Salon van Sisyphus

“De strijd zelf naar hoger op is genoeg om het hart van een mens te vullen. Je moet je verbeelden dat Sisyphus gelukkig is.” Albert Camus

About

Ook in het Nederlandse taalgebied zijn er journalisten en andere schrijvenden die beseffen dat de bestaande wereldorde niet alleen onrechtvaardig is, maar ook achterhaald en daardoor de oorzaak vormt van almaar grotere catastrofes. Ze willen de absurditeit van de statusquo aantonen en luidop nadenken over hoe het anders kan. Steeds minder is daar ruimte voor in de commerciële media. Voor deze (on)bewust ontheemden openen we het “Salon van Sisyphus”: een blog, onafhankelijk van bedrijven, partijen of andere pressiegroepen, waarin tegendraadse publicisten hun inzichten kunnen uiten.

Veel bijdragen zullen over politiek gaan maar geen enkel onderwerp is taboe. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de eigen bijdragen. Er is geen censuur, teksten moeten wel behoorlijk verwoord zijn. Onderlinge discussie van medewerkers is nodig en nuttig. Zoals het past in een Salon worden ‘ad hominem’-aanvallen geweerd. Op een ereplaats staan de iconen Check en Double Check, Bronnen en Citaten.

Publicisten kunnen niet alleen origineel werk op de Salontafel droppen. Ze mogen ook interessante stukken die ze elders aantreffen signaleren, samenvatten, becommentariëren, elaboreren ten behoeve van hun medebezoekers. De voertaal is Nederlands maar teksten in het Engels of het Frans worden niet geschuwd, als ze relatief kort blijven. Niet dat Nederlandse teksten persé langer moeten zijn.
Reacties en bijdragen van lezers zijn welkom.

Als patroonheilige voor het salon kozen we Sisyphus die de moed nooit opgaf. Veel collega’s willen graag de held uithangen. Maar goede journalisten zijn juist anti-helden. Elke dag met diezelfde steen de helling op, en telkens weer afgestoten. Toch weer herbeginnen. Ze zijn geen sprinters maar marathonlopers.

Email ons: tomronse@yahoo.com

19 thoughts on “About

 1. Ook wij rollen telkens weer dezelfde steen de berg op. En telkens wanneer wij er in slagen een punt te scoren in onze strijd merken wij later op dat dat punt door de overheid gerecupereerd wordt. Er is nog veel werk aan de Belgische of Vlaamse winkel.

 2. Goed initiatief. Er is in Nederland ook iets op gang aan het komen als gevolg van de veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen cq onrust.

  België heeft niet het alleenrecht op een taalstrijd…In Nederland gaat het nu ook om taal en integratie. Mede daardoor begrijp ik nu wel hoe moeilijk het in uw land is, om tot een oplossing te komen.

 3. Deze site gevonden op bladzijde 75 van “De vierde onmacht”. Ik ben nieuws-gierig.(Ik vind kranten te duur voor wat ze waard zijn…)

  1. Wij hopen op zijn minst deels tegemoet te komen aan uw nieuwsgierigheid. Maar wij zijn natuurlijk geen krant, willen en kunnen dat ook niet zijn.
   Aan allen hierboven en hieronder: dank – en we blijven ons best doen om de onderste steen boven te krijgen. (jc)

  2. “Ik heb heel mijn leven gemerkt dat poëzie meer en meer verworden is tot een afdeling van de psychiatrie. Het is de favoriete uitdrukkingsvorm van de gefrustreerden de psychoten geworden. Misschien moet overwogen worden om voor poëten een extra vermindering op medicamenten in het leven te roepen. Voor sommigen is een vrijstelling van accijns op alcoholische dranken meer aangewezen? Noblesse oblige.”

 4. Zeer leuk initiatief. Zeggen dat zulke initiatieven broodnodig zijn, is een understatement, als je het magere Nederlandstalige medialandschap overschouwt. Vooral het Vlaamse medialandschap lijkt me erg ziek.

  Ik heb intussen een aantal artikels gelezen en ben aangenaam verrast.

  mvg

  Toon

 5. Ook ik ben door Walter op het spoor gezet van deze wonderlijke blog. Wat een geweldige vondst! Jullie maken deel uit van de minder zichtbare maar groeiende groep van mensen die op een zinvolle manier gebruik maken van de mogelijkheden van nieuwe media om andere verhalen te vertellen, verhalen die we helaas niet meer krijgen van de door marktdenken verloren gegane ‘traditionele media’. Ik word er heel even weer hoopvol van.

 6. Fotografen zijn dikwijls ook journalisten, hier worden ze systematisch niet vermeld. Naamvermelding en korte uitleg bij de foto’s zou een goed begin zijn om dat motto “Check en Double Check, Bronnen en Citaten” in de praktijk om te zetten..

 7. Wat een verademing dit blog! Nu pas ontdekt via DeWereld/Morgen en de lezing van mijn nog steeds favoriete journalist dhr. Zinsen. Mijn winteravonden in het Salon van Sysyphus, ik kijk er naar uit.

 8. corruptie tijdens de apartheidsjaren was kinderspel, vergeleken met wat er nu aan de hand is!!! De armen (zwart ,maar ook blank) blijven maar arm , en alleen Zuma verrijkt zich ,samen met z’n hele achterban op de rug van de grootste bevolkingsgroep die het heel erg nodig heeft..Niets nieuws onder zon : dit is Afrika en dit zijn zijn leiders!!! kom eens zelf kijken Lucas, en probeer om objectief te zijn èn te blijven!

 9. Een mooie naam. Boeiende artikels. Nieuwe invalshoeken. Eigenlijk een openbaring. Toevallig ontdekt toen ik aan het surfen ging om mij te documenteren over Louis de Potter over wie ik een theatertekst wil schrijven.

 10. Ik wens de tentoonstelling De Verdwenen Dorpen van Palestina in het cultuureel centrum waar ik woon. Kan dat? Ik zou het nodige daarvoor kunnen doen.
  Mvg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: