productie maar ook van diensten) impliceert dat ook in de meest ontwikkelde landen meer en meer banen zullen verdwijnen. Maar voorlopig is het vooral de minder concurrentiele rest van de wereld waar vele miljoenen mensen niet winstgevend en dus “overbodig” worden. Een van de gevolgen is dat duizenden aanspoelen op Europa’s kusten. Ze zijn slechts een voorhoede.

Ook daar hebben de politici geen oplossingen voor tenzij krankjorum ideeen zoals het bombarderen van boten waarvan men vermoedt dat ze gebruikt worden door smokkelaars. Alles wat ze voorstellen, of het nu over kinderarbeid gaat of over Griekenland of over bootvluchtelingen of over klimaat-opwarming, zijn pleisters op een houten been. Struisvogels zijn het, met hun kop diep in het zand.

Men heeft geen oplossingen. Evenmin voor de globale economische krisis. In de voorbije jaren is men ze te lijf gegaan met bezuinigingen en met stimulerende maatregelen maar niets kon beletten dat de globale schuldenlast steeds zwaarder werd. De economie is niet winstgevend genoeg om die last te dragen dus moeten de schulden groeien om de ineenstorting naar de toekomst te verschuiven. “Het verleden verslindt de toekomst”, zoals Thomas Piketty opmerkte. De impotentie van die uiteenlopende politieken geeft aan dat het hier niet zozeer gaat over een krisis die het gevolg is van een verkeerd beleid dan wel om een systeemskrisis, zelfs een beschavingskrisis. Fundamentele kenmerken van onze beschaving – hoe en waarom we dingen doen en maken, hoe we omgaan met anderen, onszelf, de natuur, de andere dieren- zijn in konflikt met de krachten die deze beschaving in het leven heeft geroepen. Anders gezegd: productie voor de markt, voor winst, en alles wat ermee samenhangt, wordt steeds minder verzoenbaar met de menselijke drang om te overleven, om zich te ontplooien.

Uit de puinen van dit konflikt zal misschien een nieuwe beschaving verrijzen. Hoe die er uit zal zien, kunnen we nog niet weten. Zoals “Het Zesde Metaal” zingt:

 

“Miskien is’t nog te vroeg,

Miskien is’t nog niet donker genoeg”.

 

 

juni 19, 2015 at 11:44 pm 2 reacties

WRANG

wrang 1

door Walter Zinzen
Tijdens de Kerstvakantie was op Klara ’s middags een gesprek te horen met gasten die genoten van een feestelijke
maaltijd. Een van die gasten was Paul Van Nevel. Terloops liet hij zich ontvallen dat hij nog nooit was gaan stemmen omdat hij niet geloofde in het democratisch karakter van verplichte verkiezingen. Tot 25 mei vorig jaar. Toen vond hij het wél nodig om zijn stem te laten horen, maar helaas, zo zei hij, het was hem niet gelukt de N-VA tegen te houden. Hij maakt zich nu grote zorgen over het welzijn van de democratie in ons land. Vreemd hoe een mens die meer geboeid wordt door muziek dan door politiek een analyse maakt die scherper en vooral correcter is dan die van de meeste journalisten en politicologen.

De gespreksleiders echter wisten niet gauw genoeg van onderwerp te veranderen, ook al was de andere gast Herman Van Rompuy, iemand die naar eigen zeggen niets van muziek kent maar toch enige politieke ervaring heeft. De Kerstsfeer laten verpesten door gelamenteer over de N-VA , dat was kennelijk niet de bedoeling. Toch sprak Van Nevel profetische woorden op een moment dat van Charlie, Parijs en Verviers nog geen sprake was. Want hij had natuurlijk wel gelijk : we zijn stilaan maar zeker op weg naar een democratisch verkozen , autoritair geleide, eenpartijstaat. Dat was al merkbaar voor de verkiezingen van vorig jaar .

Bart De Wever had toen maar één minister in de Vlaamse regering . Toch slaagde hij erin een onderwijshervorming, die hem niet zinde, deskundig om zeep te helpen , ook al moest hij daarvoor zijn eigen fractie schofferen. Nu hij de grootste partij van het land leidt is het hek helemaal van de dam. Hij wou een regering zonder socialisten : hij heeft ze. Hij steekt het ook niet weg. Zonder enige gêne heeft hij het over “zijn” coalitie, of het nu om het Antwerps stadsbestuur, de Vlaamse of de federale regering gaat.

Hij wil niet dat die federale regering onderzoekt of het verbod op cannabis kan worden opgeheven ? Het onderzoek komt er niet. Is er sprake van een tax shift of een tax lift? Alleen als De Wever hoogst persoonlijk het daarmee eens is. De Wever wil dat buitenlandse imams strenger worden gecontroleerd? Zijn staatssecretaris voor Deportatie bedient hem op zijn wenken. De Wever wil het leger inzetten in de strijd tegen terreur? Soldaten trekken de wacht op. De Wever wil de burgerlijke vrijheden inperken ‘om onze veiligheid te waarborgen’? De regering pakt uit met 12 maatregelen die exact dat doen. Het parlement, de enige verkozen instelling waarover we beschikken , komt er niet aan te pas of hooguit in een later stadium met de bevoegdheid alles goed te keuren wat de door De Wever aangestelde ministers hebben beslist. Maar niet alleen in de politiek, ook elders ziet men zijn kans schoon om Big Brother de kans te geven zijn neus te steken in zaken die hem niet aan gaan.

