Posts tagged ‘Knack’

2.0 NIEUWS-SPRAAK

 

door Jef Coeck

Eindelijk, het is zover. Ook in de hogere regionen van het land lijkt het te zijn doorgedrongen dat het woord ‘confederalisme’ een heel eigen inhoud heeft. Het is dus geen ander woord voor ‘federalisme’, het is ook geen containerbegrip waar je vanalles en nog wat kunt instoppen.

De eerste die het begrip openlijk en met gezag definieerde was VB-voorzitter Bruno Valkeniers, in een van de talrijke verkiezingsdebatten op tv-Eén. Het was ’s mans bedoeling om de intenties van zijn tegenstander Bart De Wever te ontmaskeren – en dat lukte aardig, tenminste voor wie een beetje had opgelet. BDW deed er wijselijk het zwijgen toe.

Nadien kwam SP.A-voorzitter Bruno Tobback de dingen wat aanscherpen in de schrijvende pers.  In Knack-nieuwsbrief van 22 oktober zei hij:
“Voor alle duidelijkheid: ik ben voor een federatie, met verregaande autonomie voor de regio’s. Maar er moet toch eens duidelijk gezegd worden dat een confederatie een samenwerking is van twee autonome staten.
Wil De Wever in 2014 de Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen? Dan wil ik wel eens weten hoe hij bijvoorbeeld de historische staatsschuld gaat verdelen. Die is ook opgebouwd door de Vlaamse gezondheidszorg, maar wordt wel af betaald door het federale niveau. Die schulden betekenen een rem op de Vlaamse groei”.

“Aan de sneren en suggesties van Bart De Wever zit weinig vlees. Laat dit een oproep zijn aan de media: doe eens aan fact checking. Onderzoek of het allemaal wel klopt wat hij zegt, in plaats van soundbites te reproduceren. Hij komt al een aantal jaar weg met de uitspraak dat hij geen revolutie wil, maar wel confederalisme. Maar die staatsstructuur veronderstelt wel dat hij de Vlaamse onafhankelijkheid uitroept”.

NEWSPEAK

Zeer juist, heer Tobback. Maar laat dit een oproep zijn aan Uzelven en andere politici om ook eens de alternatieve media te raadplegen, die niet zomaar de soundbites reproduceren. Het Salon van Sisyphus schreef al in juni 2010, meer dan twee jaar geleden, wat volgt:

“Confederalisme
Het woord wordt tegenwoordig door bijna iedereen gebruikt, in diverse betekenissen en zonder veel rekening te houden met de ware inhoud. Het confederalisme is geen staatsvorm maar een bestuursmiddel. Twee of meer souvereine staten maken afspraken over onderwerpen die ze gezamenlijk willen regelen. Die afspraken worden niet vastgelegd in een grondwet maar in eenzijdig opzegbare verdragen.
‘Tussen souvereine staten’ houdt in dat België eerst wordt opgeheven en er nadien (misschien) verdragen tot stand komen tussen het autonome Vlaanderen  en dito Wallonië, Duitstalig België, Brussel, desnoods zelfs Limburg en/of andere provincies.
Strikt genomen kan een Confederatie dus nooit een tussenstap zijn, wel een einddoel. In het geval België vertrekt men van bestaande structuren, die eerst ongedaan zullen moeten worden gemaakt. Kennelijk beseft alleen de N-VA dit tenvolle. Wellicht daarom dat deze partij zich niet verzet tegen het confederalisme: de splitsing van het land zit erin gebakken. (jc)”

Met dank voor uw welwillende aandacht. Hier de oorspronkelijke berichten:

http://www.knack.be/nieuws/belgie/wil-bart-de-wever-de-onafhankelijkheid-uitroepen-in-2014/article-4000197033840.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-22/10/2012&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN

https://salonvansisyphus.wordpress.com/2010/06/03/n-i-e-u-w-s-s-p-r-a-a-k/

October 23, 2012 at 6:04 pm Leave a comment

Newer Posts


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,637 other followers