DE ZWARTE KANT VAN BOB DYLAN

Bob Dylan in Tel Aviv in 2011

Bob Dylan in Tel Aviv in 2011

De zwarte kant van Bob Dylan: zijn steun aan Israël.

door Lucas Catherine

In 1983 bracht Dylan zijn album Infidels uit. Daar staan twee onbehagelijke liederen op: eentje tegen de vakbonden Union Sundown en eentje pro-Israël: Neighborhood Bully. In dit laatste wordt de zionistische staat afgeschilderd als slachtoffer van geweld door zijn Arabische buren:

Well, the neighborhood bully, he’s just one man
His enemies say he’s on their land
They got him outnumbered about a million to one
He got no place to escape to, no place to run
He’s the neighborhood bully.

De invasie door Israël van Libanon was toen net een jaar geleden, en het bloed was nog maar net opgedroogd in Sabra & Shatilla.
In het lied toont hij verder een grote onwetendheid over de massale militaire steun van de VS aan Israël want, zingt hij:

He got no allies to really speak of
What he gets he must pay for, he don’t get it out of love
He buys obsolete weapons and he won’t be denied

Tien jaar eerder, in 1971, schreef Anthony Scaduto in The New York Times over zijn relaties met terreurrabbijn Kahane, diens Kachpartij en de Jewish Defense league: “Dylan’s interest in Israel and Judaism led him, over a year ago, into an unexpected relationship with Rabbi Meir Kahane and the Jewish Defense League.” Dylan bezocht meermaals meetings van de fascistische Jewish Defense League en er werd zelfs gesuggereerd dat hij ze financieel steunde. Scaduto schreef een biografie van Dylan, een basiswerk.
Nu nog is Bob Dylan een fervent tegenstander van de BDS-boycotbeweging.

Gelukkig is het alleen maar de Nobelprijs voor Literatuur die hij kreeg en niet die voor de Vrede.

Lees meer:
https://electronicintifada.net/blogs/michael-f-brown/bob-dylans-embrace-israels-war-crimes

oktober 22, 2016 at 6:15 pm 1 reactie

Zo Gezegd

 

karl-kraus

Karl Kraus, 1931

 

vonnegut-2003

Kurt Vonnegut, 2003

oktober 19, 2016 at 3:23 am Een reactie plaatsen

CONGRATULATIONS, MASTER BOB

1966-poet

NOBODY WRITES, SINGS, PLAYS, BRINGS

DYLAN LIKE DYLAN

620-06-bob-dylan-73

bob

1962-bd

Bob Dylan with Get Born sign

busy

izl8x

bob78978676657

bob-kids

bob65

dylan-bw

village

layladylay

rain

foreveryoung

bobdylan_blog

inthecorner

oktober 13, 2016 at 12:42 pm Een reactie plaatsen

ARM BELGIË

arm-belgie

door Piet Wittevrongel

Enkele cijfers over noodlijdend België, Vlaanderen incluis

Deze excellenties zijn nodig om ons land te regeren.

2 Koningen + 2 koninginnen +18 Prinsen + prinsessen

48 ministers + staatssecretarissen in de verschillende regeringen in Belgie

60 senatoren

150 volksvertegenwoordigers federaal

124 volksvertegenwoordigers vlaams parlement

75 Volksvertegenwoordigers waals parlement

46 Volksvertegenwoordigers brussels parlement

11 Volksvertegenwoordigers duitstalig parlement

398 provincieraadsleden

589 burgemeesters

1600 schepenen

Totaal 2820 politiekers voor een landje van 30.528 vierkante kilometer voor 10.500.000 Belgen .

Kustlijn 67 km als zij allemaal op een rij 24 meter van elkaar dan staat de eerste op de grens aan het zwin en de laatste aan de grens bij De Panne .

1 politieker voor elke 3700 inwoners pasgeborenen inbegrepen.

Ter vergelijking de bevolking moet China 365.450 politiekers tellen, USA 85.297 politiekers

Weet ge nu waarom de begroting niet klopt en waarom ge voortdurend moet inleveren?

Voor het eerst weten we hoeveel de monarchie echt kost: 38.742.000 euro per jaar

De werkingskosten van de koninklijke familie

Wie krijgt hoeveel?

Filip: 11,5 miljoen euro/jaar, Koning Albert II: 908.000 euro,

Prins Laurent: 303.000 euro, Prinses Astrid: 316.000 euro

Federaal

Eerste minister + vice- premiers 227.000 euro (bruto)

Gewone minister 223.000 euro (bruto)

Staatssecretaris 212.000 euro (bruto)

Kostprijs parlementen België.

Begroting 2016

Senaat 53.425 euro

Kamer 127.222.000 euro

Dotaties aan politieke partijen 29.523.000 euro

Pensioen Senaat 900.000

Vlaams parlement 93.230.000 euro

Parlement Franse gemeenschap 27.368.000 euro

Parlement Waals Gewest 57.782.000 euro

Brussels Parlement 42.824.000 euro

Duits Parlement 5.317.000 euro

Totaal alle Parlementen 432.274.000 euro

 

Brutojaarlonen burgemeesters Vlaamse gemeenten (vanaf 1 maart 2012 (geïndexeerd)

Aantal inwoners                              Brutojaarloon

300 of minder                                 21.836,96 euro

Van 301 tot 500                              24.147,32 euro

Van 501 tot 750                               26.445,94 euro

Van 751 tot 1.000                            29.530,32 euro

Van 1.001 tot 1.250                         32.602,98 euro

Van 1.251 tot 1.500                         33.564,65 euro

Van 1.501 tot 2.000                         34.526,32 euro

Van 2.001 tot 2.500                         35.769,45 euro

Van 2.501 tot 3.000                         37.211,95 euro

Van 3.001 tot 4.000                         38.842,11 euro

Van 4.001 tot 5.000                         40.284,62 euro

Van 5.001 tot 6.000                         44.506,58 euro

Van 6.001 tot 8.000                         47.379,87 euro

Van 8.001 tot 10.000                      50.663,62 euro

Van 10.001 tot 15.000                    58.075,52 euro

Van 15.001 tot 20.000                    62.215,39 euro

Van 20.001 tot 25.000                    74.154,18 euro

Van 25.001 tot 35.000                    79.021,17 euro

Van 35.001 tot 50.000                    83.653,61 euro

Van 50.001 tot 80.000                    98.102,13 euro

Van 80.001 tot 150.000                  118.262 euro

Meer dan 150.000                           127.492 euro

Ken je het aantal inwoners van je stad, dan kan je met bovenstaande tabel vrij makkelijk achterhalen hoeveel je burgemeester per jaar verdient.

Presentiegelden en kostenvergoedingen

Artikel 97

De provincieraadsleden genieten een presentiegeld voor het bijwonen van de provincieraadsvergaderingen en de commissievergaderingen.
De door hen ondertekende aanwezigheidslijst geldt daarbij als titel voor de uitbetaling van dit presentiegeld.
Het bedrag van het presentiegeld voor het bijwonen van de vermelde vergaderingen wordt per bijgewoonde vergadering vastgesteld op 124,98 euro en gekoppeld aan de spilindex 138,01.

Er wordt een presentiegeld ten belope van het dubbel van het vermelde bedrag toegekend aan:

  • de provincieraadsvoorzitter voor het bijwonen van de provincieraadsvergaderingen
  • de ondervoorzitter van de provincieraad die, bij afwezigheid of bij verhindering van de voorzitter, de provincieraadsvergadering voorzit
  • de leden van het bureau, met uitzondering van de gedeputeerden, voor het bijwonen van de vergaderingen van het bureau
  • het raadslid dat, bij afwezigheid van de voorzitter van een commissie, de commissievergadering voorzit.

Artikel 98

Ter vergoeding van de reiskosten die zij maken voor verplaatsingen die verband houden met en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat, ontvangen de provincieraadsleden een vergoeding wegens reiskosten gelijk aan de prijs van de reis op de lijnen van de openbare vervoersdiensten. Indien zij van hun eigen voertuig gebruikmaken, wordt die vergoeding berekend volgens het tarief, vastgesteld op het stuk van de reiskosten toegekend aan het personeel van de provincie.

Andere niet-forfaitaire vergoedingen voor gemaakte onkosten kunnen aan de provincieraadsleden enkel worden toegekend op basis van een door de provincieraad aangenomen reglement.