Zo kwam onderzoeksrechter Philippe Van Linthout , lieveling der dames dank zij zijn TV-optredens, onbeschroomd vertellen dat de regeringsmaatregelen niet ver genoeg gaan. Onderzoeksrechters moeten niet alleen telefoons kunnen afluisteren, nee, ze moeten ook het recht krijgen te lezen wat er op onze computers , smartphones en ander elektronisch dan wel digitaal gereedschap staat , het recht om te hacken dus, ja, zo noemde hij het. Hij gaf toe dat de burger dit niet aangenaam zou vinden, maar wat moest dat moest. Want alleen zo kun je terreuraanslagen voorkomen. Zijn woorden waren nog niet koud of minister van Justitie Geens repte zich om een wetswijziging aan te kondigen om de onderzoekrechters hun zin te geven.

Is daar allemaal , met veel mitsen en maren, nog begrip voor op te brengen , de gebeurtenissen in Verviers tonen aan dat de grenzen van het aanvaardbare toch ver overschreden worden. Twee verdachten werden bij de “opkuisoperatie”, zoals minister Jambon het noemde, afgemaakt. Of beter gezegd : geneutraliseerd dan wel uitgeschakeld. Veel woorden werden er niet aan vuil gemaakt : de verdachten hadden het vuur geopend en dus moest de politie terugschieten. Einde verhaal. Niemand stelde een kritische vraag, geen journalist, geen politicus, geen advocaat. Integendeel, lof alom voor het optreden van de elite-eenheid , door politiebaas De Bolle “professioneel en efficiënt” genoemd.

Nu weet ik niet wat u ervan vindt maar als de politie bij een ‘operatie’ mensen vermoordt dan word ik instinctief ongemakkelijk. Onwillekeurig denk ik dan terug aan wat de ongewapende Jonathan Jacob is overkomen, ook om het leven gebracht door een “elite”-eenheid. Je zou toch verwachten dat er op zijn minst een onderzoek wordt ingesteld om na te gaan of de agenten in Verviers er werkelijk alles aan gedaan hebben om de verdachten levend in handen te krijgen. Al was het maar om ze te kunnen ondervragen over andere betrokkenen. Let wel : het ging hier om verdachten, niet om door de rechter veroordeelde misdadigers.

oef, wat voel ik me veilig nu...

oef, wat voel ik me veilig nu…

Zeker, er werden kalasjnikovs en ander oorlogstuig in hun appartement gevonden , lieverdjes zullen het allicht niet zijn geweest. Maar zolang een onpartijdig onderzoek niet heeft vastgesteld dat de agenten in Verviers niet anders konden dan de twee vermoedelijke jihadisten af te maken, is hier sprake van een standrechtelijke executie. Dat geldt, het spijt me zeer, ook voor de drie moordenaars die in Parijs werden “geneutraliseerd”. In ons land en in Frankrijk is de doodstraf , net zoals in ieder ander beschaafd land , afgeschaft. Nergens staat vermeld dat dit niet geldt voor jihadisten. Of dat agenten op eigen houtje de doodstraf mogen uitvoeren – behalve dan in het geval van wettige zelfverdediging.

Maar gelden in de strijd tegen terreur nog wel wetten ?
De lijst van vermoorde moordenaars wordt alleszins indrukwekkend lang : Osama bin Laden, Khadaffi, Saddam Hussein, en de tientallen door Amerikaanse drones ‘uitgeschakelde’ terroristen . Waarbij ook nog eens vele onschuldigen omkomen. Lijkt deze vorm van terreurbestrijding niet erg veel op terrorisme?

Ik dacht dat één van de Westerse waarden ,waar we zo trots op zijn en die op de massademonstratie in Parijs eensgezind door zovelen zijn verdedigd , de democratische rechtsstaat was. Om te voorkomen dat schurken vrijuit gaan als ze in eigen land niet terecht kunnen staan, hebben we zelfs een Internationaal Strafhof opgericht – dat tot op heden alleen Afrikanen heeft berecht. Geen Stalins of Mao’s meer die vredig in hun bed ontslapen zonder dat ze ooit ter verantwoording zijn geroepen voor hun misdaden. Dat was de gedachte. Maar ook dat ze zouden worden beoordeeld door onafhankelijke rechters en niet gelyncht door politiemensen, militairen of opgewonden menigtes. De oorlog tegen het terrorisme heeft evenwel de oude, bijbelse, wet van oog om oog en tand om tand weer tot leven gewekt. Zo verlagen we ons tot het niveau van degenen die onze samenleving willen ontwrichten. Wrang. Zo winnen de terroristen alsnog. Al is het dan vanuit het graf. Heel wrang.
wrang 3profeet

januari 19, 2015 at 1:20 pm 22 reacties

BEELDENSTORM OM CHARLIE

Bibi boven

Bibi boven

door Lucas Catherine

Als fanatiek lezer van Hara-kiri, de voorloper en peetvader van Charlie-Hebdo is mij een en ander opgevallen. U kent Hara-kiri niet?
Kijk, deze cover heb ik nog gebruikt om op mijn studentenkot een alternatieve kerststal te monteren:

Hara-kiri

Hara-kiri

Wat is mij opgevallen? Een beeldenstorm aan moslim kant en aan joods-Israëlische kant.
Er is ten eerste het verbod om de profeet af te beelden. Dat staat nergens in koran of wet, en hoe verder men terug gaat naar de tijd van de profeet, hoe minder het gerespecteerd werd. Dit is hoe Al Biruni (973-1048), wiskundige en historicus de profeet liet preken in Medina:

C 2 Mohamed1Biruni

En dat heeft lang geduurd, zelfs tot in de jaren 1920, kijk maar naar deze prent uit Algerije.

Mohammed vlucht naar Medina

Mohammed vlucht naar Medina

Het waren vooral streng gelovigen die het respecteerden. Het verbod gold wel voor afbeeldingen in de moskees en andere religieuze ruimten. Het is pas met de opkomst van de Wahabieten en hun oliedollars, dollars waarmee ze hun integristische visie konden verspreiden, dat de meeste moslims zijn gaan denken dat dit de wet is. U kent de Wahabieten niet? Wel dat zijn die achterlijke Saoedi’s die van de Belgische overheid sinds 1967 de Grote Moskee van Brussel mogen beheren.

Het jodendom kent nog een strenger verbod, daar mag je zelfs de naam van God niet uitspreken en als je Hem in een tekst wil vermelden doe je dat met …. Puntjes. Meer nog, orthodoxen zijn ook tegen het afbeelden van vrouwen. Want de vrouw is des duivels en oorzaak van vele zonden. En dat kon je ook in Israël zien. Een ortodoxe krant liet alle vrouwelijke politici in de betoging van Parijs verdwijnen:

Merkel weggegomd naast Hollande (vgl. bovenste foto)

Merkel weggegomd naast Hollande (vgl. bovenste foto)

Wie dan wel vrolijk in beeld wou, ook al was hij niet echt uitgenodigd door president Hollande was Bibi Netanyahu. Haaretz beschreef zijn gedrag zo: “Net zoals je Israëlische toeristen in het buitenland kan herkennen aan hun luidruchtigheid en hun lomp gedrag, kon je niet naast de Israëlische premier kijken… Hij schoof naar de eerste rij en duwde de president van Mali (die naast Hollande liep nvda) van zich af, alsof die een Afrikaanse asielzoeker was in het opvangkamp van Holot.”
In Israël leverde dit een nieuw videospelletje op “Push Bibi”:

Het Bibi-speeltje

Het Bibi-speeltje

Ook zijn speech waarin hij alle joodse Fransen opriep om naar Israël te emigreren stootte op bijtende commentaar, van Amira Hass, in dezelfde krant: “Franse joden kunnen in Jeruzalem komen wonen en hun Franse nationaliteit behouden. Dit terwijl Israel de verblijfsvergunning intrekt van Palestijnen uit Jeruzalem die omwille van werk of andere redenen een verblijfsvergunning in een ander land verkregen. In feite worden ze zo uit hun land verdreven. Een Franse jood kan twee huizen bezitten: een in Israël en een in Frankrijk. Een Palestijn die in zone C (dit deel van de Westbank onder volledige controle van Israël) een huis heeft en zijn familie bezit ook een huis in zone A (het deel van de Westbank dat onder beperkt Palestijns bestuur staat), verliest zijn huis in zone C. Dit is de manier waarop het Westen, dat toestaat dat joden een dubbele nationaliteit bezitten, deelgenoot wordt aan de verdrijving van de Palestijnen.”

Kan u Amira Hass volgen? Wel moeilijk om hier een cartoon bij te vinden.

C 6

januari 16, 2015 at 3:54 pm 2 reacties

EEN PALESTIJNSE STAAT VOOR ISRAËL

Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas

door Lucas Catherine

Heeft de Heilige Geest zijn Palestijns licht laten schijnen over Europa, of was het de Ster van Bethlehem? Zowel het Britse House of Commons als het Spaanse, Franse, Portugese en Ierse parlement hebben Palestina als staat erkend. Zelfs onze Reynders, die nog niet zo lang geleden in Israël een boompje ging planten op een verwoest Palestijns dorp, zegt erover te denken de Staat Palestina te willen erkennen.

Bizar. Vooral als je erover nadenkt: Zij erkennen immers iets dat niet bestaat, namelijk de Staat Palestina. Want wat is een staat? Alhoewel Wikipedia de bijbel niet is, laat staan een wetboek, laten we eens kijken wat daar wordt gezegd: Een staat is een in hoge mate soevereine organisatie die gezag uitoefent op de bevolking die binnen een bepaald afgebakend grondgebied woont. Zij vertegenwoordigt deze bevolking naar buiten toe en beschikt over de benodigde machtsmiddelen, bijvoorbeeld een geweldsmonopolie.

Of in de Franse versie, En droit international, un État souverain est vu comme délimité par des frontières territoriales établies, à l’intérieur desquelles ses lois s’appliquent à une population permanente, et comme constitué d’institutions par lesquelles il exerce une autorité et un pouvoir effectif.
Kortom er moet een grondgebied zijn dat met grenzen is afgebakend en de staat moet over een gezag beschikken dat effectief de macht uitoefent en daartoe over de nodige machtsmiddelen beschikt.

Terug naar de Palestijnse Staat die we zo nodig moeten erkennen.

Een duidelijk afgebakend grondgebied

Dit kan je moeilijk zeggen van de meer dan 35 territoriale eilandjes – vaak niet groter dan Baarle-Hertog – die sinds Oslo (1993) zone A & B van de bezette Westelijke Jordaanoever worden genoemd en waarover Mahmoud Abbas president is. Dit kan je geen territorium van een staat noemen. Naar de rest van de definitie hoeven we dan ook niet te kijken.

Alternatieve mogelijkheid, die staat beslaat de hele Westelijke Jordaanoever + Gaza, door Israël bezet sinds 48 jaar. Maar dat gebied is lang niet meer in de staat dat het toen was, want ondertussen vermeerderd met een joodse kolonistenbevolking van meer dan een half miljoen , verspreid over 130 kolonies en 120 mizpe (uitkijkkolonies), met elkaar verbonden door een betonnen netwerk van 800km ‘joodse’ wegen, bruggen, tunnels en viaducten. Gaat die Palestijnse staat soevereiniteit uitoefenen over die kolonistenbevolking ? No way zeggen ze in het hebreeuws. Alles afbreken en de kolonisten doen verhuizen? Zeven keer rond al die kolonies lopen en dan hard schreeuwen, zoals volgens de Bijbel de muren van Jericho werden tot puin herleid? Goet mesjogge, zeggen ze in het jiddisch. Voor deze optie moet je meer dan goedgelovig zijn.