Artikel 99

Naast de in de artikelen 97 en 98 vermelde presentiegelden en kostenvergoedingen worden aan de hiernavermelde personen de volgende forfaitaire kostenvergoedingen toegekend:

  • aan de voorzitter: een jaarlijkse kostenvergoeding van 10 712,76 euro
  • aan de voorzitters van de in de provincieraad aanwezige fracties: een jaarlijkse kostenvergoeding van 1 785,46 euro
  • aan de voorzitters van de commissies: een jaarlijkse kostenvergoeding van 1 071,28 euro.

De in dit artikel vermelde bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.

1600 Schepenen

Schepen: van 17.000 tot 92.000 euro bruto per jaar

Volgens oud-gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank van België zijn nieuwe belastingen geen taboe want : “De modale Belg lijdt nog geen pijn”.

Volgens Kris Peeters leven we allemaal boven onze stand. T’ is maar hoe je het bekijkt.

Volgens mij leeft het parlement en de regering boven hun stand.

In de Afbeelding zie je de kostprijs voor de parlementen in België volgens de begroting van 2016 ( = raming ). Daarbij is de kostprijs van de regering niet inbegrepen.

Ter vergelijking: voor de splitsing van de bevoegdheden (voor 1970) hadden we een regering Vanden Boeynants I : 19 ministers en 4 staatssecretarissen. Het parlement: Kamer: 212 Senaat: 178 = 390 leden in totaal.

Nu hebben we met alle regeringen samen 41 ministers en 7 staatssecretarissen. Alle parlementen samen = 482 leden

De bevoegdheden worden verdeeld tussen de federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse gewestregering, de Franse gemeenschapsregering, de Duitse gemeenschapsregering en de Brusselse gewestregering = 7 regeringen.

Daarnaast hebben we ook nog provincies met de bijhorende gouverneurs , deputaties en provincieraden. 589 gemeenten met burgemeester, gemeentebestuur en gemeenteraad.

Wie leeft hier boven zijn stand?

NU WEET GE HET!!!

Vertel het verder

oktober 8, 2016 at 5:11 pm 2 reacties

DE FERRY-RAMP

ferry-tale

Jacqueline Goossens

Heel de wereld kent 9/11. Maar weinig mensen zijn op de hoogte van die andere ramp die New York trof, toen een Staten Island ferry met man en muis verging, meegesleurd door een reuze-octopus.

Een van de redenen waarom die tragedie zo weinig bekend is, is dat ze plaatsgreep op 22 november 1963, de dag dat president Kennedy vermoord werd, wat al de rest van het nieuws van die dag overschaduwde.

Een andere reden is dat het nooit gebeurd is.

Maar dat was geen bezwaar voor Joe Reginella, de kunstenaar die de ramp bedacht en er een heus monument voor maakte dat hij installeerde niet ver van de ferry-terminal in Manhattan. Hij deelde ook vlugschriften uit waarin toeristen werden aangemaand het Staten Island Ferry Disaster Memorial Museum te bezoeken. Wie dat deed kwam van een kale reis terug. Het museum is even fictief als de ramp.  Het adres waar het zich zou bevinden, was dat van het Snug Harbor Cultural Center, een complex van culturele instituties waaronder musea, doch geen Ferry Disaster Museum.  Maar zo kregen enkele toeristen die zich anders niet buiten Manhattan wagen toch een stukje van Staten Island te zien.

Reginalla wijdde ook een website aan de ramp, met authentiek ogende persartikelen en video’s en een online shop waar men “Octopus Memorial T-shirts” kan kopen. Alleen de T-shirts zijn niet fictief.

Op de website lezen we dit:

It was close to 4am on the quiet morning of November 22, 1963 when the Steam Ferry Cornelius G. Kolff vanished without a trace. On its way with nearly 400 hundred people, mostly on their way to work, the disappearance of the Cornelius G. Kolff remains both one of New York’s most horrific maritime tragedies and perhaps its most intriguing mystery. Eye witness accounts describe “large tentacles” which “pulled” the ferry beneath the surface only a short distance from its destination at Whitehall Terminal in Lower Manhattan. Nobody on board survived and only small pieces of wreckage have been found…strangely with large “suction cup-shaped” marks on them. The only logical conclusion scientists and officials could point to was that the boat had been attacked by a massive octopus, roughly half the size of the ship. Adding to the tragedy, is that this disaster went almost completely unnoticed by the public as later that day another, more “newsworthy” tragedy would befall the nation when beloved President John Fitzgerald Kennedy was assassinated.  The Staten Island Ferry Disaster Museum hopes to correct this oversight by preserving the memory of those lost in this tragedy and educating the public about the truth behind the only known giant octopus-ferry attack in the tri-state area.