Een effectief, controlerend gezag

Verder moet er dus volgens onze definities een autoriteit aanwezig zijn die effectief gezag uitoefent. De Palestijnse Autoriteit, zal u zeggen. Hoeveel autoriteit of macht heeft die? Als je door Ramallah loopt en al die grote administratieve gebouwen in lokale natuursteen ziet, zou je denken: een mooi uitgebouwde staat. Maar als je de gevels beter bekijkt blijkt wat anders. Op bijna alle ministeries, lokale overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, wooncomplexen,gemeenschapscentra, zelfs op organisaties die voor rechtsbijstand zorgen, prijkt de tekst: Funded by… Geschonken door… Je kan er niet naast kijken, net zoals je niet naast de Israëlische militaire aanwezigheid kan kijken.

Wat we als normale dienstverlening van een overheid verwachten gebeurt hier door hulporganisaties. Internationale of meestal Ngo’s, terwijl volgens internationaal recht en de Conventies van Genève al die infrastructuur door de bezetter moet worden onderhouden. Niet Israël betaalt die factuur van zijn bezetting, maar de donors, vooral de Europese Unie.
Op de Westelijke Jordaanoever ontvangt een op vier Palestijnen zijn wedde van de PA. In de stad waar die Autoriteit zetelt, Ramallah is een grote economische luchtbel ontstaan met een middenklasse die een derde intifadah niet direct ziet zitten. Teveel te verliezen. Max Blumenthal beschrijft het zo: “De neoliberale donor-economie fungeert daarbij als een laboratorium, waar geëxperimenteerd wordt met het onderkoelen van het Palestijns Verzet.” En dat lukt aardig met Abbas & C°. De PA is ondertussen gedegenereerd tot een Arabisch regime als een ander: corrupt, autoritair, zonder respect voor zijn burgers.

Het reële, niet-bestaande Palestina

Het in 1967 bezet gebied wordt de facto beheerd door een triade die bestaat uit de Israëlische bezettingsmacht, internationale donors en de Palestijnse autoriteit. Israël is niet alleen aanwezig via de zogezegde Civil Administration (in feite het Militaire Bestuur) maar ook door haar bezettingsleger dat deze Palestijnse ‘Autoriteit’ (PA) aan banden legt en haar bijvoorbeeld het beheer ontzegt over essentiële elementen als land- en water. Meer nog op basis van de Oslo-akkoorden controleert Israël meer dan 60% van de inkomsten van de PA, voornamelijk via het feit dat Israël de meeste belasting heft in het gebied en die pas doorstort naar de PA, als die zich volgens Israëlische normen gedraagt, dwz niet de minste vorm van verzet pleegt.
Maar de PA heeft toch een eigen troepenmacht? Maar die voldoet zeker niet aan onze definitie die het had over een geweldsmonopolie, integendeel. ‘President’ Mahmoed Abbas kreeg een legermacht, maar deze ‘veiligheidstroepen’ worden opgeleid, gecontroleerd en gefinancierd door de VS. Ze werken samen met het Israëlische leger en de Israëlische geheime dienst Shin Beth. Wat de Palestijnse academicus en voormalig lid van het Israëlisch Parlement, Azmi Bishara de uitspraak ontlokte: ‘Vroeger zouden we dat collaborateurs hebben genoemd, nu moeten wij ze onze vertegenwoordigers noemen”. Over de corruptie binnen de PA zullen we het niet hebben. Corruptie is geen norm om al dan niet een staat te erkennen.

Erkenning van de Staat Palestina is een erkenning van de status quo

Deze ‘staat’ wil men dus erkennen. Waarom? Om de fictie van de ‘Twee Staten Oplossing’ waarop sinds Oslo (1993), het zogezegde Vredesproces steunt, te kunnen volhouden. Dat proces is dus nu al 22 jaar aan de gang, met als enig resultaat verdere verloedering van de Palestijnse ‘Autoriteit’ en een doorgedreven kolonisering, zowel qua aantal kolonisten als qua grondroof ten koste van de Palestijnen.

En, niet te vergeten het gaat om ‘Twee Staten’, dit houdt eigenlijk in dat men Israël wil laten zoals het nu is: een staat ontstaan uit kolonisatie en discriminatie van de oorspronkelijke Palestijnse bevolking , die nog altijd verder koloniseert en discrimineert binnen zijn grenzen van voor 1967. Zo is 93% van het land binnen de staat Israël eigendom “van heel het joodse volk” en krijgen de Palestijnse Israëli’s (20% van de bevolking) er geen toegang toe.

Het geval Galilea

Tamra en omgeving

Tamra en omgeving

Ik illustreer dit aan de hand van een concreet voorbeeld: Tamra, een stad gelegen aan de baai van Haifa en Akka. Toen ik er voor het eerst kwam in 1973 telde het zo’n 10.000 inwoners, nu zijn dat er 30.000, louter Palestijnen. De kleine helft hiervan is afkomstig uit dorpen die in 1948 door Israël werden verwoest. Zij zijn dus interne vluchtelingen. Hoe ziet het landbeheer eruit?

Tamra ligt in de heuvels van Galilea, een gebied waar 80% van de inwoners nog Palestijns is. Een gebied ook dat Israël al sinds de stichting van de joodse staat wil verjoodsen. Daarom werden er op grond van Tamra en omliggende ( verwoeste) Arabische dorpen zeven settlements, eigenlijk ‘interne kolonies’ opgericht, zogenaamde mizpe (uitkijkposten).
Segev (gesticht in 1957, nu 1.100 inwoners)
Koranit (gesticht in 1978, nu 655 inwoners)
Shekhanya (gesticht 1980, nu 637 inwoners)
Manof (gesticht 1980, 687 inwoners)
Rakefet (gesticht 1981, nu 761 inwoners)
Moreshet (gesticht 1996, nu 1.200 inwoners)
En Mizpe Aviv (gesticht 1981, nu 700 inwoners)
Een totaal dus van zo’n zes duizend joodse settlers die van op hun heuveltoppen de Palestijnse stad Tamra domineren.
Mizpe Aviv ligt het dichtst bij Tamra, opgericht op grond van Tamra. De oorspronkelijke eigenaars van die grond zijn er niet welkom: In november 2009 besliste Mizpe Aviv dat men alleen in hun dorp kon komen wonen als men ‘de Joodse en Zionistische waarden’ onderschreef.

Luchtopname Tamra

Luchtopname Tamra

Al deze settlements zijn gegroepeerd in een Regional Council, waar de stad Tamra geen lid van is. Die Council, met in het totaal 15.000 inwoners (er zijn ook kolonies lid van die iets verder van Tamra liggen) kreeg 200 km² land toegewezen. Tamra behield slechts 29 km². Of hoe de helft minder, maar joods volk zeven maal meer land krijgt toegewezen; land, niet te vergeten onteigend van Arabische dorpen.
Nog dit detail. De straatverlichting in de zeven mizpe heeft een andere kleur dan die van Tamra: wit tegenover geel. Kwestie van als het erop aankomt men vanuit de lucht duidelijk kan zien wie men aanvalt: joodse of Palestijnse ‘staatsburgers’.

Rellen Tamra

Rellen Tamra

Tijdens de recentste oorlog van Israël tegen Gaza manifesteerden er meer Palestijnen in Galilea dan in Ramallah, hoofdstad van de Palestijnse ‘Autoriteit’.

We mogen dus zeker niet vergeten dat de pendant van de erkenning van een Palestijnse staat inhoudt dat men dus ook die andere staat, Israël laat voor wat hij is, een etnisch-discriminerende joodse staat.
De Heilige Geest heeft blijkbaar zijn werk niet echt gedaan, en Europa volgt niet de ster van Bethlehem maar die van David.

Pal 5 TamraRel

januari 1, 2015 at 4:37 pm Een reactie plaatsen

CULTUURFESTIJN met GENOCIDE

Turkije 1915

Turkije 1915

door Jef Coeck

Volgend najaar is het Belgisch cultuurfestival Europalia gewijd aan Turkije. Om het jaar of om de twee jaar wordt een land enkele maanden lang in het licht gezet met concerten, tentoonstellingen, evenementen, in de Bozar en daarbuiten, ook in het gekozen land. Niet zelden trekt deze gebeurtenis meer dan een miljoen bezoekers. De aankondiging dit jaar gebeurde met minder fanfare dan gewoonlijk. En met de mededeling dat Europalia ‘apolitiek’ is.

Er is een voorgeschiedenis. Al in 1996 had de Europaliaraad der Wijzen het gebeuren toegewezen aan Turkije. Daarop kwam een golf van protesten, uit eigen land en de wereld, vanwege de Turkse schending van de mensenrechten, o.m. tegen de Koerden. Dan probeerde men het opnieuw voor 1997: weer mislukt, om dezelfde reden. Nu is het dus de derde poging en die lukt wel – waaruit niet mag worden afgeleid dat alles nu in orde is met de mensenrechten in Turkije. Dat vernemen we van het dissidente persbureau Info-Türk, dat gevestigd is in Brussel en gerund wordt door de journalist Dogan Özgüden, die veertig jaar geleden zijn land ontvluchtte wegens vervolging door het toenmalige regime.

Een eerste onaangename toevalligheid. In 2015 is het precies honderd jaar geleden dat de Armeense en ook de Assyrische gemeenschap grotendeels en doelbewust werden uitgemoord. In de wereld staat deze gebeurtenis geboekstaafd als ‘de Armeense genocide’. Dat woord horen Turkse machthebbers niet graag. Voor hen is er weinig meer gebeurd dan het neerslaan door het leger van een toevallig opstandje. Met meer dan een miljoen slachtoffers…

Turkije 2
President Erdogan wordt woest als iemand het over ‘genocide’ heeft. De meeste Turkije-kenners zeggen daarentegen, zoals de Britse journalist Robert Fisk, dat de moordpartij van 1915 ‘de eerste holocaust van de geschiedenis was en dat de Duitsers er veel uit geleerd hebben. Letterlijk, er was een Duitse delegatie aanwezig aan de Turkse kant.

De Turkse president wordt trouwens almaar eigenzinniger. Hij wil het Ottomaans weer invoeren als een verplicht vak. Die oude taal barst van de Arabische en Perzische leenwoorden en maakt gebruik van het Arabisch schrift. Ook beval Erdogan dat het aantal uren godsdienstonderricht, islam, aanzienlijk wordt opgetrokken. Het lijkt erop – dit is een eufemisme – dat de president (-voor-het-leven?) gedaan wil maken met de erfenis van de grote Kemal Atatürk. Die voerde het hedendaags Turks in, de scheiding van kerk en staat, en de verwestersing in kleding en gewoonten. Het Arabisch schrift verving hij door het Latijnse, voor ons ‘het gewone’.

Erdogan als Ottomaans heerser

Erdogan als Ottomaans heerser

Uit alles blijkt dat de huidige president Erdogan zijn Europese ambitites verruild heeft voor islamitische. Hij zoekt aansluiting bij de Arabische landen en zeurt niet langer over het EU-lidmaatschap. Uitgerekend op dat moment wordt hem het prestigieuze Europalia toegewezen. Is het een belabberde poging van het Westen om het gevaar alsnog af te houden, of gewoon een stommiteit? De toekomst zal het misschien uitwijzen. In elk geval wordt het door veel Turken gezien als een goedkeuring van Erdogans negationisme.
INFO-TÜRK is te bereiken op http://www.info-turk.be