Joe Reginella naast zijn "monument"

Joe Reginella naast zijn “monument”

http://gothamist.com/2016/09/25/artist_tricks_tourists_with_elabora.php

oktober 2, 2016 at 4:59 am Een reactie plaatsen

EEN OUDE KONGOHYMNE

kongohymne

 

Met dank aan Piet Wittevrongel.

september 29, 2016 at 7:05 am Een reactie plaatsen

Derk Jan en The Donald

4134_detail

Derk Jan Epping in Terzake

In “De Afspraak” liet “Amerikakenner” Derk-Jan Eppink gisteravond zijn licht schijnen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Eppink stak daarbij zijn sympathie voor Donald Trump niet onder stoelen of banken en verklaarde zelfverzekerd dat Trump zo een 60% kans heeft om president te worden. Eppink is niet de enige die Trump al in het Witte Huis ziet. Filmmaker Michael More, die je moeilijk van sympathie voor de vastgoedtycoon kunt verdenken, schreef eerder al hetzelfde. En er zijn tenslotte de peilingen die inderdaad meer en meer in de richting gaan van een mogelijke overwinning voor Trump. Dat Trump een gevaar is voor de democratie en de wereldvrede, daar ligt Eppink evenwel niet wakker van. Het Amerikaanse systeem zit immers vol “checks and balances,” aldus Eppink, en de onberekenbare Trump zal ongetwijfeld in toom worden gehouden door het Congres, zijn adviseurs en de buitenlandse bondgenoten.

Zou het? Trump is tot dusver volkomen immuun gebleken voor de pogingen van zijn entourage die hem probeerde “presidentieel” te laten overkomen door de rem te zetten op zijn wilde taalgebruik, zijn ongebreideld narcisme en zijn flagrante leugens. De campagneleider die de kandidaat probeerde in het gareel te krijgen moest zelf de aftocht blazen en hij werd vervangen door een extreem-rechtse hardliner die te situeren valt in de hoek van de racistische en antisemitische, homofobe en islamofobe franje van de Republikeinse partij. Hoe zou de man die in zijn campagne alle regels van politiek fatsoen en elementaire waarheidsgetrouwheid aan zijn laars lapt dan in te tomen zijn als hij, met een mandaat van het volk, de beschikking heeft over alle instrumenten van de macht?donald-trump

Het is goed daarbij te bedenken dat de heer Eppink verre van een onbevooroordeelde laat staan objectieve waarnemer integendeel een rechts-populistische politieke militant is. Eppink zat van 2009 tot 2014 in het Europees parlement als megafoon voor Jean-Marie Dedecker, de brulboei uit Oostende. Nu is hij “senior fellow” bij het London Policy Center, een rechtse denktank in New York. Zelf omschrijft Eppink zijn werkgever als “een denktank die Republikeinse presidentskandidaten van advies voorziet op buitenlands beleid en defensie.” Tot zover deze onbevooroordeelde “Amerikakenner.”

Ook bij de verkiezingen van 2012, toen de Republikein Mitt Romney het opnam tegen de zittende president Obama mocht Eppink in een eindeloze reeks actualiteitsmagazines opdraven als “Amerikakenner.” In “Reyers Laat” liet de waarnemer-politicus zich helemaal gaan in zijn sympathie voor de Republikeinse kandidaat. Op een moment dat een groot deel van de stemmen al geteld was en de overwinning van Obama overduidelijk stelde Eppink dat Romney het zou halen met 315 kiesmannen tegenover 223 voor Obama. “Het wordt niet helemaal een triomftocht, maar veel zal het niet schelen,” waren de woorden van de expert die zijn wensdromen al te nadrukkelijk voor werkelijkheid had genomen. Van dat soort “analisten” verlos ons Heer!

Johan Depoortere

september 20, 2016 at 9:28 am 9 reacties

Oudere berichten


Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 1.175 andere volgers