Turkije 5 DOGAN ÖZGÜDEN heeft zopas zijn levensverhaal te boek gesteld: Journaliste ‘Apatride’, ASP (Academic and Scientific Publishers) Brussel, 2013

december 14, 2014 at 2:57 pm 3 reacties

ODE AAN DE OORLOGSDUIF

L 1 Vismetoorlogsduif1

door Lucas Catherine

Nu men ons met herdenkingen alles over de Eerste Wereldoorlog wil vertellen, dacht ik aan een uniek monument hier in Brussel en wel dat voor de oorlogsduif. Inderdaad oorlogsduif.
Bij een duif denkt u wellicht dadelijk aan een vredesduif of een tortelduif, symbolen voor vriendschap en liefde. Maar niet in dit geval. Daarom een stukje geschiedenis. Bij ons was de duif eerst een vogel als ieder ander, niets beter of belangrijker dan een mus of een merel. Maar dat veranderde in de elfde eeuw:

Op 23 mei 1099 staan de Kruisridders voor Akka (Sint Jan van Akren, Palestina, nu Acco). Daar zien ze een duif liggen die door een havik werd gewond. Die duif draagt een zilveren kokertje om de hals. Daarin zit een papiertje met daarop een militair bericht: de Moslim bevelhebber van Akka vraagt aan die van Caesarea hulp om de aanval van de christenen af te slaan. Die hulp zal niet opdagen omwille van die havik. De Kruisridders bedanken God, omdat die hen nu zelfs een duif ter hulp zendt die hen informeert over de vijand. Prozaïscher gesteld: zij ontdekten de eerste postduif, en het bestaan van papier.
Het systeem van postduiven was toen ook in gebruik in Arabisch Andalus. Maar de duif speelde daar nog meerdere andere rollen, zo stond de tortelduif symbool voor de liefde en dat symbool wordt later dankzij de troebadoers (van Arab. Ta’arab, performer) in Europa verspreid. Dat komt, zeggen de Arabieren, omdat bij tortelduiven zowel het mannetje als de duivin broeden, samen het nest bouwen en per broedsel maar twee eieren leggen; in één zit een doffer en in het andere een duivin. Maar er is meer. Het woord voor duivin, hamamah, vindt volgens de Arabische etymologie zijn oorsprong in de stam hamma, ‘heet worden’ – vandaar ook het woord hammam, heet bad – en daarvan afgeleid: opgewonden, hitsig zijn. Het werkwoord hamma wordt ook zo gebruikt in de Andaloesische poëzie. Maar vruchtbaarheid was niet alleen belangrijk in de liefde, ook in de landbouw. En, duivenstront bracht vruchtbaarheid.

In de landbouwhandboeken van Andaloesiërs als Ibn Bassal (11de eeuw) of Ibn al A’wam (12de) komt steevast ook een hoofdstuk voor over compost en mest. En zoals de Sevilliaan Ibn Al A’wam schrijft in zijn Kitab al Filaha: van alle mest is die van de duif het best. Het duivenmest bevat alles van waaruit moderne chemische meststoffen bestaan: stikstof, fosfor en kalium (potas). In de vruchtbare vlakten van al Andalus stonden dan ook talloze zeer grote duivenkoten, meestal met een capaciteit van meer dan 7.000 nesten in een kot. Een heel groot duivenkot is bewaard net ten zuiden van Vejer de la Frontera. Vejer, El Palomar de la Breña, nu omgebouwd tot een hotel. Maar het duivengebouw met 7.700 nesten is bewaard gebleven.

Palomar

Palomar

Zo’n Burj al Hamam, letterlijk duiventoren, was essentieel in de landbouw maar ook voor de oorlog. En dan zijn we waar we wezen moeten. Duivenmest was ook een strategisch oorlogsproduct. Het werd gebruikt bij de productie van buskruit. Buskruit is een Chinese uitvinding die door de Arabieren tot in Europa werd verspreid. Het eerste land bij ons waar vuurwapens werden ingezet was al Andalus. Het bestaat uit 15% solfer, 10% koolstof en 75% salpeter. Het zijn de Arabieren die voor het eerst een procédé ontwikkelden om salpeter te zuiveren, iets wat de Chinezen niet kenden en die als eerste de juiste verhouding tussen de drie ingrediënten ontdekten. Dat deed ondermeer Hasan al Rammah, de man die al in de dertiende eeuw de eerste oorlogsraket fabriceerde. Belangrijk ingrediënt is dus salpeter, een kaliumderivaat: met zijn wetenschappelijke naam heet het kaliumnitraat en kalium is dus massaal aanwezig in duivenstront. Die functie van de duif en haar bijproduct was ook bij ons bekend. Er zijn resoluties bekend van de Staten-Generaal uit de 17de eeuw waarin de uitvoer van duivenmest verboden wordt, of aan banden wordt gelegd om strategische redenen.
L 3 oorlogsduif1

Maar wij gebruikten de duif later alleen nog als postduif in tijden van oorlog.
Zo werd de duif door het Belgisch leger massaal in gezet tijdens de twee wereldoorlogen.
Daarom het standbeeld van de Oorlogsduif achteraan op de Brusselse Vismet van de hand van Victor Voets en ingehuldigd in 1931. Ieder jaar op 11 november komt de Belgische Duivenbond en La Colombe Joyeuse hulde brengen aan dit monument voor de oorlogsduif.
L 4 DuifHulde

De Britten hebben na de tweede wereldoorlog trouwens een oorlogsduif gedecoreerd. Ze heette Willem van Oranje (William of Orange). Tijdens de slag om Arnhem dropten de Britten troepen, maar die werden door de Duitsers omsingeld en alsof dit nog niet erg genoeg was: hun radio’s werkten niet behoorlijk. Ze konden niet om hulp vragen. Daarop lieten de omsingelden op 19 september Willem van Oranje los om 10u30. De duif arriveerde vier uur en vijfentwintig minuten later in haar Brits nest, na een vlucht van 400km. Dankzij haar kregen de troepen steun en werden zij ontzet.

L5 DuifmedailleOranje Omwille van die oorlogsrol voorziet de Belgische wet dat alle duivenliefhebbers zich moeten registreren bij hun burgemeester. Ik citeer de wet die dateert uit 1923:
Artikel 1. Al wie een hok voor reisduiven wenscht op te stellen of in stand te houden ofwel reisduiven te houden, moet daartoe door den burgemeester zijner gemeente vooraf gemachtigd worden.
Deze machtiging kan slechts worden verleend aan hen, die lid zijn van eene duivenmaatschappij, aangesloten bij den nationalen Duivenliefhebbersbond, (toegelaten door de Minister bevoegd voor de Volksgezondheid).
Art. 4. De rechtbanken, die eene veroordeeling uitspreken wegens overtreding van deze wet of van de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, kunnen, in geval van zwaarwichtige overtreding of bij herhaling, het verbod een duivenhok te bezitten en reisduiven te houden, voor een bepaalden tijd of voorgoed uitspreken.
Of hoe een kruisvaart uit de elfde eeuw de Belgische wetgeving van de twintigste eeuw heeft beïnvloed en Brussel een monument heeft geschonken dat je nergens anders vindt.

december 4, 2014 at 10:19 am 2 reacties

VECHT ISIS/Daish TEGEN SYKES-PICOT?

A day in the life of a jihadi gangster Aman Mojadidi

A day in the life of a jihadi gangster Aman Mojadidi

Arabische vrienden van mij denken dat Daish een uitvinding is van de Amerikanen, of minstens toch van Qatar, maar voor hen komt dit op het zelfde neer. Ze kunnen er niet bij dat moslims zo iets kunnen doen, ze verdringen het en spotten er mee. Wie Sykes en Picot zijn wordt in het stuk duidelijk.

door Lucas Catherine

Daish is nu wel het modewoord in het Arabisch en het gespreksonderwerp. U kent het als I.S.(is), de Islamitische Staat in Irak en Sham, Dawla islamiya fi Iraq wa al Sham en Sham is de klassieke Arabische naam voor de regio die wij nu kennen als Syrië, Libanon, Palestina/Israël, en neem er ook maar Jordanië bij. Dat is dus een naam die dateert van voor Sykes-Picot. Ook dat is een term die pas recent, na honderd jaar van weg geweest, bijna dagelijks in de media opduikt. Ik heb het nagetrokken in een krantenarchief dat terug gaat tot 1999. AFP schrijft op 13 december 2013 voor het eerst dat Isis de Sykes-Picot akkoorden wil teniet doen. Op 11 juni van dit jaar volgt Belga en twee dagen later De Standaard. De Morgen ontdekt Sykes-Picot pas op 1 juli.

Quod Sykes-Picot?

Eigenlijk zou men die akkoorden moeten herdenken in het kader van 100 jaar eerste wereldoorlog, want in de lente van 1916 kwamen de geallieerden voor het eerst bijeen om te bespreken hoe ze het Ottomaanse Rijk, na zijn nederlaag zouden opdelen. Na enkele vergaderingen en uitwisselen van diplomatieke nota’s werden de akkoorden opgesteld door Sir Mark Sykes, Georges Picot en de Tsaristische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Sazonov. Officieel heette dat toen The Anglo-Franco Russian Agreement (April-May 1916).

Waarom Sazonov nu vergeten is wordt direct duidelijk. De drie besloten de buit als volgt te verdelen: Frankrijk zou het grootste deel van Syrië krijgen, een deel van zuid Anatolië en Mosul in noord Irak. Engeland het grootste deel van Irak. Rusland zou Oost-Anatolië annexeren (het grensgebied langs de Russisch-Turkse grens), en omdat het kloosters en scholen had in Nazaret, Nabloes, Hebron en Jeruzalem claimde het ook Palestina. Maar dat laatste stonden de Britten niet toe. Daarom zou Palestina internationaal worden, maar met Russische invloed. En toen kwam de Russische Revolutie en de Bolshevieken zagen om evident ideologische redenen af van nieuw koloniaal gebied, meer nog ze maakten de akkoorden publiek en de kaart moest hertekend worden tot wat we nu kennen als Syrië, Irak, Libanon, Israël en Jordanië.

Sykes-Picot kaart

Sykes-Picot kaart

En nu wil IS dus die grenzen wegvagen. Dat kan en mag niet, dat ‘destabiliseert’ de regio, krijgt iedereen te horen die koloniale grenzen wil wegvagen in Afrika, Azië of elders en krijgt dan met de oude kolonisatoren te doen. Kijk maar naar de Arabische nationalisten en socialisten zoals Nasser die de grenzen wilden laten wegsmelten tot één Arabische staat. Ze werden met alle mogelijke middelen bestreden. Alhoewel, nu wordt er blijkbaar een uitzondering gemaakt, want als er een beweging is die Sykes-Picot van direct na WO I in vraag heeft gesteld dan is het wel het Koerdisch nationalisme dat strijdt voor een land dat zich zou moeten uitstrekken over grote delen van Irak, Syrië, Turkije en Azerbaidjan (ex-Sovietunie). Als de alliantie tegen IS nu de Koerden bewapent en inzet in de strijd dan steunen ze de groep die al het langst en het hevigst Sykes-Picot in vraag heeft gesteld. Maar zoals een Franse president zei: Et Alors…

En dan… wat ik mij afvraag is : las Abu Bakr al Baghdadi linkse literatuur?

Eerst iets over die man zijn naam. Met zo’n naam wordt je niet geboren. Hij heet eigenlijk Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai. Dat laatste is een bijnaam en betekent afkomstig uit Sammara, een Iraakse stad die tussen 836 en 892 hoofdstad was van de toenmalige khalief. Maar zijn nieuw gekozen naam vertelt meer. Abu Bakr al Baghdadi al-Husseini al-Quraishi. Hij wordt nu de man van Baghdad en Baghdad is natuurlijk veel bekender als khaliefen-hoofdstad dan Samarra. Zijn nieuw gekozen voornaam Abu Bakr is erg symbolisch. Abu Bakr was namelijk de eerste khalief die de profeet Mohamed heeft opgevolgd. Wanneer hij zich ook al Husseini noemt beweert hij hiermee af te stammen van de profeet Mohammed die enkel kleinzonen had via zijn schoonzoon Hussein en de Quraishi is dan weer de stam van de profeet. Liegen als een ketter zeiden ze vroeger.

de echte Abu Bakr

de echte Abu Bakr

De man werd in 1971 geboren, maar desondanks verdenk ik hem ervan gauchistische lectuur uit de jaren 1960-1970 te hebben gelezen. Misschien was zijn vader een linkse rakker van de Baath-partij met nogal wat guerilla-handboeken in zijn bibliotheek zoals die van Guevara of Vo Nguyen Giap, en dat hij die heeft gelezen. Ik verklaar mij nader. De rivaliteit om de efficiënste militaire beweging gaat nu tussen aanhangers van Al Qaida (in Syrië Jabhat al Nusra) en Dawla Islamiya, I.S. Als we de ideologie even weglaten en enkel kijken naar lange termijn strategie dan gaat het om twee tendensen. Er zijn zij die denken dat ze vanuit een klein commandocentrum (de letterlijke betekenis van Qaida) de oorlog moeten beginnen en zij die eerst een ‘bevrijd’ in dit geval ‘islamitisch’ gebied willen uitbouwen en van daaruit dan steeds verder uitzwermen. De al Qaida-strategie komt dan sterk overeen met die van Carlos Marighella (Pequeño manual de Guerilla Urbano, 1970) of nog meer met de foco-theorie die Che Guevara uiteenzet in zijn Guerra de Guerrilla (1961). Foco, letterlijk brandhaard, staat ook voor een klein centrum van strijders (honderd man volstaan om te beginnen schrijft Guevara) en is dus het equivalent van het Arabische begrip al qaida. En dan is er IS dat zich zelf niet alleen omschrijft als een staat, maar ook effectief zo’n staat uitbouwt en hier is dan de gelijkenis groot met de theorie van de Volksoorlog, eerst door Mao Ze Dong vanuit Yenan op China toegepast, later in Vietnam door Vo Nguyen Giap met zijn “Guerre du peuple, armée du peuple”. Giap is de man die de Franse kolonisator in Dien Bien Phu versloeg vanuit zijn bevrijde gebieden in Bac Bo (langsheen de Chinese en Laotiaanse grens) en in Nam Bo (langsheen de Cambodiaanse grens) en later de Amerikanen verdreef uit Zuid-Vietnam.

En daarom vraag ik mij af, wil al Baghdadi alleen maar Sykes-Picot te niet doen in het Midden-Oosten of wil hij meer? Hij gaf zelf het antwoord door de termen Iraq en Sham te laten vallen uit de naam van zijn organisatie, ze tot staat uit te roepen en zich zelf tot khalief aan te stellen.

Nu heb je twee mogelijkheden waarom hij zich khalief laat noemen: ofwel wil hij terug naar de tijd van de ‘rechtgeleide’ khaliefen (de vier opvolgers van Mohamed), waarvan de echte Abu Bakr de eerste was, maar ik denk dat hij daarnaast ook heimwee heeft naar de laatste khalief uit de geschiedenis, de Ottomaanse sultan Abdul Mejid die door Ataturk in 1924 werd afgezet. Of beter, heimwee naar dat Ottomaanse Rijk, waar trouwens ook de Turkse president Erdogan aan leidt. Dat Ottomaanse Rijk strekte zich ooit uit tot in Algerije. En wat zien we, daar heeft de lokale afdeling van al Qaida zich in september 2014 tot het nieuwe khalifaat bekeerd, nam een nieuwe naam aan, Jund al Khalifa (Leger van de Khalief) en opdat de media het zouden geweten hebben onthoofden zij hun eerste Europeaan, de Fransman Hervé Gourdel.

L4 Atjehers

Eind negentiende eeuw had Europa trouwens al enorme schrik van de toenmalige heropleving van het khalifaat. Het historische khalifaat was geëindigd in 935, maar de Ottomaanse sultans hadden het nieuw leven in geblazen. De Ottomaanse khalief Abdul Hamid ondersteunde eind negentiende eeuw verschillende anti-koloniale bewegingen. Dat ging van Tunis, dat in 1871 weer de oude banden met het Ottomaanse Rijk wilde herstellen tot in Atjeh (Indonesië), waar moslims oorlog voerden tegen de Nederlandse kolonisator, u herinnert het zich misschien nog van bij Multatuli. Toen noemde men dat geen terrorisme, de Sultan was immers een ‘bevriend’ staatshoofd, maar panislamisme. Europa kreeg toen een heilige schrik voor “de groote internationale met het groene vaandel” zoals Christiaan Snoeck Hurgronje, Nederlands islamdeskundige en koloniaal raadgever in Indonesië (1857-1936) het noemde. Misschien zouden onze analisten en specialisten er voordeel bij hebben om die Snouck Hurgronje, de peetvader van de islamologie uit de vergetelheid te halen en zijn boekje ‘Nederland en de Islam’ uit 1911 te herlezen. Of beter nog zijn boek De Atjehers (1894), over hoe je een moslim jihad kan neerslaan.
Ik zet mij in ieder geval aan het werk.

L5 Snouck_NEW Snouck Hurgronje in Mekka, 1885

oktober 1, 2014 at 11:54 am Een reactie plaatsen

Oudere berichten Nieuwere berichten


Kalender

november 2015
M T W T F S S
« Oct    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Posts by Month

Posts by Category


Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 998 andere volgers